Impactbeleggingen

Achmea houdt ook impactbeleggingen aan. We beleggen in fondsen die gericht zijn op schone technologie, duurzame energie en microfinanciering. Het accent ligt op een maatschappelijk verantwoorde spin off, zonder concessies te doen aan de rendementsverwachtingen.

 

Dit zijn de fondsen waarin wij beleggen:

  • SNS/Developing World Markets Microfinance fund
  • Triodos Microfinance fund
  • Triodos Food Transition Europe Fund
  • LeapFrog Micro Finance Fund
  • Triodos / Women’s World Banking Microfinance fund
  • Triple Jump Innovation fund
  • IFHA II

Voor nadere informatie over onze impactbeleggingen, zie de laatste (half)jaarrapportage MVB.

 

Health Economics Fund

Achmea en investeringsmaatschappij Life Sciences Partners (LSP) hebben het LSP-Health Economics Fund (LSP-HEF) opgericht. Achmea heeft € 50 mln. hiervoor beschikbaar gesteld.

Green bonds

Een andere wijze om inhoud te geven aan impact investing is het investeren in zogenaamde Green Bonds. Dit zijn obligaties waar de middelen worden ingezet bij vooraf vastgestelde duurzame doelen. Hierbij moet worden gedacht aan projecten met een positieve milieu spin off zoals hernieuwbare energie. Achmea belegt alleen in obligaties die voldoen aan de eisen van de Green Bond Principles om zoveel mogelijk te waarborgen dat de middelen ook de beoogde aanwending krijgen. Achmea heeft in de mandaten van de relevante vermogensbeheerders opgenomen dat een deel van de beleggingen in Green Bonds moet worden geïnvesteerd.