Engagement


 

Overleg

In gesprek met ondernemingen

Achmea stimuleert goed ondernemingsbestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen door actief in gesprek te gaan met de ondernemingen waarin zij via aandelen of bedrijfsobligaties belegt. Veelal zijn het trajecten met een looptijd van drie jaar. Achmea Investment Management (Achmea IM) voert het engagementbeleid uit. Met de dialoog die Achmea IM mede namens Achmea met ondernemingen voert, proberen we de beleggingswaarde te vergroten en het duurzame gedrag en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Actief en betrokken aandeel- of obligatiehouderschap kan gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethisch gedrag.
Maar ook onderwerpen als veranderingen in ondernemingsstructuur, zeggenschapsrechten of beloningsbeleid komen aan bod. Voorwaarde is dat het management van een onderneming het onderwerp kan beïnvloeden.

 

Achmea en de dialoog

Wij voeren de dialoog vanuit meerdere invalshoeken:

Thematisch engagement

Vanuit de invalshoek van thema’s gaat Achmea als aandeel- of obligatiehouder het gesprek met ondernemingen aan over een ESG-thema, waarbij wij de beleggingswaarde proberen te vergroten en het duurzame gedrag en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren.Focus engagement

Indien het thema waarop wij vinden dat ondernemingen beter moeten presteren een kernthema van Achmea is – mensenrechten, arbeidsnormen, natuur en milieu, gezondheid, klimaatverandering- en Achmea zich nadrukkelijk jegens de betrokken ondernemingen wil profileren, dan kan een focus engagement worden aangegaan.

Normatief engagement

Achmea vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met ondernemingen die internationaal breed gedragen normen schenden, zoals het Global Compact, de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Dit normatief engagement wordt uitgevoerd door Achmea IM. Het doel van de dialoog is om de vermeende of geverifieerde schending op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anti-corruptienormen op te heffen.

Issue engagement

Als een ngo Achmea aanspreekt op een issue waarvan wordt gedacht dat Achmea via zijn beleggingen positieve invloed bij betrokken ondernemingen kan uitoefenen, dan gaan wij daarover het gesprek aan.
 

Achmea Active Ownership Reports - Robeco

We bereiken de beste resultaten met een constructieve en open dialoog tussen onze uitvoerders en het management van de ondernemingen waarin wij beleggen. Een goede relatie is hierbij belangrijk. Het doel is om vertrouwen en respect te creëren en te behouden tussen alle betrokken partijen. Achmea kijkt vooral of ondernemingen de relevante internationale codes naleven. Is dit niet het geval? Dan vragen  Achmea IM en Robeco namens Achmea waarom ze zich niet aan een bepaalde code houden en zullen zij verbeteringen aanmoedigen. De Achmea Active Ownership Reports van Robeco vindt u hieronder.