Responsible Disclosure - Hall of fame

We willen de volgende personen danken voor hun belangrijke bijdrage. Zo werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.

Deze personen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om beveiligingsproblemen aan ons te melden via ons Responsible Disclosure formulier, deze meldingen zijn door Achmea geverifieerd en waar nodig zijn maatregelen getroffen.


2020

Dominique van Dorsselaer

Mehedi Hasan Remon        Twitter icoon

Farah Hawa      

Kapil Gurav             Twitter icoon

Anurag Kumar        

Usama Arshad            Twitter icoon

Varun Gupta                

Mathijs Mortimer                

Maurice Derksen    

Hassan Shahid             Twitter icoon

Hassan Ali Arshad              Twitter icoon

Mirthe Koppenberg

Rick Verdoes                   

Danny de Weille                

Aamir Usman khan            

Steffin Stanly                     Twitter icoon

2019

Eusebiu Blindu        Twitter icoon

Bharat Adhikari       

Rajesh Tewari          

Muhammad Asif      

GwanYeong Kim     Twitter icoon

Rick Verdoes       

Danny de Weille     


2018

Thomas van Voorst             

Jermo van der Wal              

Muhammad Qasim Munir