Beleggingsentiteiten

Binnen Achmea voeren meerdere bedrijfsonderdelen beleggingsactiviteiten uit, voor Achmea en voor haar klanten. BSM/Investment Management overziet de beleggingen voor rekening en risico van Achmea, de overige entiteiten doen dit voor onze klanten.  

Terug naar > Duurzaam beleggen