Richtlijnen duurzaam beleggen

Via onze beleggingen streven wij ernaar om op de lange termijn maatschappelijke waarde te creëren. Dit doen wij door (internationale) richtlijnen voor verantwoord beleggen toe te passen. Hieronder leest u welke richtlijnen dat zijn. Voor de implementatie van deze richtlijnen in het beleggingsproces hanteren wij verschillende instrumenten. Hieronder vallen het uitsluitingsbeleid, engagement, stemmen, ESG integratie en impactbeleggen. Wij verwachten ook van onze dienstverleners dat zij in lijn met deze richtlijnen handelen en er samen met ons naar streven om onze doelstellingen te realiseren.

Terug naar 'Duurzaam beleggen'

Overige richtlijnen

Andere (internationale) richtlijnen die een rol spelen in ons beleggingsbeleid zijn:

Specifiek voor het thema ‘Klimaatverandering’:


Energieakkoord

Als lid van het Verbond van Verzekeraars ondersteunt Achmea het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit doen wij onder meer door te investeren in renewable energy en bedrijven waarin wij investeren aan te spreken op het nemen van maatregelen om hun broeikasgasemissies te verminderen.

Eisen aan vastgoedbeleggingen

Bij vastgoedbeleggingen wordt GPR Gebouw gebruikt waarbij de duurzaamheid van vastgoed wordt getoetst op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Meer informatie hierover vindt u op www.gprgebouw.nl.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van BREEAM. Zie voor meer informatie op www.breeam.nl.


Engagement

Deze (internationale) verdragen en initiatieven hebben wij vertaald in onze Engagement Guidelines: concrete normatieve regels die wij als richtsnoer hanteren voor de dialoog die wij met ondernemingen voeren. Wij maken daarbij gebruik van zowel algemene als sectorspecifieke richtlijnen.