Privacy en cookies

Privacy

Achmea respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. ​Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken.

Waarom vragen wij uw gegevens?

De gegevens die op deze website gevraagd worden, zoals e-mailadressen gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan uitsluitend voor de website.

Hoe beschermen wij uw privacy?

Achmea B.V. (inclusief alle Achmea-bedrijven) handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Wij hebben de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldingen zijn opgenomen op de website van de AP. De meldingen staan vermeld onder melden > Meldingenregister > Naam = Achmea.

Verder volgt Achmea de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is en te vinden is op: www.verzekeraars.nl. Onder publicaties/gedragscodes/gedragscodes verzekeraars.

Wijzigingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Achmea behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Achmea waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen over privacy

Voor meer informatie over dit onderwerp, lees de veelgestelde vraag over privacy. Voor verdere vragen over de wijze waarop Achmea omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de privacymanager van Achmea via onderstaande adressering.

Postadres:

Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Postbus 866
3700 AW Zeist
E-mail: privacymanager@achmea.nl

Cookies

Achmea maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. Hierdoor herkennen wij je (jouw computer) bij een volgend bezoek. ​Waarvoor gebruikt achmea.nl cookies? De gegevens die wij verkrijgen uit de cookies gebruiken wij om onze website mee te analyseren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de website zoveel mogelijk aan te passen en af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren op onze website. Op Achmea.nl kun je zelf instellen welke cookies je accepteert.

Cookies op achmea.nl

Er bestaan verschillende soorten cookies. Dit zijn de cookies die achmea.nl zelf plaatst en cookies die andere partijen via onze website plaatsen:

-Facebook Social Plugins
-Google Analytics
-LinkedIn Widgets
-Twitter Button
-Visual Website Optimizer
-Hotjar

Verwijderen cookies

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Bij de instellingen van je internetbrowser kun je cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kun je alleen zelf doen omdat cookies op jouw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van achmea.nl niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van je cookie instellingen vind je in de 'Help' functie van je browser.

Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kun je cookies van derden centraal verwijderen, zodat deze bestanden niet bij een andere website teruggeplaatst worden.