Privacy en cookies op achmea.nl

Privacy statement

Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een verzekering of financiële dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.
 

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Zoals uw kenteken voor een autoverzekering. Of uw bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van uw premie. Het verschilt per product welke gegevens wij nodig hebben. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld uw schadevrije jaren op bij Roy-data.
 

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij u passen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies onderaan deze pagina. Bezoekt u een website van een van onze merken, bijvoorbeeld centraalbeheer.nl, dan is daar meer informatie te vinden over de cookies die via die website geplaatst worden.
 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:
 • u een product of dienst aan te bieden.
 • een product of dienst af te sluiten.
 • een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren.
 • uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten.
 • u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.
 • een schatting te maken van onze risico’s.
 • fraude tegen te gaan. In een persoonlijk onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over u op internet vinden.
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.
 • ons aan de wet te houden.
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.

 

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:
 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
 • telefoongesprekken en chats.
 • wat u op onze websites doet en bekijkt.
 • wat u in onze apps doet en bekijkt.
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.
 

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij uw gegevens door. En soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:
 • andere merken van Achmea
 • onze leveranciers en zakelijke partners, zoals bijvoorbeeld een datacenter leverancier.
 • Bureau Kredietregistratie (BKR).
 • Belastingdienst.
 • Stichting CIS (Stichting Centraal Informatiesysteem).
 
CIS is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen. Bijvoorbeeld voor schademeldingen. Maar ook als u belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen.
 

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.
Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:
 • Uw Burgerservicenummer (BSN), en bankgegevens.
 • Uw medische gegevens.
  • Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Gegevens uit het strafrecht.
  • Wij kunnen vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft als wij het risico voor een verzekering of financieel product moeten bepalen. Bent u langer dan 8 jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld? Dan hoeft u dat niet te melden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens, of wij maken uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.
 

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • De Telecommunicatiewet.

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:
 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
  • Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen.
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen.
  • Wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.
 

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

U vindt de contactgegevens op de website van uw verzekeraar. Stuur ons een brief of e-mail. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.
 

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:
Achmea B.V.
t.a.v. de Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist
 
Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 23 april 2018.

Cookies statement

Achmea maakt op deze site gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Hierdoor herkennen wij uw computer of mobiele apparaat bij een volgend bezoek. Als we over cookies spreken bedoelen we ook technieken die vergelijkbaar zijn met cookies. Bijvoorbeeld JavaScript, tags, web beacons, pixels en HTML5 Local Storage. Op deze pagina leest u welke cookies wij plaatsen. En wat dit voor uw privacy betekent.
 

Waarom plaatst Achmea cookies?

Wij plaatsen cookies om onze site goed te laten werken en te beveiligen. En om onze site, producten en diensten te analyseren en te verbeteren. Door cookies herkennen we u bij een volgend bezoek. En kunnen we een klantbeeld opbouwen met uw voorkeuren. Dit klantbeeld gebruiken we om u:
• sociale media aan te bieden.
• een persoonlijk aanbod te doen. Wij houden dan rekening met wat u op onze site bekeek. Bijvoorbeeld als wij u informatie toesturen over producten en diensten.
• aanbiedingen te laten zien op websites van derden die voor u interessant zijn. Dit doen wij samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in advertentietechnologieën.
 

Hoe gaat Achmea om met uw privacy?

In ons privacy statement  leest u hoe wij omgaan met uw privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Ook leest u wat uw rechten zijn. En waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Achmea is onderdeel van Achmea. Achmea B.V.  is verantwoordelijk voor uw privacy. Wij plaatsen ook cookies van andere bedrijven. Voor hun eigen doelen. Daarvoor geldt het privacy beleid van dat bedrijf.
 

Wij plaatsen verschillende soorten cookies

We kennen 3 soorten cookies. Cookies die zeer weinig, weinig en veel invloed hebben op uw privacy. We leggen u graag uit op welke manier wij deze verschillende soorten cookies gebruiken.
 • Cookies die zeer weinig invloed hebben op uw privacy zijn:
  • Functionele of noodzakelijke cookies . Deze cookies plaatsen wij altijd. De cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website technisch goed werkt en beveiligd is.
  • Analytische cookies . Deze cookies plaatsen we alleen als deze zeer weinig gevolgen voor uw privacy hebben.
  • Affiliate cookies . Dit zijn cookies van bedrijven die bijvoorbeeld onze advertenties op hun websites laten zien. Affiliate cookies plaatsen we altijd, zodat wij deze bedrijven kunnen betalen. Gebruiken we de affiliate cookies voor andere doelen? Dan hebben we uw toestemming nodig.
 • Cookies die weinig invloed hebben op uw privacy zijn:
  • Analytische cookies . Deze cookies plaatsen we alleen na uw toestemming. We gebruiken ze om statistieken te verzamelen over bijvoorbeeld het gebruik van onze website. En om onze site te verbeteren en meer gebruikersvriendelijk te maken. Ook gebruiken we deze cookies om gegevens op te slaan. Bijvoorbeeld:
   - Het IP adres.
   - Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt.
   - Welk apparaat u gebruikt.
   - Vanaf welke site u op onze site bent gekomen.
   - Wanneer en hoe lang u onze site bezoekt of gebruikt.
   - Welke pagina’s u bezoekt op onze site.
   - Welke producten u afsluit.
 • Cookies die veel invloed hebben op uw privacy zijn:
  • Sociale media cookies van derden. Deze cookies plaatsen we alleen na uw toestemming. De cookies worden geplaatst door de sociale media websites zelf die wij ruimte bieden op onze website. Bijvoorbeeld een like-knop van Facebook.
  • Advertentiecookies.  We combineren informatie uit advertentiecookies van onze site en sites van derden. Met het volgen van uw online surfgedrag en zoekgedrag doen we u zo relevant mogelijke aanbiedingen. Deze cookies plaatsen we na uw toestemming. Accepteert u deze cookies niet? Dan kunt u advertenties krijgen van producten die u al heeft.
  • Overige cookies . Dit zijn bijvoorbeeld cookies die we plaatsen om feedback en reviews van klanten te verwerken. Deze cookies plaatsen we na uw toestemming.
Telefoonnummers en e-mail adressen worden niet opgeslagen in cookies. U geeft toestemming voor cookies door op akkoord te klikken of door te gaan op de site.
 
Op Achmea.nl kun je zelf instellen welke cookies je accepteert.

U kunt cookies inschakelen, uitschakelen of verwijderen

Pas uw cookie instellingen aan om uw toestemming voor cookies in te trekken. U kunt cookies waarvoor u toestemming gaf ook verwijderen:
• Pas de instellingen van uw internetbrowser  aan om cookies te verwijderen.
• Cookies van derden kunt u verwijderen op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ . De cookies worden dan niet op andere websites teruggeplaatst.
 

Handig om te weten over dit Cookie Statement

Achmea mag dit Cookie Statement veranderen als er ontwikkelingen zijn in het bedrijf. En als er iets verandert in de wetten of regels. Dit Cookie Statement is voor het laatst veranderd op 25 mei 2018. Op onze site vindt u altijd de laatste versie. Kijk daarom regelmatig op onze site.
 

Pas de instellingen van uw internetbrowser aan om cookies te verwijderen

Hieronder leest u hoe u cookies kunt verwijderen voor verschillende internetbrowsers. Kies uw internetbrowser en volg de stappen.
 • Cookies verwijderen in Microsoft Edge
  Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’ wissen. Nu kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan kunt u aangeven of u deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge.
 • Cookies verwijderen in Internet Explorer
  Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.
 • Cookies verwijderen in Chrome
  Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier 'Alles'.
 • Cookies verwijderen in Firefox
  Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. U kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.
 • Cookies verwijderen in Safari
  Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.

Welke cookies plaatsen wij?

​Cookie Soort cookie​ ​Instelling Wat is het doel ​​en wat zijn de gevolgen van de cookie?​​​​ ​Categorieën (persoonsgegevens Geldigheidsduur cookie​ Doorgifte persoonsgegevens naar 'derde landen'​ Actief vóór toestemming​
Relay ​42​ ​Functioneel Zeer weinig Registratie van alle cookies en toestemming daarvoor​ ​IP-adres ​6 maanden ​N.v.t. ​Ja
​Visual Website Optimaizer ​Analytisch ​Zeer weinig ​Anonieme gegevens bijhouden over geactiveerde experimenten ​Geen ​100 dagen ​​N.v.t. ​Ja
​Google Analytics ​Analytisch ​Zeer weinig ​Anonieme gegevens bijhouden om de website te verbeteren Geen​ ​26 maanden ​N.v.t. Ja​
​Hotjar ​Standaard ​Weinig invloed ​Bezoekers de mogelijkheid geven om feedback achter te laten. Een uniek gebruikers ID wordt toegewezen om terugkerende bezoekers te kunnen herkennen. ​Uniek gebruikers ID
IP adressen worden geanonimiseerd.
​12 maanden ​N.v.t. ​Nee
​Social plugins (Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter) ​Tracking ​Veel invloed Deze cookies maken het mogelijk inhoud van onze website te delen of bijvoorbeeld leuk te vinden. Voor de cookies die de social-mediapartijen plaatsen en de mogelijke data die zij daarmee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website daarover geven.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  
Google +: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Twitter: https://twitter.com/en/privacy​   ​ ​ ​
​Nee

 

Welke cookies plaatsen wij op nieuws.achmea.nl? 


Analyse van de website


Deze cookies worden gebruikt om het verkeer op de website te analyseren, zodat we de werking/prestatie van de website kunnen verbeteren.
 • New Relic
 • Google Analytics

Cookies van derde partijen


Deze cookies worden geplaatst door derde partijen om content vanuit de nieuwspagina te kunnen delen op social media netwerken. Indien u deze cookies niet toestaat, zullen deze functionaliteiten niet (correct) werken. De gegevens die via deze cookies worden verzameld, worden opgeslagen volgens het privacybeleid van de relevante derden. Hier hebben wij geen invloed op. Lees deze privacyverklaringen voor meer informatie.