Benchmarks

 
Onze duurzame prestaties worden beoordeeld in een aantal benchmarks en vergeleken met de prestaties van andere organisaties. Wilt u weten hoe we worden beoordeeld op maatschappelijk verantwoord ondernemen? Recente benchmarks geven u meer inzicht.
 

"De sector ‘banken en verzekeraars’ heeft veel deelnemers met een hoge score. Van de 33 deelnemers bezet Achmea de 12e plek."

De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun MVO-beleid. De tweejaarlijkse Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken (EZ) laat zien hoe Nederlandse bedrijven verslag doen van hun duurzame activiteiten. Achmea behaalde in 2019 een relatieve score van 55%  en stond daarmee op de 65ste plek van de 487 grootste bedrijven in Nederland. In de rangschikking van de (zorg)verzekeraars bezet Achmea de 5e plek.

 

MSCI-duurzaamheidsscore Achmea

Achmea B.V. heeft in 2021 in de MSCI ESG Ratings-evaluatie een AA-beoordeling (op een schaal van CCC-AAA) toegekend gekregen. Achmea heeft deze AA-score sinds 2016 weten te handhaven.

HET GEBRUIK DOOR ACHMEA VAN GEGEVENS VAN MSCI ESG RESEARCH LLC OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN (“MSCI”), EN HET GEBRUIK VAN LOGO’S, HANDELSMERKEN, SERVICEMERKEN OF INDEXNAMEN, VORMT GEEN SPONSORSHIP, ONDERSCHRIJVING, AANBEVELING OF RECLAME VAN ACHMEA DOOR MSCI. DE DIENSTVERLENING EN GEGEVENS VAN MSCI ZIJN HET EIGENDOM VAN MSCI OF DE INFORMATIELEVERANCIERS VAN MSCI. DIE DIENSTEN EN GEGEVENS WORDEN ‘AS-IS’ EN ZONDER GARANTIES GELEVERD. NAMEN EN LOGO’S VAN MSCI ZIJN HANDELS- OF SERVICEMERKEN VAN MSCI.

 
Logo Sustainalytics Rated

Evaluatie duurzaamheid Achmea in 2020

Op basis van de ESG Risk Ratings loopt Achmea naar het oordeel van Sustainalytics een gering risico om materiële financiële gevolgen van ESG-factoren te ondervinden (ESG staat voor Environmental, Social & Governance). Voor een deel is dat te danken aan Achmea’s sterke beheersing van materiële ESG-kwesties. De totale ESG-risicoscore van Achmea bedraagt 18,6. Dat betekent dat Achmea een 26e plaats inneemt van de 265 ondernemingen in de verzekeringssector (10e percentiel). 

Oktober 2020

Copyright ©2021 Sustainalytics . Alle rechten voorbehouden.
Dit gedeelte bevat informatie die is ontwikkeld door Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Dergelijke informatie en gegevens zijn eigendom van Sustainalytics en/of haar externe leveranciers (gegevens van derden) en worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Ze vormen geen goedkeuring van een product of project, noch een investeringsadvies en er wordt niet gegarandeerd dat ze volledig, tijdig, nauwkeurig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Het gebruik ervan is onderworpen aan de voorwaarden die beschikbaar zijn op https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers

 

Achmea behaalt hoogste score op ‘Strategie en Governance’ in PRI benchmark

Achmea Investment Management heeft in 2007 de Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekend, waarmee we ons committeren aan integratie van duurzaamheidscriteria in onze beleggingsprocessen. Ondertekenaars van de PRI worden jaarlijks getoetst op de kwaliteit en reikwijdte van toepassing van deze principes. In 2020 ontving Achmea Investment Management een uitstekende beoordeling, waarbij op alle gevraagde modules en beleggingscategorieën een A of een A+ score werd behaald. Met de hoogst mogelijke score van A+ voor Strategie en Governance, gelijk aan 2019, is de bestendige lijn van A+ beoordeling vastgehouden.

Als institutioneel belegger ontvangt Achmea, als zelfstandig ondertekenaar van de PRI, eveneens jaarlijks een beoordeling op de gevraagde modules en beleggingscategorieën. Met in 2020 als resultaat de hoogst mogelijke score (A+) op Strategie en Governance. Op vrijwel alle andere onderdelen scoort Achmea gelijk of beter dan de vergelijkingsgroep.

 
Logo VBDO

Achmea op 4e plaats in Benchmark verantwoord beleggen door verzekeraars 2021

De benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling is een belangrijke indicator van onze prestaties op het gebied van duurzaam beleggen. Achmea bezet in 2021 de 4e plaats in deze benchmark. Wij hebben de ambitie om onszelf in de komende jaren te blijven verbeteren op dit vlak en zo onze positie in de top-5 vast te houden of te verbeteren.