​Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Syntrus Achmea kiest voor duurzame investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Een goed beleid op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance) is daarbij onmisbaar. Geen mooie woorden, maar heldere keuzes. Op basis van concrete doelstellingen.

Terug naar > Beleggingsentiteiten


Beleggen met betekenis doen we met oog voor mens, milieu en maatschappij. Investeren in duurzaam vastgoed en hypotheken is voor ons dé manier om op de lange termijn een stabiel financieel rendement in combinatie met maatschappelijke impact voor onze klanten te realiseren en risico's te minimaliseren. Ons ESG-beleid is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Daarmee werken wij voor onze klanten (en hun klanten) aan een gezonde financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving.
 

Sustainable Development Goals (SDG)

In 2015 zijn door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties 17 wereldwijde doelstellingen (Sustainable Development Goals) vastgesteld om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Syntrus Achmea wil als investment manager samen met onze beleggers, binnen de context van de lokale vastgoed- en hypothekenmarkt, een bijdrage leveren aan deze ambitieuze doelstellingen. Daarom hebben wij in 2017 een selectie gemaakt van de Sustainable Development Goals waaraan wij de komende jaren zullen gaan werken:

3.   Good health & well-being
7.   Affordable and clean energy
11. Sustainable cities and communities
12. Responsible consumption and production
17. Partnerships for the goals
 

Onze ESG THEMA’S 2020-2030

Wij onderscheiden vier ESG thema’s:

  1. Investeren in de wereld van morgen
  2. Relaties met stakeholders intensiveren
  3. Optimale dienstverlening en producten
  4. Stimuleren van innovatie

Onze ESG thema’s worden toegelicht in de volgende video.

 

Pijlers ESG beleid op basis van onze strategie

Ons ESG beleid kent 5 pijlers die volgen uit de bedrijfsstrategie van Syntrus Achmea:

  1. Wij willen een positieve impact hebben op de samenleving door te investeren in leefbare steden. Leefbare steden zijn steden waar duurzame ontwikkeling voorop staat. Steden die rekening houden met toekomstige generaties, sociaal-demografische veranderingen, klimaatadaptatie en technologische ontwikkelingen. Door onze betrokkenheid hebben wij invloed op de lokale leefbaarheid en stimuleren wij sociale cohesie.

  2. Voor beleggers realiseren wij maatschappelijk én financieel rendement. Wij zijn servicegericht en betrouwbaar. Door hoge kwaliteitseisen te stellen aan onze interne organisatie, leveranciers en dienstverleners, ontzorgen we onze beleggers. Wij zijn vooruitstrevend in het managen van de sociale en milieu-impact. Zo geven wij beleggen betekenis. Jaarlijks toetsen wij onze duurzaamheidsperformance in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

  3. Wij bieden onze medewerkers een dynamische, duurzame en gezonde werkplek. Samen werken wij aan een optimale klanttevredenheid voor beleggers, huurders en hypotheekklanten. We stimuleren een actieve samenwerking en hoge medewerkersbetrokkenheid binnen de organisatie. Elkaar inspireren, samenwerken en feedback geven, zijn de focuspunten van onze werkwijze: wij pakken door. Zo willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn.

  4. Wij staan voor aantrekkelijk en duurzaam vastgoed. Niet alleen voor de gebouwgebruikers maar ook voor de omgeving. Daarom werken wij aan een Syntrus Achmea kwaliteitstandaard: services die gebouwgebruikers ontzorgen, wegwijs maken en helpen om duurzame keuzes te maken. Daarnaast werken we actief samen met onze beheerders aan de toekomstige standaard voor vastgoedmanagement. Ook implementeren we slimme tools om de gezondheid van gebouwgebruikers te verbeteren. 

  5. Wij hebben een goede reputatie als duurzame hypotheekverstrekker. We geven consumenten inzicht in de ‘groene’ mogelijkheden om hun impact op het milieu te verlagen. Door onze klanten actief te ondersteunen bij veranderingen in de persoonlijke of financiële situatie, voorkomen en reduceren we betalingsachterstanden. We zijn goed voor elkaar en vragen dat ook van onze intermediairs.