Pensioenverzekeren beheert onder andere het vermogen van een pensioenklant dat is ondergebracht in een afzonderlijk(gesepareerd) depot. Het vermogensbeheer van deze relatie vindt plaats in (indexvolgende) beleggingsfondsen van een externe aanbieder. Voor de beleggingen hierin geldt de restrictie zoals beschreven onder “noot” in het Uitsluitingsbeleid van Achmea. Met behulp van alternatieve oplossingen wordt zoveel als mogelijk aangesloten op het uitsluitingsbeleid van Achmea. Het totaal belegd vermogen van het betreffende beleggingsdepot bedroeg
€ 1,4 miljard per 1 januari 2019.
Fietsen met kleinkind