Mondzorg

​Achmea zet het belang van de klant voorop.
Bekijk het Inkoopbeleid Achmea 2016.

​De website voor alle zorgverleners binnen de mondzorg.

Bent u kaakchirurg? Dan verwijzen wij u graag naar Medisch Specialistische Zorg

 

2015: Verschuiving contractering van aanbieders naar product

 

De klant is gebaat bij kwalitatief goede, zuinige en zinnige zorg. Mondzorg speelt hierop in door meer focus aan te brengen in het contracteerbeleid ten opzichte van 2014. Wij sluiten voor 2015 contracten af die deze meerwaarde voor onze klanten bieden. Dit betekent een verschuiving van de aanbieder contracteren naar contracteren op product. Voorbeelden zijn het contract voor de jeugd of het contract voor prothese.
 

Lees nu alles over het nieuwe contracteerbeleid voor 2015

Contracteren

Alles over uw contract en het contracteerbeleid van Achmea.

Contracteren

Declareren

Alles over uw declaraties en het declaratieproces.
Declareren

Vergoeding en zorg

Bekijk vergoedingen en voorwaarden van de verschillende merken.

Vergoedingen