Benchmarks

 
Onze duurzame prestaties worden beoordeeld in een aantal benchmarks en vergeleken met de prestaties van andere organisaties. Wilt u weten hoe we worden beoordeeld op maatschappelijk verantwoord ondernemen? Recente benchmarks geven u meer inzicht.
 

Transparantiebenchmark

De overheid vindt het belangrijk dat Nederlandse bedrijven transparant zijn over hun activiteiten en beleid op maatschappelijk vlak. Daarom laat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tweejaarlijks de Transparantiebenchmark uitvoeren. Dit is een onderzoek naar de transparantie van MVO-verslaglegging onder de circa 500 grootste bedrijven in Nederland. Achmea behaalde in 2021 een relatieve score van 58% en stond daarmee op de 76ste plek. In de rangschikking van banken en verzekeraars bezet Achmea de 16e plek van 53 bedrijven.
 

MSCI ESG rating

Achmea B.V. heeft in 2021 in de MSCI ESG Ratings-evaluatie een AA-beoordeling (op een schaal van CCC-AAA) toegekend gekregen. Achmea heeft deze AA-score sinds 2016 weten te handhaven.

HET GEBRUIK DOOR ACHMEA VAN GEGEVENS VAN MSCI ESG RESEARCH LLC OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN (“MSCI”), EN HET GEBRUIK VAN LOGO’S, HANDELSMERKEN, SERVICEMERKEN OF INDEXNAMEN, VORMT GEEN SPONSORSHIP, ONDERSCHRIJVING, AANBEVELING OF RECLAME VAN ACHMEA DOOR MSCI. DE DIENSTVERLENING EN GEGEVENS VAN MSCI ZIJN HET EIGENDOM VAN MSCI OF DE INFORMATIELEVERANCIERS VAN MSCI. DIE DIENSTEN EN GEGEVENS WORDEN ‘AS-IS’ EN ZONDER GARANTIES GELEVERD. NAMEN EN LOGO’S VAN MSCI ZIJN HANDELS- OF SERVICEMERKEN VAN MSCI.

 

Sustainalytics ESG risk rating

Op basis van de ESG Risk Ratings loopt Achmea naar het oordeel van Sustainalytics een gering risico om materiële financiële gevolgen van ESG-factoren te ondervinden (ESG staat voor Environmental, Social & Governance). Voor een deel is dat te danken aan Achmea’s sterke beheersing van materiële ESG-kwesties. De totale ESG-risicoscore van Achmea bedraagt 19,3. Dat betekent dat Achmea een 56e plaats inneemt van de 297 ondernemingen in de verzekeringssector.

Copyright ©2022 Sustainalytics . Alle rechten voorbehouden.
Dit gedeelte bevat informatie die is ontwikkeld door Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Dergelijke informatie en gegevens zijn eigendom van Sustainalytics en/of haar externe leveranciers (gegevens van derden) en worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Ze vormen geen goedkeuring van een product of project, noch een investeringsadvies en er wordt niet gegarandeerd dat ze volledig, tijdig, nauwkeurig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Het gebruik ervan is onderworpen aan de voorwaarden die beschikbaar zijn op https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers

 

ISS ESG rating

Achmea B.V. heeft in 2022  een rating van C Prime gekregen van ISS ESG. De Prime-status wordt toegekend aan bedrijven die toonaangevend zijn in hun branche en die voldoen aan hoge absolute prestatieverwachtingen. Deze bedrijven zijn in staat  om ESG-risico’s goed te beheersen en zijn goed gepositioneerd om in te spelen op kansen die ontstaan door de transformatie naar een duurzame economie.
 

Achmea op 4e plaats in Benchmark verantwoord beleggen door verzekeraars 2021

De benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling is een belangrijke indicator van onze prestaties op het gebied van duurzaam beleggen. Achmea bezet in 2021 de 4e plaats in deze benchmark. Wij hebben de ambitie om onszelf in de komende jaren te blijven verbeteren op dit vlak en zo onze positie in de top-5 vast te houden of te verbeteren.