Verantwoord belastingbetaler

Vanuit onze achtergrond en maatschappelijke rol hebben we de innerlijke drijfveer om een verantwoorde belastingbetaler te zijn. Dit betekent dat we alle aangiften tijdig, juist en volledig indienen en de verschuldigde belasting op tijd betalen.
Als verantwoord belastingbetaler passen we in alle landen waar we werkzaam zijn de fiscale wet- en regelgeving toe. Daarbij houden we rekening met het doel en de strekking van deze regels. De bedrijfseconomische realiteit van een transactie is het uitgangspunt: de winst wordt belast daar waar de winstgevende activiteit plaatsvindt. Ook houden we rekening met overkoepelende internationale regelgeving, zoals bijvoorbeeld de richtlijnen van de OESO en de EU. Wij gebruiken geen structuren die hoofdzakelijk als doel hebben om de effectieve belastingdruk te verlagen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij niet actief zijn in rechtsgebieden vanwege een gunstig belastingregime of omdat zij geen fiscale gegevens uitwisselen.

Openheid en transparantie omtrent belastingen vinden wij belangrijk. Daarom publiceren wij informatie hierover in overeenstemming met de relevante nationale regelgeving, alsmede met de toepasselijke rapportagevoorschriften en normen, zoals EU-IFRS, Solvency II en GRI 207. De fiscale rapportage met daarin ook de volledige tekst van ons fiscale beleid kunt bekijken door op onderstaande knop te klikken.