Responsible Disclosure - Hall of fame

We willen de volgende personen danken voor hun belangrijke bijdrage. Zo werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.

Deze personen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om beveiligingsproblemen aan ons te melden via ons Responsible Disclosure formulier, deze meldingen zijn door Achmea geverifieerd en waar nodig zijn maatregelen getroffen.