Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Verzekeringen

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Voor direct marketingdoeleinden

 • Om onze risico's in te schatten

 • Om een klant passend te adviseren
  • Bijvoorbeeld over het beperken van de schadelast en het voeren van regie op schade
  • Bijvoorbeeld over zorgbemiddeling

 • Om een overeenkomst uit te kunnen voeren
  • Bijvoorbeeld voor het maken van offertes
  • Bijvoorbeeld voor het geven van informatie over onze producten en diensten
  • Bijvoorbeeld voor het kopen, bestellen en leveren van producten en diensten
   • Tussen natuurlijke personen en rechtspersonen
   • Tussen samenwerkingsverbanden en Achmea B.V. of andere onderdelen van de Achmea Groep
  • Ook voor de ondersteuning van onze bedrijfsvoering
  • Ook voor het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten
  • Ook voor het berekenen, vastleggen en incasseren van premies
   • Ook andere financiële transacties van de verkoop van producten en diensten
   • Ook om het incasseren van betalingen aan een derde wordt overgedragen
    • Bijvoorbeeld een incassobureau
   • Ook om vergoedingen te betalen en vast te leggen
       
 • Om producten en diensten te ontwikkelen
  • Ook voor statistische analyse en wetenschappelijk onderzoek
  • Ook voor managementinformatie
  • Ook voor het bepalen van de algemene strategie en het beleid

 • Om onze medewerkers te trainen, te coachen en te beoordelen

 • Om fraude te voorkomen en af te handelen
  • Ook voor andere financiële instellingen
   • Ook gebruik en deelname aan waarschuwingssystemen

 • Om klachten en geschillen te behandelen

 • Om ons aan de wet te houden
  • Ook om een (accountants)controle te kunnen (laten) doen
   • Ook een controle van crediteuren en debiteuren voor orderverwerking en verkoopondersteuning
  • Ook om opgaven te doen aan de Belastingdienst (=renseignering)
   • Of om loonheffingen af te dragen

 • Om de doelstellingen van Achmea B.V. op een verantwoorde manier uit te oefenen
  • Ook voor de dochtervennootschappen van Achmea B.V.
  • Ook voor andere onderdelen van de Achmea Groep
   • Achmea B.V. is onderdeel van de Achmea Groep
  • Ook voor samenwerkingsverbanden

 • Voor het managen, beheren en ontwikkelen van IT systemen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Klanten

Van klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Het aantal contactmomenten

  • Ook hoe er contact is geweest, dit kunnen ook geluidsopnamen zijn

   

 • De samenstelling van het gezin    

  • De partner
  • De namen van een (of meer) kind(eren)

   

 • De geboortedatum

  • Ook van partner en kind(eren)
  • Ook een eventuele overlijdensdatum
  • Minderjarige 16/17

   

 • Persoonsinformatie, o.a.

  • De nationaliteit
  • Het geslacht
  • De burgerlijke staat
  • Ras
  • Gedrag signalering(en)
  • Gezondheidsgegevens
  • Mentorschap

    

 • Of hij of zij inwoner is van Nederland of van een ander land

  • Ook de verblijfsstatus en verblijfsvergunning

 • Of het gaat om een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
  • Informatie over de rechtspersoon, als het gaat om een rechtspersoon
  • Bijvoorbeeld het nummer in de Kamer van Koophandel

   

 • Interessegebieden en voorkeuren

 • Een kopie van het identiteitsbewijs
  • Of een ander persoonsnummer
  • Dat mogen wij op grond van de wet

 • Navigatiegegevens
  • Zoals Geografische gegevens, locatie gegevens, reisbewegingen en rijgedrag;

   

 • Loyaliteitsprogramma

   

 • Financiële gegevens (zoals salaris, uitkeringsspecificatie, betaalwijze, betaalfrequentie, betalingsachterstanden, betalingsindicator)
  • Maar ook rekeningnummer/IBAN
  • Ook Spaar- en redemptieaanwendingen
  • Ook Fiscale gegevens
  • Ook Sociale klasse
  • Ook WOZ-waarde
  • Onder bewind of curatele gesteld(e)

    

 • Aard product / diensten
  • Gegevens Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
  • Ook soort en hoeveelheid van de bestelde en geleverde diensten, producten en behandelingen

   

 • Overeenkomstgegevens (waaronder uitvoering daarvan zoals declaraties) en Acceptatievoorwaarden
  • Looptijd
  • Verlengingsdatum of de einddatum
  • Clausules
  • Beperkingen of uitsluitingen
  • Declaraties
  • uitslagen

    

 • Dienstverlening / Premie gegevens business to onderneming

   

 • Lopende en/of verrichte transacties/diensten en additionele gegevens

   

 • Identificatienummers
  • BSN
  • Ander persoonsnummer
  • Relatie/polisnummer
  • Deelnemersnummer
  • Kenteken

   

 • Strafrechtelijke gegevens
  • (zorgaanbieders op zwarte lijst)
  • AGB code
  • Locatiegegevens
  • KVK nr.

    

 • De risicobereidheid
  • Ook de Cliënt Risico index

    

 • Conflictvragen
  • Ook FISH-regel / melding
  • Ook controle sanctielijsten 

    

 • Beëindigingsreden of Afwijzingsreden

   

 • Gegevens over het beroep of bedrijf

  • Ook de opleiding
  • Ook het (gezins)inkomen
  • Ook de financiële situatie
  • Ook de arbeidsovereenkomst
  • Ook de gegevens van uw werkgever
  • Werkgevers
  • Gegevens over lidmaatschappen(o.a. voor collectiviteitskorting).
  • Bijvoorbeeld van een vakbond

   

 • Gezondheidsgegevens
  • Oorzaak letsel
  • Maar niet voor het managen, beheren en ontwikkelen van IT systemen
  • Gegevens van of over de arbodienst

    

 • Schade gegevens
  • Denk bijvoorbeeld aan Metadata schadefoto’s
  • Schadenummer
  • Incidentsoort

Relaties

Van relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Het aantal contactmomenten

  • Ook hoe er contact is geweest, dit kunnen ook geluidsopnamen zijn

   

 • De samenstelling van het gezin    

  • De partner
  • De namen van een (of meer) kind(eren)

   

 • De geboortedatum

  • Ook van partner en kind(eren)
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • Persoonsinformatie, o.a.

  • De nationaliteit
  • Het geslacht
  • De burgerlijke staat
  • Gezondheidsgegevens
  • Godsdienst en levensovertuiging

    

 • Of hij of zij inwoner is van Nederland of van een ander land

  • Ook de verblijfsstatus en verblijfsvergunning


 • Een kopie van het identiteitsbewijs
  • Of een ander persoonsnummer
  • Dat mogen wij op grond van de wet

 • Of het gaat om een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
  • Informatie over de rechtspersoon, als het gaat om een rechtspersoon
  • Bijvoorbeeld het nummer in de Kamer van Koophandel

   

 • Interessegebieden en voorkeuren

  • IP-adres
  • Surfgedrag van websitebezoekers (o.a. muisbewegingen en klikgedrag)
  • Website technische informatie (o.a. bezochte pagina's op website)
  • Formuliervelden (persoonsgegeven worden gemaskeerd)

 

 • Navigatiegegevens
  • Zoals Geografische gegevens, locatiegegevens, reisbewegingen en rijgedrag;

   

 • Loyaliteitsprogramma

   

 • Financiële gegevens (zoals salaris, uitkeringsspecificatie, betaalwijze, betaalfrequentie, betalingsachterstanden, betalingsindicator)
  • Maar ook rekeningnummer/IBAN
  • Ook Spaar- en redemptieaanwendingen
  • Ook Fiscale gegevens

   

 • Aard product / diensten
  • Gegevens Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
  • Ook soort en hoeveelheid van de bestelde en geleverde diensten, producten en behandelingen

   

 • Overeenkomstgegevens (waaronder uitvoering daarvan zoals declaraties) en Acceptatievoorwaarden
  • Looptijd
  • Verlengingsdatum of de einddatum
  • Clausules
  • Beperkingen of uitsluitingen
  • Declaraties
  • uitslagen

    

 • Dienstverlening / Premie gegevens business to onderneming

   

 • Lopende en/of verrichte transacties/diensten en additionele gegevens

 

 • Controle sanctielijsten

 

 • Identificatienummers
  • BSN
  • Relatie/polisnummer
  • Deelnemersnummer
  • Kenteken

   

 • De risicobereidheid

   

 • Gegevens over het beroep of bedrijf

  • Ook de opleiding
  • Ook het (gezins)inkomen
  • Ook de financiële situatie
  • Ook de gegevens van uw werkgever
  • Ook gegevens van uw medewerkers
  • Gegevens over lidmaatschappen(o.a. voor collectiviteitskorting).
   • Bijvoorbeeld van een vakbond

    

 • Gezondheidsgegevens
  • Maar niet voor het managen, beheren en ontwikkelen van IT systemen

 • Schade gegevens

 

Personen vanwege een wettelijk voorschrift of verjaringstermijn

Van deze personen verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Het aantal contactmomenten

  • Ook hoe er contact is geweest, dit kunnen ook geluidsopnamen zijn

   

 • Een kopie van het identiteitsbewijs
  • Of een ander persoonsnummer.
  • Dat mogen wij op grond van de wet.

 • Informatie over de rechtspersoon
  • Bijvoorbeeld het nummer in de Kamer van Koophandel

   

 • Overeenkomstgegevens (waaronder uitvoering daarvan zoals declaraties)
  • Verlengingsdatum of de einddatum
  • Beperkingen of uitsluitingen
  • Declaraties

   

 • Identificatienummers
  • Relatie/polisnummer

   

 • De risicobereidheid
 • Controle sanctielijsten

 

 • Gegevens over het beroep of bedrijf

 • Financiële gegevens
  • Rekeningnummer/IBAN
  • Ook het (gezins)inkomen
  • Ook de financiële situatie
  • Ook de opleiding

Derden

Derden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan wij gegevens verwerken omdat we op basis van een (verzekerings)overeenkomst een verplichting richting die persoon of dat bedrijf hebben. Bijvoorbeeld als we iemand een uitkering moeten doen omdat een verzekerde schade heeft gereden.

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Het aantal contactmomenten
 • Ook hoe er contact is geweest, dit kunnen ook geluidsopnamen zijn
 •  Geboortedatum
 • Natuurlijk of rechtspersoon
 • Informatie over de rechtspersoon
 • Bijvoorbeeld het nummer in de Kamer van Koophandel
 • Informatie over de rechtspersoon
 • Bijvoorbeeld het nummer in de Kamer van Koophandel
 • Aard product / dienst

 • Controle sanctielijsten

 • Financiële gegevens (zoals salaris, uitkeringsspecificatie, betaalwijze, betaalfrequentie, betalingsachterstanden, betalingsindicator)

 • Ook rekeningnummer/IBAN

 • Overeenkomstgegevens (waaronder uitvoering daarvan zoals declaraties)

 • Identificatienummers

 • Leverancierscode

 • Kenteken

 • Gegevens over het beroep of bedrijf

 • Ook de opleiding

 • Ook het (gezins)inkomen

 • Ook de financiële situatie

 • Ook de risicobereidheid

 

Dienstverleners

Dienstverleners zijn bijvoorbeeld medici, paramedici of arbodiensten. Van dienstverleners verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Het aantal contactmomenten
  • Ook hoe er contact is geweest
   • Dit kunnen ook geluidsopnamen zijn

 • Het (IBAN)rekeningnummer

 • De aard van het product of de dienst

   

 • Informatie over de rechtspersoon
  • Zoals Kvk-nummer
  • Leverancierscode

   

 • Referenties
  • Ook de diploma’s

 • De verstrekte opdrachten
  • Ook de ingezette middelen
  • Ook de bestelde en geleverde behandelingen, diensten en producten
  • En de hoeveelheid behandelingen, diensten en producten

 • Gegevens over de overeenkomst
  • Ook de looptijd
  • Ook de verlengingsdatum of de einddatum
  • Ook clausules
  • Ook beperkingen of uitsluitingen
  • Ook declaraties

 • Gegevens over het beroep of bedrijf
  • Ook de opleiding
  • Ook het (gezins)inkomen
  • Ook de financiële situatie

 • De risicobereidheid

 • Strafrechtelijke gegevens
  • Bijvoorbeeld zorgaanbieders op een zwarte lijst
  • Ook AGB code
  • Ook controle sanctielijsten

 • Het nummer in het BIG-register (=Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  • Dat mogen wij op grond van de wet
  

Belangenbehartigers

Belangenbehartigers zijn personen die namens een belanghebbende optreden. Hiervan verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Het aantal contactmomenten
  • Ook hoe er contact is geweest
   • Dit kunnen ook geluidsopnamen zijn

 • Of het gaat om een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
  • Informatie over de rechtspersoon, als het gaat om een rechtspersoon
   • Bijvoorbeeld het nummer in de Kamer van Koophandel

 • De aard van het product of de dienst

 • Gegevens over de overeenkomst
  • Ook de looptijd
  • Ook de verlengingsdatum of de einddatum
  • Ook clausules
  • Ook beperkingen of uitsluitingen
  • Ook declaraties

 • Of de belangenbehartiger is aangesloten bij de PIV Overeenkomst

 • Gegevens van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

 • Beroep/bedrijf/opleiding/(gezins)inkomen/financiële situatie/risicobereidheid

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • De Achmea Groep
  • Ook dochtervennootschappen
  • Ook onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.
   • Achmea B.V. is ook onderdeel van de Achmea Groep
  • Afdelingen binnen de Achmea Groep
   • Bijvoorbeeld de directie, Juridische Zaken, Risk & Compliance, Call Center (klantcontact), Marketing/Commercie, Financiële administratie, Business Control, Internal Audit, Procurement en Contractbeheerders

 • Financiële ondernemingen
  • Bijvoorbeeld: (her)verzekeraars en kredietinstellingen

 • Externe leveranciers
  • Als daar werkzaamheden aan zijn uitbesteed
   • Of als zij bewerker zijn van gegevens
  • Bijvoorbeeld dienst- en zorgverleners en medisch adviseurs
  • Bijvoorbeeld zakelijke partners

 • Tussenpersonen of kredietbemiddelaars

 • Klachtinstanties

 • Bureau Kredietregistratie

 • Stichting CIS

 • Stichting Pensioenregister

 • Overheidsinstanties
  • Alleen als er een wettelijke plicht is om gegevens te verstrekken
  • Bijvoorbeeld de Belastingdienst

 • Werkgevers

 • Onderzoekers
  • Ook universiteiten of kennisinstituten

 • Belangenbehartigers
  • Bijvoorbeeld advocatenkantoren of deurwaarders

 

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

De volgende ontvangers bevinden zich buiten de EU:

 

 • WhatsApp
  Doel: Communicatie met klanten nadat zij zelf het telefoonnummer van Achmea hebben toegevoegd.
  Passende waarborg: Toestemming
 • FaceBook
  Doel: Communicatie met klanten via Facebook direct message als klanten Achmea benaderen.
  Passende waarborg: Toestemming
 • Iron Mountain
  Doel: Uitvoering en ondersteuning van archiefdiensten
  Passende waarborg: Standard Contractual Clauses EU
 • Contentsquare
  Doel: analyseren van gebruikersgedrag op de website zodat de gebruikerservaring kan worden verbeterd
  Passende waarborg: Standard Contractual Clauses EU

Wij zorgen er altijd voor dat doorgifte van gegevens buiten de EU voldoet aan de wet of we wijzen u erop als we geen invloed hebben.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat voldoende veilig is
  • De Europese Commissie heeft dat dan bepaald.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat niet voldoende veilig is
  • We spreken dan ‘standaardbepalingen inzake gegevensverwerking’ af.
   • Dat zijn bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wilt u weten hoe een dergelijk contract eruit ziet? U vindt deze hier.
  • Kunnen wij geen afspraken maken met de ontvanger? Dan doen wij geen zaken met die ontvanger of er moet een andere wettelijke uitzondering van toepassing zijn. Bijvoorbeeld uw toestemming als u zelf al afspraken heeft gemaakt met een organisatie.

 • Soms bevindt een betrokkene zich buiten de EU en moeten wij voor het verlenen van (juridische) hulp gegevens delen. In de wet staat dat wij dit mogen, namelijk in artikel 49 lid 1 sub b en c van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 • U maakt of heeft zelf al afspraken gemaakt met een organisatie
  • Bijvoorbeeld als u met ons chat via WhatsApp
   • U heeft bij het installeren van de app de gebruikersvoorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Daarin staat dat gegevens in het buitenland worden verwerkt. Achmea is daar niet verantwoordelijk voor. Wel wijzen we u hierop op onze website, daar waar u ook ons WhatsApp nummer vindt.
  • Of bijvoorbeeld als er cookies worden gebruikt
   • Altijd met uw toestemming. De gegevens worden dan doorgegeven als u de cookies van derden op een website van Achmea accepteert.
   • Die derde partij (bijvoorbeeld Google of Facebook) kan dan zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking
   • U leest hier meer over in het cookiestatement op de Achmea website die u bezoekt.

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uit de volgende externe bronnen:

 • BRP/(Gemeentelijke Basis Administratie)
  • Verplicht voor zorgverzekeringen
  • De GBA is leidend voor naam, adres en woonplaats

 • PostNL/T&T/Sandd/DMI/Intermail
  • Voor adreswijzigingen, communicatievoorkeuren en prospects

 • Independer/Pricewise/andere vergelijkers, tussenpersonen en bemiddelaars
  • Controle van naam, adres en woonplaats bij het aangaan van een verzekering

 • Tussenpersonen

 • Pensioenuitvoerders
  • Bijvoorbeeld bij een waardeoverdracht

 • Gerechtsdeurwaarders

 • Overheidsinstanties
  • Als er een wettelijke basis is, bijvoorbeeld Basisregistratie Personen, UWV voor werknemerspensioen en de Belastingdienst

 • EDM geodata
  • Ophalen van gegevens, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een woonhuisverzekering. Zoals postcode en huisnummer, soort woning, WOZ waarde en de inhoud. Of gegevens over de wijk of gemeente, zoals gezinssamenstelling en aantal personen dat er woont. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • EDM Adresscan
  • Ophalen van gegevens, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een woonhuisverzekering. Zoals postcode en huisnummer, soort woning, WOZ waarde en de inhoud. Of gegevens over de wijk of gemeente, zoals gezinssamenstelling en aantal personen dat er woont. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • Autotelex (via ABZ)
  • Ophalen van gegevens over de auto aan de hand van het kenteken, zoals cataloguswaarde, gewicht en soort brandstof. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • Roydata (via ABZ)
  • Ophalen van gegevens over het aantal schadevrije jaren de verzekeringnemer of de regelmatig bestuurder heeft. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een autoverzekering. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke voorwaarden of premie.

 • RDW (via ABZ, Friss of rechtstreeks)
  • Ophalen van gegevens over de eigenaar van de een voertuig. Of of het voertuig op het moment van de aanvraag van de verzekering al verzekerd was en bij welke maatschappij. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie. En bij schade of wij die in behandeling moeten nemen.

 • VWE
  • Ophalen van gegevens over een voertuig bij de aanvraag van een verzekering of bij schade. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie. En bij schade of wij die in behandeling moeten nemen.

 • A2SP
  • Ophalen van gegevens over een voertuig bij de aanvraag van een verzekering of bij schade. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie. En bij schade of wij die in behandeling moeten nemen.

 • CIS databank via Stichting CIS
  • Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld schademeldingen, maar ook als u belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl. Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat.
  • Met de gegevens die we opvragen bepalen wij bijvoorbeeld of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie. Ook bepalen wij daarmee of we een (gedeeltelijke) uitkering doen.

 • Experian (rechtstreeks)
  • Gegevens ophalen over betaalgedrag. Dit geeft ons inzicht in het risico op wanbetaling. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • BAG-Kadaster (via Friss)
  • Ophalen van gegevens over de woning bij de aanvraag van een woonhuisverzekering aan de hand van postcode en huisnummer. Bijvoorbeeld de WOZ-waarde, soort woning en de inhoud van de woning. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • Infofolio
  • Ophalen van gegevens over de woning bij de aanvraag van een woonhuisverzekering aan de hand van postcode en huisnummer. Bijvoorbeeld de WOZ-waarde, soort woning en de inhoud van de woning. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • Stichting Processen Verbaal
  • Bij een verkeersschade kan het proces verbaal worden opgevraagd om gegevens te krijgen die noodzakelijk zijn voor het behandelen van een (letsel)schade. Zoals welke voertuigen betrokken zijn bij een aanrijding en wie er aansprakelijk is. Deze gegevens zijn nodig voor het behandelen van een schade

 • Globespotter/Cyclomedia
  • Bepalen van het type woonhuis en de ligging van het woonhuis. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een woonhuisverzekering. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • Compliancy Check (via stichting CIS)
  • Controle of een persoon staat vermeld op de (inter)nationale sanctielijsten, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering of als wij een uitkering doen. De uitkomst bepaalt of wij een verzekering kunnen sluiten of een uitkering kunnen doen.

 • Google Maps (via internet)
  • Bepalen van het type woonhuis en de ligging van het woonhuis. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een woonhuisverzekering. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • Centraal Curatele en Bewindvoerings- register (CCBR) (via Friss of rechtstreeks)
  • Bepalen of de aanvrager van een verzekering handelingsbekwaam is. Bijvoorbeeld als een bewindvoerder een verzekering aanvraagt voor zijn cliënt. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • Cendris (via Friss)
  • Bepalen of een postcode en huisnummer werkelijk bestaat. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een woonhuisverzekering. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • Focum (via Friss)
  • Gegevens ophalen over betaalgedrag. Dit geeft ons inzicht in het risico op wanbetaling. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • Kamer van Koophandel
  • Bepalen of op het opgegeven adres bedrijven staan geregistreerd. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie. We gebruiken de gegevens van de Kamer van Koophandel ook voor commerciële doeleinden.

 • Vecozo
  • Bij een claim van medische kosten op een reisverzekering controleren we of de ziektekostenverzekeraar deze kosten (ook) vergoedt. Ervoor zorgen dat de medische kosten bij de juiste verzekeraar worden geclaimd.

 • Sanctielijst en UBO (via FRISS/CIS)
  • Controle of een persoon staat vermeld op de (inter)nationale sanctielijsten, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering of als wij een uitkering doen. En wie de zeggenschap heeft over een onderneming en wat de structuur van de onderneming is. De uitkomst bepaalt of wij een verzekering kunnen sluiten of een uitkering kunnen doen.

 • Altares
  • Op basis van gegevens van Altares stellen wij buitenlandse UBO’s vast en screenen wij ze bij een aanvraag van een verzekering of bij een uitkering. Wij checken of die persoon op de (inter)nationale sanctielijsten staat vermeld en/of wat de zeggenschap structuur is van een onderneming. Met de uitkomst van de controle bepalen wij of wij uw aanvraag mogen accepteren of een uitkering aan iemand mogen doen.

 • Webservices.nl
  • Controleren en aanvullen van een postcode/huisnummercombinatie, bijvoorbeeld bij het invoeren van adresgegevens op de website. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering. Bepalen van de juistheid van de ingevoerde gegevens.

 • Graydon
  • Voor het ophalen van KVK gegevens op basis van NAW rechtspersonen (wellicht ook natuurlijke personen, eenmanszaken, etc). Dit KVK nummer is nodig voor toetsing aan de Sanctiewet. Met behulp van het KVK nummer worden de Ultimate Beneficial Owners opgehaald en getoetst.

 • Personen die u machtigt om ons persoonsgegevens te verstrekken
  • Bijvoorbeeld een arts of medisch behandelaar. Het opvragen van bijvoorbeeld medische gegevens doen we voor het beoordelen van gezondheidstoestand in het kader van de afwikkeling van een letselschade of een claim of aanvraag van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met de uitkomst kunnen wij bijvoorbeeld beoordelen wat de hoogte moet zijn van de letselschade uitkering of beslissen over de acceptatie van een verzekering.

 • EDR (via Friss)
  • Gegevens ophalen over betaalgedrag. Dit geeft ons inzicht in het risico op wanbetaling. Met de gegevens bepalen wij of wij de aanvraag voor een verzekering kunnen accepteren en tegen welke premie.

 • Andere verzekeraars en onderzoeksbureaus
  • Als zij die gegevens met ons mogen delen.

 • Dispatch 
  • Data van ingeschakelde experts

 

 • Surepay
  • Surepay informatie is bedoeld om veiliger betalingsverkeer te krijgen door het voorkomen van vergissingen en fraude. Wanneer u een aanvraag doet controleren wij die met behulp van Surepay informatie. Deze informatie helpt ons te beoordelen of wij u met dit rekeningnummer kunnen verzekeren.

 

 

 

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

 • Pensioen- en Levensverzekering:
  • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
          
 • Bank- en bankproducten

          
  Woonfonds
     

  • Achmea Bank N.V.
 • Vastgoed


  Syntrus
    

  • Syntrus, waaronder:
   • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
   • Attens Hypotheken B.V.
   • Achmea Woninghypotheken B.V.

 • Overig


  Eurocross     

  • Achmea Reinsurance Company N.V.
  • Eurocross Assistance Netherlands B.V.