Duurzaam en klimaatbestendig wonen

Verslag – 20 januari 2022

Verduurzamen? Ik wil wel, maar ik weet niet hoe!

De noodzaak om te verduurzamen wordt door steeds meer mensen gezien. Maar dan? Waar moet je beginnen, bijvoorbeeld om je eigen huis te verduurzamen. Veel consumenten willen wel stappen zetten, maar weten niet goed hoe ze het aan moeten pakken. Wat kunnen we daaraan doen?

Daarover ging het webinar Duurzaam en Klimaatbestendig wonen op 20 januari. In de Achmea Studio in Zeist gingen André Kamphuis van onderzoeksbureau Motivaction, Yvonne Hofman van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Karin Bos, directeur Schade Particulieren van Achmea met elkaar in gesprek. Dit alles onder leiding van collega Annemieke van Esschoten als host.

Vertrekpunt voor het gesprek was een recent onderzoek van Motivaction naar consumentengedrag rond duurzaam en klimaatbestendig wonen. Wat zijn drijfveren en obstakels voor Nederlandse consumenten om hun huis te verduurzamen? En welke rol spelen overheid, het bedrijfsleven en  verzekeraars daarin spelen?


Verzekeraar als partner in de energietransitie

Namens de Raad van Bestuur trapte Lidwien Suur het webinar af met een videoboodschap waarin ze aangaf dat de gevolgen van klimaatverandering steeds concreter worden, ook voor Achmea. Tegelijk constateerde ze dat één van de conclusies uit het onderzoek van Motivaction was dat consumenten de verzekeraar nog beperkt zien als partner in de energietransitie. Aan ons om dat beeld te veranderen. Want juist verzekeraars kunnen een rol spelen in de energietransitie bij consumenten. Karin noemde in het gesprek daarover 3 rollen voor verzekeraars: preventie en voorlichting met betrekking tot klimaatrisico’s, duurzaam en klimaat adaptief schadeherstel en dienstverlening die is gericht op het tegengaan van klimaatverandering. Denk hierbij aan zonnepanelen, maar ook financiering en informatie

Ontzorgen in verduurzaming

Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat consumenten niet goed weten waar ze moeten beginnen. Ze hebben behoefte aan informatie, met name over subsidiemogelijkheden, installatiehulp en praktische tips. Veel deelnemers aan het webinar zien ook heil in een partij die ontzorgt in het verduurzamen van je woning. De Rijksoverheid en gemeenten spelen hier al op in, maar er liggen ook kansen voor de verzekeraar. Niet alleen om mensen te helpen de weg te vinden, maar ook de kwaliteit van duurzame maatregelen te waarborgen.

Voorafgaand aan het gesprek aan tafel, hadden al 3 sessies plaatsgevonden.

Onder leiding van Sjak van Nieuwkuijk van Interpolis werd gesproken over de veiligheid van verduurzaming. Weinig mensen zijn zich bewust van de nieuwe risico’s die nieuwe technologie met zich mee kan brengen. Vanuit verschillende perspectieven, onder andere de brandweer en recycling, werd dit onderwerp verkend.

In de sessie geïnitieerd door Shera Muntenaar van Centraal Beheer werden bijvoorbeeld 3 ideeën gepitcht rond duurzaam wonen: Huisdossier, een oplossing gericht op VVE’s waarin de impact van verduurzaming op de waarde van de woning inzichtelijk wordt gemaakt, een punten systeem voor het belonen van duurzaam gedrag en energie as a service.

Annemarie Maarse van Syntrus Achmea Real Estate & Finance organiseerde een gesprek over duurzaam gedrag bij huurders. Als eigenaar van of investeerder in vastgoed doet Syntrus veel aan het verduurzamen van woningen in de huursector. Dat zijn investeringen in de ‘schil’ – de buitenkant van huizen. Maar hoe kun je bewoners stimuleren hun woning duurzaam te gebruiken? Informatie en uitleg zijn belangrijk bijvoorbeeld als het gaat om het goed en zuinig gebruiken van apparatuur, het instellen van de verwarming of het meetbaar maken van de besparing die duurzaam gedrag oplevert. Een energie coach en het belonen van duurzaam gedrag zijn mogelijk oplossingen hiervoor.


Actie is nodig

Vanuit het tafelgesprek en de break-outsessies werd duidelijk dat actie nodig is. Overheid en verzekeraars zouden om tafel moeten om beter te kijken naar klimaatrisico’s. Voor nieuw te bouwen woningen, maar ook om consumenten beter te informeren. Gemeentes hebben vaak al een energieloket, maar er blijft veel ruimte voor en vraag naar informatie over de mogelijkheden van het verduurzamen van je huis. En bewustwording hierover. Want die is, volgens het onderzoek, naar de heftige overstroming in Limburg afgelopen zomer, nauwelijks toegenomen.

Het webinar gemist? Niet getreurd! Terugkijken kan via deze link. Of bekijk deze korte samenvatting.