Gender

Een juiste balans tussen het aantal mannen en vrouwen verbetert de performance en draagt bij aan goede besluitvorming. Achmea streeft naar een goede verdeling op alle niveaus: op de werkvloer, in het management, in de directie en in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Onze aanpak richt zich op de niveaus waar dat nog niet het geval is. Daarnaast werken we aan het vergroten van de doorstroom van vrouwen naar de top. 

 

Hoe doen we dit?

Werving, selectie en doorstroom

Bij vacatures is het beleid gericht op het aantrekken van divers talent en een gelijke toegang voor vrouwen. Voor de interne en externe werving en doorstroom van managementposities hebben we aanvullende afspraken gemaakt met directie en management. Denk bijvoorbeeld aan de samenstelling van een selectiecommissie en de search-bureaus waarmee we samenwerken. De aanpak voor genderdiversiteit is een integraal onderdeel van het Management Development bij Achmea. Dat betekent dat er niet alleen bij instroom maar ook bij doorstroom gelet wordt op de diversiteit van het (management)team. 

Streefcijfers

Achmea is, samen met een aantal andere grote werkgevers, een van de ondertekenaars van de charter Talent naar de Top. Daarmee hebben we ons gecommitteerd aan het voeren van een effectieve aanpak om het aantal vrouwen in de top op een duurzame wijze te vergroten. We doen mee aan de jaarlijkse monitor (een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar genderdiversiteit bij de charterondertekenaars). We streven naar minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen op elk niveau. We rapporteren regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vrouwen en mannen in elke managementlaag. In 2018 was er sprake van een lichte groei van het aandeel vrouwen in de subtop, het seniormanagement en de directie. Groei is alleen mogelijk als we blijvend aandacht hebben voor genderdiversiteit. 

Bewustwording en empoweren

We werken continu aan bewustwording door regelmatig in- en extern te communiceren over (gender)diversiteit, rolmodellen en door events te organiseren. Achmea is regelmatig de host van bijeenkomsten over diversiteit. Begin 2019 was Achmea bijvoorbeeld de host van AM: Top75 Powervrouwen. Naast maatregelen voor de organisatie werken we ook aan het vergroten van het aantal vrouwen in de top door vrouwen met ambitie verschillende mogelijkheden te bieden. Denk daarbij aan interne events over diversiteit en (persoonlijk) leiderschap. Ook is er een mentorprogramma om de doorstroom van vrouwen naar seniorfuncties te vergroten. We zijn lid van externe netwerken als Women in Financial Services en Vrouwen in institutionele Pensioenen. Ook nomineren we elk jaar één of twee talenten voor de Young Talent Award.
 

Verdeling mannen en vrouwen bij Achmea op 31-12-2019

  Man   Vrouw
 RvC  67% 33% 
 RvB  67% 33% 
 Directieraad  77% 23% 
 Senior management  69% 31% 
 Subtop  74% 26% 
 Totaal Achmea  52% 48% 

 

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten hoe Achmea zich inzet om meer vrouwen in de top te krijgen? Neem dan contact op met Berlinda Dijkma, Programmamanager Genderdiversiteit.