Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Eurocross

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Voor ondersteuning van medewerkers van Eurocross bij hun activiteiten
  • Voor een adequate en efficiënte dienstverlening

 • Voor het uitvoeren van hulpverlening volgens verzekeringsvoorwaarden
  • De verzekeringsvoorwaarden van de opdrachtgevers van Eurocross

 • Voor het registreren en beheren van gegevens
  • Gegevens die voortvloeien uit de uitvoering van de hulpverlening

 • Om dossiers op een juiste manier financieel te kunnen afhandelen

 • Om gedragingen te voorkomen die in het nadeel van Achmea B.V. zijn
  • Ook het herkennen, onderzoeken en bestrijden van zulke gedragingen
  • Ook voor andere onderdelen van de Achmea Groep
   • Bijvoorbeeld Eurocross en/of haar opdrachtgevers

 • Om de doelstellingen van Achmea B.V. op een verantwoorde manier uit te oefenen
  • Ook voor de dochtervennootschappen van Achmea B.V.
  • Ook voor andere onderdelen van de Achmea Groep
   • Achmea B.V. is onderdeel van de Achmea Groep
  • Ook voor samenwerkingsverbanden

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Hulpvragers

Van hulpvragers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
  • En andere soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie

 • E-mailadres

 • De samenstelling van het gezin
  • De partner
  • De namen van een (of meer) kind(eren)

 • De geboortedatum
  • Ook van partner en kind(eren)
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • Het geslacht

 • De nationaliteit

 • Interne nummers die Achmea gebruikt om u te herkennen.
  • Bijvoorbeeld het relatie- of polisnummer
  • En andere verzekeringsgegevens

 • Gezondheidsgegevens

 • Mailcode

 • Gegevens over de gebeurtenis waarvoor hulp wordt gevraagd
  • Bijvoorbeeld de aanleiding van de hulpvraag
  • Of de aard of de omvang van de schade
  • Of de locatie, datum of tijdstip van de gebeurtenis
  • Of de verblijfplaats en verblijfsduur van de hulpvrager(s)
  • En overige informatie die nodig is voor de hulpverlening

 • Het kenteken

 • De leasemaatschappij
  • Als de auto een leaseauto is

 

Aanverwanten van hulpvragers

Met relaties bedoelen we bijvoorbeeld familieleden maar ook hulpverleners. Van relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
  • En andere soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie

 • Interne nummers die Achmea gebruikt om u te herkennen
  • Bijvoorbeeld het relatie- of polisnummer
  • En andere verzekeringsgegevens

 • Gegevens over de medewerker
  • Bijvoorbeeld gegevens uit het BIG register

 • Mailcode

 • Gegevens over de gebeurtenis waarvoor hulp wordt gevraagd
  • Bijvoorbeeld de verblijfplaats en – duur

 

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • De Achmea Groep
  • Ook dochtervennootschappen
  • Ook onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.
   • Achmea B.V. is ook onderdeel van de Achmea Groep

 • Afdelingen binnen de Achmea Groep
  • Bijvoorbeeld de directie, Juridische Zaken, Risk & Compliance, Financiële administratie, Business Controll, Internal Audit en Contractbeheerders

 • Opdrachtgevers van Eurocross

 • Uitvoerders die direct of indirect door Eurocross worden ingeschakeld
  • Bijvoorbeeld pechhulpverleners

 • Soms ook ontvangers in landen buiten de EU
  • Dit hangt ervan af waar de hulpvrager hulp nodig heeft

 

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

Eurocross werkt wereldwijd. Het is niet van tevoren bekend waar een hulpvrager of één van zijn reisgenoten ziek wordt of hulp nodig heeft. Van tevoren hulp inkopen is daarom niet mogelijk. Wij kunnen daarom geen contracten opstellen met partijen die hulp ter plaatse verlenen. Bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten of geheimhoudingsverklaringen. En we kunnen daarom niet van te voren vaststellen of de bescherming van persoonsgegevens bij deze partijen voldoende is. Andersom ontvangt Eurocross ook vaak persoonsgegevens en/of medische gegevens van buitenlandse partijen. Bijvoorbeeld ziekenhuizen en klinieken. Ook is er vaak contact tussen de medische teams van Eurocross en de artsen of specialisten in het buitenland. Hierbij kan door Eurocross aanvullende medische informatie worden opgevraagd als dat in het belang is van de behandeling. Bijvoorbeeld gegevens van de huisarts over de medische voorgeschiedenis van de verzekerde. In de wet staat dat wij dit mogen, namelijk in artikel 49 lid 1 sub b en c van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Hulpverleners. Verzekeringsmaatschappijen.

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent. Hier vindt u onze verzekeringen en merken.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • Hagelunie N.V.
  • Friesland Bank Assurantiën B.V.

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis              OZF


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • Agis Zorgverzekeringen N.V.
   • Agis Ziektekostenverzekeringen N.V.
   • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
   • OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V

 

 • Pensioen- en levensverzekeringen
  • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
          
 • Bank- en bankproducten

          
  Woonfonds
     

  • Achmea Bank N.V.
  • Friesland Bank Assuradeuren B.V.
  • Interpolis Kredietverzekeringen N.V.


 • Vastgoed


  Syntrus
    

  • Syntrus, waaronder:
   • Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
   • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
   • Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.
   • Attens Hypotheken B.V.
   • Achmea Woninghypotheken B.V.

 • Overig


  Eurocross     

  • Achmea Reinsurance Company N.V.
  • Eurocross Assistance Netherlands B.V.