Archief

Active Ownership Reports - Robeco

We bereiken de beste resultaten met een constructieve en open dialoog tussen onze uitvoerders en het management van de ondernemingen waarin wij beleggen. Een goede relatie is hierbij belangrijk. Het doel is om vertrouwen en respect te creëren en te behouden tussen alle betrokken partijen. Achmea kijkt vooral of ondernemingen de relevante internationale codes naleven. Is dit niet het geval? Dan vragen Achmea IM en Robeco namens Achmea waarom ze zich niet aan een bepaalde code houden en zullen zij verbeteringen aanmoedigen. De Achmea Active Ownership Reports van Robeco vindt u hieronder.