Verduurzamen van diensten en verzekeringen

De verzekeringen en diensten van Achmea zijn uiterlijk in 2050 klimaatneutraal. Of zoveel eerder als mogelijk. Dat bepalen we op basis van wetenschappelijke gegevens die ons helpen om onze doelen zo scherp mogelijk vast te leggen. 
We hebben de ambitie om duurzame oplossingen bereikbaar te maken  voor alle Nederlanders, zowel consumenten als bedrijven. Dit doen we op adaptatie, het weerbaar worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, en op mitigatie, het tegengaan van verdere klimaatverandering. 

We hebben de volgende maatregelen op het gebied van diensten en verzekeringen vastgesteld:

  • We ontwikkelen diensten waarmee we onze klanten helpen om weerbaar te worden tegen de gevolgen klimaatverandering. Voorbeelden daarvan zijn de Groene Daken die we via Interpolis aanbieden en Duurzaam Woongemak van Centraal Beheer.
  • We ontwikkelen daarnaast ook diensten die helpen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Denk hierbij aan Zonnepanelen van Centraal Beheer, maar ook aan het verduurzamen van de schadeketen (duurzaamheid als onderdeel van contractering, samen met leveranciers) en de verduurzaming van vastgoed via Syntrus Achmea Real Estate en Finance (SAREF).
 

Als verzekeraar bieden we, via onze merken, diensten aan die onze klanten helpen om klimaat gerelateerde schade te beperken en hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Zoals de groene daken van Interpoliszonnepanelen van Centraal Beheer, om bij te dragen aan verduurzaming van woongemak. Samenwerking met LightYear One op het gebied van schone mobiliteit.

Via onze deelname aan BlueLabel brengen we daarnaast bijv. overstromingsrisico's op postcodegebied in kaart. Zodat passende maatregelen kunnen worden genomen, waar dat nodig is.

 

Principles for Sustainable Insurance 

De verzekeringsindustrie en de Verenigde Naties (UNEP FI) hebben wereldwijd afspraken gemaakt over duurzaam verzekeren. Vastgelegd in de Principles for Sustainable Insurance (PSI). Achmea is een van de initiatiefnemers die ondertekenden in 2012. Waar we kunnen, oefenen we onze invloed uit voor een beter milieu, het naleven van de mensenrechten en goed bestuur.

Welke verzekeraars ondersteunen PSI?

De Principles for Sustainable Insurance werden geïntroduceerd tijdens de klimaatconferentie Rio+20 in Rio de Janeiro. Wereldwijd hebben bijna dertig verzekeraars hun handtekening gezet onder de principes. In Nederland zijn dit er vijf: Achmea, AEGON, ING, Delta Lloyd, en Zwitserleven. Meer informatie over de Principles for Sustainable Insurance vind je op www.unepfi.org/psi.