Klimaatactie

We zien dat het klimaat verandert. Het wordt warmer en droger. Als het regent, is het vaker noodweer met extreme wind en neerslag. Deze veranderingen hebben grote gevolgen op ons leefklimaat en brengen nieuwe risico’s met zich mee. Om die nieuwe risico’s inzichtelijk te maken en daarop in te spelen, is Klimaatactie onderdeel van de Achmea-strategie, de reden dat Achmea SDG 13 (klimaatactie) heeft omarmd en het Commitment van de financiële sector aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord heeft ondertekend. 

In 2015 behoorde Achmea overigens tot de (eerste) ondertekenaars van de Paris Pledge for Action.
Achmea geeft daarmee aan dat het verantwoordelijkheid op zich wil nemen om via zijn producten en diensten, beleggingen en bedrijfsvoering, bij te dragen aan realisering van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Hiermee laten wij zien bereid te zijn om inspanningen te ondersteunen, om de ambitie van regeringen te halen en te overtreffen om de wereld op een traject te houden dat de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5 graden Celsius.

Terug naar  > Waar we voor staan

 

Achmea draagt op veel en verschillende manieren bij aan Klimaatactie.
Daarbij kijken we naar mitigatie en adaptatie. Bij mitigatie kijken wat kunnen we als verzekeraar en dienstverlener samen met klanten, medewerkers en partners doen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast kijken we naar wat we kunnen doen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Dit noemen we klimaatadaptatie. 

Mitigatie gaat het vooral over het terugdringen van de CO2-uitstoot.
Hier dragen we aan bij via duurzame oplossingen die we voor onze klanten ontwikkelen op het gebied van voor wonen, mobiliteit en werken. Met onze duurzame beleggingen dragen we ook nadrukkelijk bij aan een lagere CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door steeds minder te investeren in bedrijven die hun omzet halen uit vervuilende producten. En steeds meer te investeren in duurzame oplossingen zoals herbebossing en duurzaam vastgoed. Ook in de eigen bedrijfsvoering willen we bijdragen aan een lagere CO2-uistoot door in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn.

Met Groene Daken van Interpolis leveren we een bijdrage aan klimaatadaptatie. Groene daken helpen om wateroverlast tegen te gaan. Daarnaast helpen we (vooral) zakelijke klanten met inzicht in toekomstige risico’s via BlueLabel en werken we samen met het ANP aan het creëren van bewustwording over deze klimaatrisico’s en -oplossingen via de Klimaatadaptatiemonitor.

In onze Klimaatcharter hebben we vastgelegd wat we doen om bij te dragen aan ontwikkelingsdoel 13: klimaatactie. We hebben onze activiteiten geclusterd in 3 werkstromen:

Werkstroom Verzekeringen en diensten

Werkstroom Beleggen, sparen en financieren

Werkstroom Duurzame Bedrijfsvoering

Focusgebieden

      

Onze producten en diensten voor klimaatactie

Landlife company

Het Achmea Innovation Fund investeert in innovaties die onze samenleving gezonder, veiliger en toekomstbestendiger maken.  Daarom zagen we direct een logische klik met Land Life Company. De herbebosser plant wereldwijd en op grote schaal bomen aan. Daarbij maakt het bedrijf veelvuldig gebruik van data, kunstmatige intelligentie, drones en monitoringapps.