Beschaving in Balans

De welvaart is de afgelopen eeuw sterk gestegen. De armoede is over de hele linie afgenomen. We leven langer en gezonder. We stellen onszelf echter steeds vaker de vraag tegen welke prijs we dit doen. De noodzaak voor een nieuw evenwicht groeit.

De verdeling van welvaart en welzijn tussen mensen raakt in toenemende mate uit balans en we raken het ecologische plafond van onze aarde. De toekomst vraagt om herbezinning in de manier waarop we samen willen werken en leven. Dat vraagt vandaag keuzes te maken voor de wereld van morgen.

Thema 2022-2023 - Beschaving in Balans III

In het derde boek in deze reeks Beschaving in Balans komen bestuurders aan het woord over hun kantelpunten: momenten van omslag en inkeer. De wereld om ons heen verandert snel en gebeurtenissen zoals de oorlog in Oekraïne en de steeds meer zichtbaar wordende klimaatcrisis dragen daaraan bij. Er is een groeiend ongemak in de samenleving. Hebben we het kantelpunt bereikt?

Tegelijkertijd merkten we juist tijdens het samenstellen van dit boek dat het besef dat er iets moet gebeuren steeds breder leeft. Er staan bestuurders op die dingen echt anders willen doen. Het kantelpunt van dit boek kan dan ook op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Is de tijd op? Of is het juist een teken van hoop?

Wij hopen dat de verschillende interviews, prikkelende essays en verdiepende artikelen helpen om een antwoord te vinden op die vraag.​

Thema 2021- Beschaving in Balans II

Ook in 2021 stond in De Kamer het thema Beschaving in Balans centraal. Waar in het eerste jaar de verkenning op het thema plaatsvond, hebben we in 2021 de verdieping gezocht. We gingen in gesprek over de verschillende denkwijzen die we kunnen, en misschien wel moeten, doorbreken of juist aanmeten. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer: anders kijken naar financiële groei, de strijd aangaan met de systemen in ons brein die verandering tegenhouden en denken in generaties in plaats van kwartaalcijfers. In het boek Beschaving in Balans II bundelen we interviews met bestuurders, artikelen, essays en prikkelende brieven van verschillende generaties.

Thema 2020 - Beschaving in Balans

Beschaving in Balans was in 2020 ons centrale thema in De Kamer. Een zoektocht naar evenwicht tussen ecologie en economie en tussen welvaart en welzijn. We merken om ons heen dat het thema Beschaving in Balans relevanter is dan ooit. Van een gezondheidscrisis ontwikkelde corona zich tot een economische en sociale crisis. Het virus versterkte bepaalde trends en maakte knelpunten beter zichtbaar. De noodzaak om op zoek te gaan naar een nieuwe balans is daarmee urgenter dan ooit. Tegelijkertijd leerde corona ons ook dat verandering mogelijk is. Vaste patronen werden door de beperkingen doorbroken. In ons boek presenteren we verschillende bijdragen die allemaal op een eigen manier ingaan op de zoektocht naar balans.

Podcasts

Aflevering Podcast 7 Het Kamergesprek

Voorbij economische groei als de heilige graal?

Aflevering Podcast 6 Het Kamergesprek

Hoe kunnen we goede voorouders zijn?

Aflevering Podcast 5 Het Kamergesprek

Wat betekent groeiende ongelijkheid voor een beschaving in balans?

Aflevering 4 Podcast Het Kamergesprek

Aflevering 3 Podcast Het Kamergesprek

Aflevering 2 Podcast Het Kamergesprek

Aflevering 1 Podcast Het Kamergesprek