Maatschappelijk verantwoord beleggen

Achmea is een grote verzekeraar en pensioenfondsbeheerder en daarmee een grote belegger. De middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen, zoals de premies, beleggen we voor eigen rekening en risico. Daarnaast beleggen we het vermogen dat klanten – via Achmea’s eigen vermogensbeheerder Achmea Investment Management - aan ons toevertrouwen. Achmea voert deze beleggingen op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit. Ook heeft Achmea zich, samen met een aantal andere financiële instellingen, gecommitteerd aan het Klimaatakkoord.

 
Achmea zorgt via haar beleggingsbeleid voor een bijdrage aan de overgang naar een klimaat neutrale economie. Dat betekent bijvoorbeeld dat we met bedrijven het gesprek aangaan over hun rol in de energietransitie en reductie van hun CO2-uitstoot.

Ook sluit Achmea bedrijven uit van belegging die niet bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van Achmea. Zo sluit Achmea bedrijven uit die meer dan 30% van hun omzet halen uit kolen of uit de winning van olie uit teerzanden, dan wel uit het gebruik van olie of olie uit teerzanden voor de productie van
elektriciteit.