Green Bonds en chemiebedrijven

Chemie en duurzaamheid. Het is misschien niet de meest voor de hand liggende combinatie. Toch zijn er chemiebedrijven die Green Bonds uitgeven. En dat is eigenlijk logisch. Want het recyclen van plastic is bijvoorbeeld een chemisch proces. Net als het ontwikkelen van batterijen voor elektrisch vervoer. Beleggen in de chemiesector past dus perfect binnen ons duurzaamheidsbeleid, vinden we bij Achmea Investment Management.

“Green Bonds van chemiebedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van onze maatschappij”

Annette van der Krogt, hoofd verantwoord beleggen Achmea Investment Management

Focus op verduurzaming

Verduurzaming is een van de belangrijkste focusgebieden op onze strategische agenda. Samen met andere partijen uit de financiële sector tekenden we al het Klimaatakkoord, waarmee we zowel de klimaatdoelstellingen van Parijs als de ambities van de Nederlandse overheid onderschrijven. En inmiddels wordt een steeds groter deel van de beleggingsportefeuilles die wij beheren, ingenomen door Green Bonds. Dit zijn obligaties waar van de opbrengsten worden gebruikt voor de financiering van projecten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat. Terwijl ze qua risico-/rendementskarakteristieken vergelijkbaar zijn met grijze obligaties. Het is een mooie ontwikkeling dat beleggers hier steeds vaker bewust voor kiezen. 

Eigen beoordelingskader Green Bonds

De markt voor Green Bonds heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Is het in de chemiesector nog redelijk nieuw, in de energie-, onroerend goed- en automotivesector geven steeds meer bedrijven Green Bonds uit. Toch ontbreekt het op dit moment nog aan heldere reg lering. Om onszelf en onze beleggers meer zekerheid te geven over het groene karakter van Green Bonds, hebben we een eigen beoordelingskader ontwikkeld. Daarmee krijgen we inzicht in de projecten die er met de opbrengst worden gefinancierd, in de projectselectiecriteria, de wijze waarop opbrengsten worden beheerd ende kwaliteit van de rapportage. Zo kunnen we beter toetsen of investeringen echt bijdragen aan het realiseren van milieudoelen. En of de Green Bonds waarin we beleggen écht groen zijn.