Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Diensten

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Om overeenkomsten met Achmea en/of met onze partner(s) aan te laten gaan en uit (te laten) voeren
  • Bijvoorbeeld voor het maken van offertes
  • Bijvoorbeeld voor het geven van informatie over onze producten en diensten
  • Bijvoorbeeld voor het kopen, bestellen en leveren van producten en diensten
  • Ook voor de ondersteuning van onze bedrijfsvoering
  • Ook voor het berekenen, vastleggen en incasseren van gefactureerde bedragen
   • Ook als het incasseren van betalingen aan een derde wordt overgedragen Bijvoorbeeld een incassobureau

 • Om producten en diensten te (verder) ontwikkelen en te onderhouden
  • Ook voor statistische analyse en wetenschappelijk onderzoek
  • Ook voor managementinformatie
  • Ook voor het bepalen van de algemene strategie en het beleid

 • Voor marketingdoeleinden
  • Bijvoorbeeld door een product of een dienst aan te bieden en/of nieuwsbrieven te sturen

 • Om klachten of geschillen te behandelen

 • Om medewerkers te trainen, te coachen en te beoordelen

 • Voor het managen, beheren en ontwikkelen van IT systemen

 • Om behoeften en voorkeuren van betrokkenen in kaart te brengen

 • Om fraude te voorkomen en af te handelen

 • Om de doelstellingen van Achmea B.V. op een verantwoorde manier uit te oefenen
  • Ook voor de dochtervennootschappen van Achmea B.V.
  • Ook voor andere onderdelen van de Achmea Groep

                            Achmea B.V. is onderdeel van de Achmea Groep

  • Ook voor samenwerkingsverbanden

 • Om aan wet- en regelgeving te voldoen
  • Ook om een (accountants)controle te kunnen (laten) doen
   • Ook een controle van crediteuren en debiteuren voor orderverwerking en verkoopondersteuning

 • Voor archiefdoeleinden

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Klanten

Van klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats

   

 • Geslacht

   

 • Geboortedatum

   

 • E-mail

   

 • (Mobiele) telefoonnummer

   

 • Contactmomenten via diverse media (inclusief geluidsopnamen)

   

 • Rekeningnummer/Iban

   

 • Relatie-/klantnummer

   

 • Logging van internet verkeer / systeemgebruik (click-gedrag, cookies)

   

 • Informatie over de rechtspersoon
  • Naam
  • Adres
  • Contactpersoon binnen het bedrijf
  • Telefoonnummer van het bedrijf
  • Overige relevantie informatie


Wonen

 • Type klus

   

 • Reparatieplaats van de telefoon

   

 • Gegevens van de woning

   

 • (Geschat) energieverbruik

   

 • Offerte- en factuurgegevens

   

 • Naam adviseur

   

 • Gegevens van het adviesgesprek

   

 • Audio en video opnames

 

Duurzame inzetbaarheid/zorg

 • Afgenomen opleidingen

   

 • Gegeven budget en huidig budget

   

 • Gegevens over de financiële situatie

   

 • Gegevens over prestaties over werk

   

 • Gezondheidsgegevens van deelnemers

 

Mobiliteit

 • Kenteken(s)

   

 • Locatiegegevens

   

 • Informatie over pechmeldingen
  • Aantellen
  • Type
  • Nummer
  • Overige relevante gegevens

Derden vanwege een wettelijk voorschrift of verjaringstermijn

Van derden in verband met ondersteuning bij het uitvoeren van de dienst, bijvoorbeeld een hostingpartij, verwerken we de volgende gegevens:

Algemene persoonsgegevens

 • Naam

 • Adres

 • Woonplaats

 • E-mail

 • (Mobiele) telefoonnummer

 • Informatie over de rechtspersoon
  • Naam
  • Adres
  • Contactpersoon binnen het bedrijf
  • Telefoonnummer van het bedrijf
  • Overige relevantie informatie

Dienstverleners

Van dienstverleners, bijvoorbeeld een vakman of berger, verwerken we de volgende gegevens:

Algemene persoonsgegevens

 • Naam

 • Adres

   

 • Woonplaats

   

 • E-mail

   

 • (Mobiele) telefoonnummer

   

 • Contactmomenten via diverse media (inclusief geluidsopnamen)

   

 • Informatie over de rechtspersoon
  • Naam
  • Adres
  • Contactpersoon binnen het bedrijf
  • Telefoonnummer van het bedrijf
  • Overige relevantie informatie

 

Mobiliteit

 • Kenteken(s)

   

 • Locatiegegevens

   

 • Foto berger

 

Belangenbehartigers

Van belangenbehartigers, bijvoorbeeld incassobureaus, verwerken we de volgende gegevens:

Algemene persoonsgegevens

 • Naam

 • Adres

 • Woonplaats

 • E-mail

 • (Mobiele) telefoonnummer

 • Informatie over de rechtspersoon
  • Naam
  • Adres
  • Contactpersoon binnen het bedrijf
  • Telefoonnummer van het bedrijf
  • Overige relevantie informatie

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • Achmea Groep. Waaronder:
  • Dochtervennootschappen, onderdelen van Achmea B.V. en andere onderdelen van de groep waartoe Achmea B.V. behoort
  • Interne functionarissen en afdelingen zoals: Directie, Juridische Zaken, Risk & Compliance, Call center/Klantcontact, Marketing/Commercie, Financiële administratie, Business Control, Internal Audit, Procurement, Contractbeheerders

 • Andere leveranciers en zakelijke relaties
  • Bijvoorbeeld bedrijven en leveranciers die de uiteindelijke dienst verrichten
  • Bijvoorbeeld verwerkers aan wie Achmea de verwerking van delen van haar activiteiten heeft uitbesteed

 • Overheidsinstanties voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat

 • Belangenbehartigers (bijvoorbeeld incassobureaus)

 • Klachteninstanties

 

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

Achmea zorgt er altijd voor dat doorgifte van gegevens buiten de EER voldoet aan de wet of Achmea wijst de betrokkene erop als Achmea geen invloed heeft.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat voldoende veilig is
  • De Europese Commissie heeft dat dan bepaald.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat niet voldoende veilig is
  • Achmea spreekt dan ‘standaardbepalingen inzake gegevensverwerking’ af. Dat zijn bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.
  • Kan Achmea geen afspraken maken met de ontvanger? Dan doet Achmea geen zaken met die ontvanger of er moet een andere wettelijke uitzondering van toepassing zijn. Bijvoorbeeld de toestemming van de betrokkene zelf als de betrokkene al afspraken heeft gemaakt met een organisatie.

 • De betrokkene maakt of heeft zelf al afspraken gemaakt met een organisatie
  • Bijvoorbeeld als de betrokkene met Achmea chat via WhatsApp
   • De betrokkene heeft bij het installeren van de app de gebruikersvoorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Daarin staat dat gegevens buiten de EER worden verwerkt. Achmea is daar niet verantwoordelijk voor. Wel wijst Achmea hierop op haar website/in haar apps, daar waar betrokkene ook het WhatsApp nummer van Achmea vindt.

  • Of bijvoorbeeld als er cookies worden gebruikt waarbij er gegevens naar een derde partij gaan
   • Die derde partij (bijvoorbeeld Google of Facebook) kan dan zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking
   • De betrokkene leest hier meer over in het cookiestatement op de Achmea website die de betrokkene bezoekt en/of in de app voorwaarden.

 

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uit de volgende externe bronnen:

 1. Postcode API (via Freshheads)

 2. PostNL/ T&T, Sandd/ DMI/ Intermail.
  • Adreswijzigingen, communicatievoorkeuren, prospects.

 3. RDW (Via ABZ, Friss of rechtstreeks)

 4. BAG– Kadaster (via Allinview)
  • Om de mogelijkheden voor isolatie en/of zonnepanelen beter af te stemmen op de feitelijk situatie.

 5. ESRI (hectometerpaaltje)

 6. CBS
  • Bepaling van het geschat energieverbruik.

 7. Zakelijke partners en leveranciers
  • Bijvoorbeeld bedrijven en leveranciers die de uiteindelijke dienst verrichten.

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

  • Pensioen- en Levensverzekering:
   • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
           
  • Bank- en bankproducten

           
   Woonfonds
   • Achmea Bank N.V.


  • Vastgoed


   Syntrus
     

   • Syntrus, waaronder:
    • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
    • Attens Hypotheken B.V.
    • Achmea Woninghypotheken B.V.

  • Overig


   Eurocross     

   • Achmea Reinsurance Company N.V.
   • Eurocross Assistance Netherlands B.V.