Goede gezondheid en welzijn

Het Nederlandse zorgstelsel behoort tot de beste stelsels van de wereld, waarbij de overheid bepaalt wat verzekerd is. Binnen dat speelveld is het aan zorgverzekeraars om de effectiviteit te vergroten en de kosten zo laag mogelijk te houden. Door stijgende zorgkosten staat de toekomstige toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland onder druk. Dit is een wezenlijk politiek en maatschappelijk vraagstuk.

Terug naar > SDG'sEen aantal ontwikkelingen speelt hierin een rol, zoals vergrijzing en een ongezonde leefstijl. Door de invloed van dure, nieuwe medicijnen en andere medische innovaties kunnen de gemiddelde behandelkosten hoger worden. Het bevorderen van een gezonde leefstijl én prijsbeheersing van medicijnen en zorg zijn cruciaal voor het behoud van toegankelijke en goede zorg. Onze zorginkoop is gericht op goede en betaalbare zorg. Ook investeren we in initiatieven die een gezonde leefstijl stimuleren, de kwaliteit van leven van (chronische) patiënten bevorderen en zorg letterlijk dichterbij brengen. Achmea werkt eraan om zorg toegankelijk te houden voor iedereen.

 SDG's