Hoe doen we het zelf?

We hebben de ambitie om in 2030 een volledig klimaat neutrale bedrijfsvoering te hebben. Meerdere initiatieven brengen de realisatie van dit doel dichterbij.
 

Zo verminderen we onder andere de CO2-voetafdruk van onze gebouwen door energieverbruik te minimaliseren, energie van hernieuwbare bronnen in te kopen en zelf energie op te wekken. Alle elektriciteit die wij inkopen wordt opgewekt uit stromend water (waterkracht). In Apeldoorn liggen op het dak van het Centraal Beheer pand en op een carport boven een parkeerterrein ruim 3800 zonnepanelen. De locaties Apeldoorn en Leiden hebben een WKO (warmte-koudeopslag)-installatie. In Tilburg is een deel van het gebouw daarmee uitgerust.  Daarnaast heeft het Interpolis gebouw in Tilburg groene daken. Met ons pand in Leeuwarden doen we mee aan een project om aangesloten te worden op een lokaal geothermie-warmtenet.

Verder kopen we alleen maar circulaire meubilair en andere producten in. Ook stellen we duurzaamheidseisen aan onze leveranciers volgens de ISO-normen. Maar we verduurzamen ook ons mobiliteitsbeleid. Zo stimuleren we het gebruik van OV, kleinere elektrische en deelauto’s, terwijl we ook een fietsplan aanbieden.

Wij werken er continu aan om steeds meer duurzame initiatieven toe te voegen aan ons beleid.
Zo vertrouwen we erop om in 2030 een volledig klimaat neutrale bedrijfsvoering te hebben.