Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Het actief uitoefenen van het stemrecht is onderdeel van het verantwoord beleggingsbeleid van Achmea. Hiermee willen we de checks and balances binnen ondernemingen versterken (oftewel: de invloed van alle stakeholders in balans houden). En een langetermijnwaarde voor de onderneming en haar stakeholders creëren.
 

Stemrecht

Via het uitoefenen van het stemrecht sporen we ondernemingen aan de kwaliteit van hun bestuur te vergroten en de duurzaamheid te verbeteren. Wij verwachten dat dit op termijn gunstig is voor de ontwikkeling van de aandeelhouderswaarde. Ondernemingen die hun zaken op orde hebben – denk aan een goede ondernemingsstructuur of een sterk beleid op het gebied van milieu en mensenrechten – presteren op de langere termijn vaak beter. Met andere woorden: goed ondernemingsbestuur is goed voor Achmea en voor haar belanghebbenden. Het stembeleid vindt u hier

Governance Codes

We volgen met dit stembeleid de Nederlandse Corporate Governance Codes voor de Nederlandse ondernemingen. De aanbevelingen uit deze code gebruiken we ook bij de beoordeling van de agendapunten waarvoor het stemrecht wordt toegepast. Meer informatie hierover, alsmede hoe Achmea de aanbevelingen over betrokken aandeelhouderschap van Eumedion implementeert, vindt u in het Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2021. Buiten Nederland gebruiken we de code van de ICGN (Global Corporate Governance Principles) en de lokale Corporate Governance Codes als leidraad.