10.000 auto’s die heel Utrecht-stad van groene energie voorzien

En dat binnen 5 tot 10 jaar als het aan Robin Berg van We Drive Solar ligt. Op steeds meer plekken in de Domstad zet hij deelauto’s neer die stilstaand energie opslaan die je gebruikt om je huis te verwarmen of het licht boven je keukentafel aan te knippen. Batterijen op wielen dus. En het goede nieuws is: de gemeente staat in de meewerkstand. Nu de rest van Nederland nog. Go Robin!

Terug naar overzichtspagina >

Bekijk de podcast
Hoe een vermogensbeheerder bijdraagt aan betere steden

Robin Berg pasfotoHoe houden we de stad toegankelijk, terwijl de druk toeneemt? In verschillende steden komen innovatieve ondernemers met oplossingen. Zo biedt Robin Berg van We Drive Solar elektrische deelauto’s aan die stroom kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Wat begon in één Utrechtse straat wordt nu in verschillende steden uitgerold. Berg was één van de eersten die met een nieuwe mobiliteitsvorm kwam, weet Onno Hoff, Fundmanager Vastgoed bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. De vermogensbeheerder stapt actief in op dit soort ontwikkelingen, omdat het wil bijdragen aan het leefbaar houden en verbeteren van steden.

Ondanks Covid-19 verwacht Onno Hoff dat de trek naar steden blijft doorzetten. De Fundmanager Vastgoed bij Syntrus Achmea ziet deze trend internationaal, maar ook in Nederland. In steden bevinden zich de opleidingen en de banen. Doordat mensen massaal naar de steden trekken neemt de druk daar toe. “Dan heb je het al snel over huisvesting en hoe mensen zich bewegen.”

Om de stad toegankelijk en gezond te houden, leggen steden als Utrecht en Amsterdam de nadruk op het terugdringen van het aantal auto’s in de stad. Ondernemers stappen daarop in. Zo bestaan er inmiddels al verschillende deelmobiliteitsopties. Hoff verwacht dat deze trend de komende jaren doorzet. “Dat is onomkeerbaar.” 

Elektrische deelauto’s 

De elektrische deelauto’s van We Drive Solar verlichten niet alleen de druk op de stad, maar bieden ook een schoner alternatief. De auto’s rijden op zonnestroom, zorgen voor minder geluidsoverlast en helpen bij de duurzame energievoorziening van de stad door als tijdelijke batterijen het elektriciteitsnet te balanceren.

“We willen een dekkend netwerk hebben voor Utrecht”, zegt Berg over zijn ambities in de Waarmakers podcast van Achmea. Utrecht is echter niet de enige stad waar We Drive Solar actief is. Ook in steden als Amsterdam, Arnhem, Driebergen-Zeist, Vianen, Meerkerk, Leerdam, Houten en Zoetermeer zijn de auto’s te vinden.

Syntrus Achmea is vanaf het begin bij We Drive Solar betrokken. “Voor ons biedt het een mogelijkheid om dit soort nieuwe mobiliteitsvormen uitvoerig te testen voor onze huurders”, aldus Hoff. Vanuit die gedachte bood Syntrus Achmea de parkeerruimte om de auto’s neer te zetten en zorgde ervoor dat het bedrijf de gelegenheid kreeg om het plan te realiseren. Maar waarom eigenlijk? 

Foto van Amsterdam

Wat een vermogensbeheerder met deelmobiliteit heeft

Syntrus Achmea financiert, ontwikkelt en investeert in vastgoed en hypotheken voor institutionele beleggers, pensioenfondsen bijvoorbeeld. In de praktijk betekent dit dat Syntrus Achmea ook vastgoed beheert, waaronder circa 30.000 woningen.

“Wij geloven binnen Achmea heel erg in een duurzame en veilige woon- en leefomgeving”, zegt Hoff. Aan de verbetering daarvan wil Syntrus Achmea actief bijdragen. “Traditioneel keken we alleen naar de woning”, zegt Hoff, “maar inmiddels veel breder.” Dat betekent dat de vermogensbeheerder niet alleen naar de kwaliteit van de keuken kijkt, maar ook de leefomgeving wil verbeteren. De aanwezigheid van goede deelmobiliteitsopties, fiets-parkeerplekken en recreatiemogelijkheden horen daarbij. Dit is goed voor de bewoners, maar ook voor Syntrus Achmea en haar opdrachtgevers. Meerwaarde voor de bewoners, levert namelijk ook waardevoller en toekomstbestendiger vastgoed op. Pluspunt van het We Drive Solar concept is bovendien dat de auto’s ook door buurtbewoners zijn te gebruiken. Dat maakt dat we echt impact hebben op de leefomgeving van ons vastgoed.

Duurzaam beleggingsbeleid

“Duurzaam beleggen ging vroeger vrij passief, doordat beleggers bijvoorbeeld geen aandelen kochten in bepaalde bedrijven. Tegenwoordig gaat het steeds meer om actief maatschappelijke impact bereiken.”, omschrijft Hoff het gewijzigd inzicht in de financiële wereld. ESG-factoren spelen daar een belangrijke rol bij. De afkorting staat voor Environmental, Social en Governance en betekent dat investeerders met oog voor mens, milieu en maatschappij beleggen. Zij letten daarbij extra op de manier waarop leiders hun bedrijf of land besturen.

In 2019 heeft Syntrus Achmea haar duurzame beleggingsbeleid aangescherpt in een nieuwe ESG-strategie en concrete doelstellingen opgesteld op basis van vijf van zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. “De SDG’s die wij kozen hebben impact op de gebouwde omgeving. Dat zijn dus doelstellingen waar onze kennis en kunde optimaal zal bijdragen aan het totale resultaat van de SDG’s”, legt Hoff uit. Het gaat om doelen drie, zeven, elf, twaalf, en zeventien: goede gezondheid en welzijn, betaalbare en duurzame energie, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie en partnerschap om doelstellingen te bereiken. “Onze opdrachtgevers, institutionele beleggers, herkennen in onze ESG-strategie de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan en wat wij daar actief aan kunnen bijdragen”, aldus Hoff. 

Nu al verandert door de gewijzigde ESG-strategie de manier waarop Syntrus Achmea inzet op verduurzaming. Eerst ging het om de vervanging van TL-balken door ledverlichting. Nu draait het veel meer om het beperken van de energievraag om de CO2-uitstoot terug te dringen. Als grote vermogensbeheerder kan Syntrus Achmea een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving door erin te investeren en hem zelf actief te ontwikkelen. Hoff: “Wij kunnen echt impact maken.”Robin Berg
Robin Berg (1970) is initiatiefnemer van We Drive Solar. Dat bedrijf biedt elektrische deelauto’s aan die op zonnestroom rijden en in staat zijn elektriciteit terug te leveren aan het energienet en de daaraan gekoppelde woningen. Berg studeerde sociale geografie aan de Universiteit Utrecht, maar maakte die studie niet af, omdat ondernemen hem meer aansprak. 

Onno Hoff
Onno Hoff (1969) is sinds 2016 Fundmanager Vastgoed bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Daarvoor werkte hij onder andere bij verzekeraar a.s.r. als Fund Director en Managing Director Residential. Na een Bachelor of Applied Science aan de Hogeschool Utrecht rondde hij in 2002 een Master Real Estate af aan de Amsterdam School of Real Estate.

Kader Achmea
Als verzekeraar met een coöperatieve identiteit vindt Achmea veilige, slimme en schone mobiliteit belangrijk. Daarom gaat zij samenwerkingen aan met bedrijven en organisaties die innoveren op dit vlak. Zo draagt Achmea bij aan de transitie naar duurzame mobiliteit. Syntrus Achmea Real Estate & Finance is samen met Achmea Investment Management, Achmea Pensioenservices, Achmea Bank en Centraal Beheer Financiële Diensten onderdeel van de keten Oudedagsvoorziening binnen Achmea.

Kijk terug

Kijk de overige podcasts terug.

De beste zonneauto ter wereld maken…

‘… dat is onze grote droom’, vertelt Maijke Receveur (Chief People) van Lightyear. En dan ook nog eentje die straks voor iedereen betaalbaar is. Per kilometer goedkoper dan de huidige diesel- en bezineauto’s. De Lightyear One gaat het allemaal waarmaken, als het aan Maijke en haar collega’s ligt. Een hyper-efficiënte auto op zonne-energie.

Bekijk deze podcast.

Sluit je aan bij het Ministerie van Doorbraak

Een gelukkige, schone, gezonde stad - daar droomt Alwin Bakker van Future Mobility Network van. Metropolen vol zelfrijdende prullenbakken, autonome shuttlebussen en hoogstens een paar auto’s die zichzelf dan wel buiten het centrum parkeren. Alwin verzamelt vrije geesten om zich heen die hem helpen zijn dromen waar te maken. 

Bekijk deze podcast.

Jair wil met zijn elektrische step NL veroveren

Hij knokt tot Nederland ‘stepland’ is. Jair van der Reis Cohen van Swheels is een man met een missie. Hij zet straks de eerste legale step op de Nederlandse markt. Voor 2020 om is voldoet zijn tweewieler aan een waslijst RDW-criteria. en heef hij minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) persoonlijk overtuigd. 

Bekijk deze podcast.