Over De Kamer

​Ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. De Kamer is een initiatief van Achmea om de krachten van grootzakelijke bestuurders te bundelen en samen naar de toekomst van Nederland te kijken. Dat doen we onder andere tijdens Kamerbijeenkomsten, waarbij genodigden hun visies, worstelingen en perspectieven met elkaar delen. Naast bijeenkomsten verbindt De Kamer deelnemers via publicaties en interviews zoals deze. De inzichten die we opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar én zakelijk Nederland.

​Waarde van Werk

Op dit moment staat het thema de Waarde van Werk centraal. Een jaar samen met de BV Nederland reflecteren op het thema de Waarde van Werk heeft een rijke schakering aan perspectieven en inzichten opgeleverd. De waarde van werk is niet alleen uit te drukken in geld, maar ook in maatschappelijke waarde, in status en eigenwaarde, in relevantie en ontwikkeling, individueel en collectief. En dat biedt volop stof om over verder te praten en na te denken over manieren waarop Nederland zich in de grote transities van onze tijd kan positioneren, de keuzes die we moeten maken, de kansen die we zien en de mogelijkheden die we zullen moeten creëren om iedereen te laten meedoen. Meer lezen? Download het boek Waarde van Werk hier.

Artikelen

Honorering en onderwijs

Een van de onderwerpen die we komend jaar in De Kamer verder uitdiepen met betrekking tot het thema de Waarde van Werk is ‘werk en honorering’. Mensen willen letterlijk gewaardeerd worden om de bijdrage die zij leveren.
 
Lees het hele artikel (pdf) >
Artikel Over het waarderen van ons werk – elke dag weer
De waarde van werk is elke dag relevant. Dat blijkt elke dag ook weer als we het nieuws erop na slaan. De manier waarop we met werk omgaan en wat we belangrijk vinden in de relevantie van dat werk komt steeds weer terug.

 
Issue Paper De nieuwe verzoringingsstaat december 2018
Anton Hemerijck doet onderzoek naar de ontwikkeling sinds 1975 van de verzorgingsstaat en kijkt daarbij o.a. naar de relatie met arbeidsparticipatie. In dat opzicht was in de jaren negentig van de vorige eeuw de Verenigde Staten koploper.

Feiten en cijfers van de arbeidsmarkt

Als we naar onze arbeidsmarkt kijken, constateren we al snel dat er van alles gaande is. Er zitten behoorlijk wat spanningsvelden in. Zo lezen we aan de ene kant dat het aantal banen in Nederland tot een recordhoogte stijgt.

De vier pijlers van werkgeluk

Column van Ben Tiggelaar, gedragsonderzoeker, trainer en publicist over Purpose, Engagement, Resilience, Kindness – is het model dat het werkgeluk van de werknemer moet verhogen door zelf stappen op deze vlakken te ondernemen.

Over 10 jaar is half Nederland niet meer geschikt voor zijn werk
In de afgelopen tijd hebben wij in het kader van ons boek ‘Waarde van Werk’ gekeken naar de invloed van kunstmatige intelligentie en robots op werk. Een onderwerp waar DenkWerk in januari een rapport over heeft gepubliceerd.

Met haar betekenisvolle ondernemingen creëert Sandra unieke kansen voor unieke talenten

Sandra Ballij zag tien jaar geleden in Parijs dat mensen die officeel zijn afgekeurd in een restaurant werkten. Samen met haar vriend besloot ze het roer om te gooien. Ctaste was geboren.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Anders leren kijken

Marriott International Hotel heeft 500.000 medewerkers in verschillende functies opgeleid om signalen van mensenhandel te herkennen en hierop actie te ondernemen.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Gelijke beloning

De oppositiepartijen dienden een dag voor Internationale Vrouwendag (8 maart) een wetsvoorstel in dat de gelijkheid in beloning voor mannen en vrouwen moet vergroten: transparantie in de salarisstrook van collega’s in vergelijkbare functies.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Interviews

 
Dick Hordijk, CEO Koninklijke Agrifirm Group

De toekomst voor de volgende generatie veiligstellen

 
Neldes Hovestad, VP Operations Dow Benelux

"Laten we weer echt luisteren naar mensen"

 
Paul de Beer, Hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA

Tijd voor herbezinning over de waarde van niet-betaald werk

 
Pier Eringa, president-directeur ProRail

Resultaat leidt tot motivatie

 
Rob van Wingerden, CEO Koninklijke BAM Groep

Wat doen we als we straks allemaal vrij zijn?

 
Ton Heerts, voorzitter MBO Raad

Ieder mens wil in beginsel ergens bij horen

 
Ton Wilthagen, Hoogleraar Tilburg University

Het systeem onder de arbeidsmarkt fundamenteel veranderen

Uitgelichte artikelen

 
Barbara Baarsma, Econome

“Betaald werk helpt om van betekenis te zijn”

 
Jurriën Koops en Raymond Puts

"Iedere werkende z’n eigen impresario"

 
Paul de Beer, Hooglereaar UvA

Tijd voor herbezinning over de waarde van niet-betaald werk

 
Martin van Rijn, bestuurder van de Reinier Haga Groep

Kille technologie maakt warme zorg mogelijk