Werkwijze

Achmea Zorgparticipaties investeert in ondernemingen die de zorg in Nederland verbeteren. Hoe dit in zijn werk gaat en aan welke criteria projecten en ondernemingen moeten voldoen, leest u op deze pagina.

 

Stap 1: Acquisitie

Kennismaken en vooronderzoek

Stap 2: Businessplan

De ondernemer levert bedrijfsgegevens voor analyse.

Stap 3: Letter of Interest

Intentieverklaring met uitgangspunten voor de participatie en activiteiten.

Stap 4: Waardering / due diligence

Onderzoek door onafhankelijke partijen.

Stap 5: Investmentnote

Vastleggen afspraken en voorwaarden voor de participatie.

Stap 6: Juridische / financiële afwikkeling

Opstellen aandeelhoudersovereenkomst.

Het vervolgtraject

Monitoring en waardecreatie

Betrokkenheid van de participatiemaatschappij zolang de participatie loopt. Wordt er bijgedragen aan het verbeteren van de gezondheid, kwaliteit van leven, preventie of solidariteit in de gezondheidszorg?

Exit

Afronding van de participatie door strategische verkoop of door verkoop aan een andere investeerder. Soms blijft de participatie verbonden aan het zorgverzekeringsbedrijf van Achmea, omdat dat strategisch het beste is.

Toetsingscriteria

Criteria 1

De ondernemingsactiviteiten of het investeringsplan hebben een directe of link naar de gezondheidszorg.

Criteria 2

De ondernemingsactiviteiten passen altijd binnen de strategische visie van Achmea.

Criteria 3

Wij zoeken altijd naar het directe voordeel van een participatie of shared saving voor onze verzekerden. Dit voordeel moeten wij duidelijk kunnen aantonen en communiceren.

Welke eisen stellen wij?

Aan een onderneming

  • Een participatie heeft een ondernemingsplan met een goede financiële paragraaf.
  • Achmea Zorgparticipaties bepaalt het functieprofiel voor de statutaire directie.
  • De participanten zijn verantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat. Bij een onderneming participeert de directie zelf in het bedrijf. Achmea Zorgparticipaties beoordeelt of hiervan kan worden afgeweken.

Aan een investeringsplan (shared savings)

  • De participant is direct betrokken bij de voorgenomen activiteiten.
  • Er is een onderbouwd investeringsplan met bijbehorende business case.
  • Achmea Zorgparticipaties draagt in principe niet alleen het risico van de investering.

Hoe participeren wij?

In een onderneming

Achmea Zorgparticipaties investeert rechtstreeks en in principe niet in zogenaamde 'Funds' (beleggingsfondsen). Het risicoprofiel van de participatie bepaalt de hoogte van de investering.  Achmea Zorgparticipaties stelt dit vast. Achmea Zorgparticipaties participeert bij ondernemingen meestal met aandelenkapitaal.

In een investeringsplan (shared savings)

Het risicoprofiel van de investering bepaalt de hoogte van de investering. Achmea Zorgparticipaties stelt dit vast.