Over De Kamer

​Ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. De Kamer is een initiatief van Achmea om de krachten van grootzakelijke bestuurders te bundelen en samen naar de toekomst van Nederland te kijken. Dat doen we onder andere tijdens Kamerbijeenkomsten, waarbij genodigden hun visies, worstelingen en perspectieven met elkaar delen. Naast bijeenkomsten verbindt De Kamer deelnemers via publicaties en interviews zoals deze. De inzichten die we opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar én zakelijk Nederland.

​Waarde van Werk

Op dit moment staat het thema de Waarde van Werk centraal. Een jaar samen met de BV Nederland reflecteren op het thema de Waarde van Werk heeft een rijke schakering aan perspectieven en inzichten opgeleverd. De waarde van werk is niet alleen uit te drukken in geld, maar ook in maatschappelijke waarde, in status en eigenwaarde, in relevantie en ontwikkeling, individueel en collectief. En dat biedt volop stof om over verder te praten en na te denken over manieren waarop Nederland zich in de grote transities van onze tijd kan positioneren, de keuzes die we moeten maken, de kansen die we zien en de mogelijkheden die we zullen moeten creëren om iedereen te laten meedoen. Meer lezen? Download het boek Waarde van Werk hier.

Artikelen

Honorering en onderwijs

Een van de onderwerpen die we komend jaar in De Kamer verder uitdiepen met betrekking tot het thema de Waarde van Werk is ‘werk en honorering’. Mensen willen letterlijk gewaardeerd worden om de bijdrage die zij leveren.
 
Lees het hele artikel (pdf) >
Artikel Over het waarderen van ons werk – elke dag weer
De waarde van werk is elke dag relevant. Dat blijkt elke dag ook weer als we het nieuws erop na slaan. De manier waarop we met werk omgaan en wat we belangrijk vinden in de relevantie van dat werk komt steeds weer terug.

 
Issue Paper De nieuwe verzoringingsstaat december 2018
Anton Hemerijck doet onderzoek naar de ontwikkeling sinds 1975 van de verzorgingsstaat en kijkt daarbij o.a. naar de relatie met arbeidsparticipatie. In dat opzicht was in de jaren negentig van de vorige eeuw de Verenigde Staten koploper.

Feiten en cijfers van de arbeidsmarkt

Als we naar onze arbeidsmarkt kijken, constateren we al snel dat er van alles gaande is. Er zitten behoorlijk wat spanningsvelden in. Zo lezen we aan de ene kant dat het aantal banen in Nederland tot een recordhoogte stijgt.

De vier pijlers van werkgeluk

Column van Ben Tiggelaar, gedragsonderzoeker, trainer en publicist over Purpose, Engagement, Resilience, Kindness – is het model dat het werkgeluk van de werknemer moet verhogen door zelf stappen op deze vlakken te ondernemen.

Over 10 jaar is half Nederland niet meer geschikt voor zijn werk
In de afgelopen tijd hebben wij in het kader van ons boek ‘Waarde van Werk’ gekeken naar de invloed van kunstmatige intelligentie en robots op werk. Een onderwerp waar DenkWerk in januari een rapport over heeft gepubliceerd.

Met haar betekenisvolle ondernemingen creëert Sandra unieke kansen voor unieke talenten

Sandra Ballij zag tien jaar geleden in Parijs dat mensen die officeel zijn afgekeurd in een restaurant werkten. Samen met haar vriend besloot ze het roer om te gooien. Ctaste was geboren.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Anders leren kijken

Marriott International Hotel heeft 500.000 medewerkers in verschillende functies opgeleid om signalen van mensenhandel te herkennen en hierop actie te ondernemen.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Gelijke beloning

De oppositiepartijen dienden een dag voor Internationale Vrouwendag (8 maart) een wetsvoorstel in dat de gelijkheid in beloning voor mannen en vrouwen moet vergroten: transparantie in de salarisstrook van collega’s in vergelijkbare functies.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

De waarde van diversiteit

Een veelbesproken onderwerp binnen onderzoek op het gebied van werk. We zijn het er aardig over eens dat het voordelen kan hebben. Maar waarom lukt het dan niet altijd om over te gaan tot actie?
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Diversiteit wordt steeds belangrijker in teams

Uit onderzoek is gebleken dat een divers team leidt tot een beter begrip van klanten, betere afzetmogelijkheden en een beter bedrijfsresultaat. Ze verwerken feiten beter en zijn innovatiever.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Een cultuur van ontwikkeling

Een cultuur waarin het benutten van het volledige potentieel van medewerkers centraal staat, waardoor collectieve groei ontstaat. Dat is wat het boek: ‘An Everyone Culture’, geschreven door Robert Kegan en Lisa Laskow Lahey beschrijft.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Het kan anders

Onlangs schoof Rutger Bregman aan tafel bij Mathijs van Nieuwkerk. Waar ze het eigenlijk over belastingontduiking zouden hebben, kwam al snel een controversieel filmpje aan bod.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Naar een andere kijk op het fenomeen carrièrepad?

In een samenleving waarin de levensverwachting toeneemt, en we steeds langer moeten werken, is het relevant om te praten over de waarde van werk. In een kamerbijeenkomst, met de leiders van vandaag en morgen, werd afgelopen jaar gesproken over dit onderwerp.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Leiders kunnen op veel verschillende manieren leidinggeven

De een is van controle, de ander heeft een meer sociale aanpak. De definitie van leiderschap heeft zich in de loop der jaren sterk ontwikkeld, weg van het autoritaire hiërarchische naar een dienende vorm.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Een historisch perspectief op werk

Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, sprak vorig jaar over de waarde van werk op de conferentie ‘De waarde van werk in de 21e eeuw’.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Over tekorten en de mismatch tussen vraag en aanbod

In december 2018 plaatste het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een artikel waaruit bleek dat in het vierde kwartaal van 2018, een kwart van de bedrijven een tekort aan personeel had.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Het is nodig om aandacht voor mensen zo hoog mogelijk in de organisatie te verankeren

Een belangrijke constatering die werd gedaan door bestuurders omtrent de waarde van werk. Leiders hebben hier een essentiële rol in te vervullen.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Van diversiteit naar inclusie

Hierover schreven wij vorig jaar een artikel voor ons boek: ‘de waarde van werk.’ Diversiteit is een breed gedragen prioriteit. Maar hoe implementeer je dat in de praktijk?
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Robotisering: kans of bedreiging? - Bouw

Wereldwijd verandert de arbeidsmarkt. Door de komst van robots gaat werk zoals we het nu kennen ook veranderen. Artikel over de bouw
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Robotisering: kans of bedreiging? - Onderwijs

Wereldwijd verandert de arbeidsmarkt. Door de komst van robots gaat werk zoals we het nu kennen ook veranderen. Artikel over het onderwijs
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Robotisering: kans of bedreiging? - Zorg

Wereldwijd verandert de arbeidsmarkt. Door de komst van robots gaat werk zoals we het nu kennen ook veranderen. Artikel over de zorg
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Op een duurzame en sociale manier ondernemen

Nick Vreeswijk, operationeel directeur en mede-eigenaar van Fietskoeriers.nl en Cycloon, kiest voor een sociale en duurzame koers van zijn bedrijf.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Waardering gaat veel verder dan loon

Dan Ariely, gedragseconoom, heeft een interessante TED-talk gehouden over wat nou precies maakt dat we ons prettig voelen over ons werk.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

De ongelijkheid in lonen tussen mannen en vrouwen tastbaar gemaakt

Als we het hebben over de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen worden er direct veel haken en ogen opgeworpen.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Als klanten oppermachtige werkgevers worden

Met de opkomst van de platformeconomie gooien we steeds meer regels over het beoordelen en organiseren van werk over boord, zo blijkt uit een artikel dat in The Verge verscheen in New York.
 
Lees het hele artikel (pdf) >

Interviews

 
Dick Hordijk, CEO Koninklijke Agrifirm Group

De toekomst voor de volgende generatie veiligstellen

 
Neldes Hovestad, VP Operations Dow Benelux

"Laten we weer echt luisteren naar mensen"

 
Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA

Tijd voor herbezinning over de waarde van niet-betaald werk

 
Pier Eringa, president-directeur ProRail

Resultaat leidt tot motivatie

 
Rob van Wingerden, CEO Koninklijke BAM Groep

Wat doen we als we straks allemaal vrij zijn?

 
Ton Heerts, voorzitter MBO Raad

Ieder mens wil in beginsel ergens bij horen

 
Ton Wilthagen, hoogleraar Tilburg University

Het systeem onder de arbeidsmarkt fundamenteel veranderen

 
Aukje Nauta, hoogleraar Universiteit Leiden

Het arbeidscontract zien als een psychologisch contract

 
Barbara Baarsma, econome

“Betaald werk helpt om van betekenis te zijn”

 
Bas Haring, hoogleraar Universiteit Leiden

De voorraad aan werk is oneindig

 
Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Tilburg University

De waarde van werk schuilt in waardigheid

 
Govert Buijs, politiek filosoof

De kern van de economie is het uitruilen van creativiteit

 
Ibo van de Poel, hoogleraar Universiteit Delft

hoogleraar Universiteit Delft

 
Jaap van Muijen, hoogleraar Nyenrode Business Universiteit

Leren inzien dat het leven uit meer bestaat dan betaald werk

 
John Kauffeld, voorzitter Raad van Bestuur Esperia

Zo maken we werk op een nieuwe manier bijzonder

 
Leo Witvliet, hoogleraar Nyenrode Business Universiteit

Komen tot een herverdeling van werk en inkomen

 
Lex Heerma van Voss, hoogleraar Universiteit Utrecht

Uitgestorven beroepen gaan in de revival

 
Martin van Rijn, bestuursvoorzitter Reinier Haga Groep

Kille technologie maakt warme zorg mogelijk

 
Mijntje Lückerath, hoogleraar Tilburg University

Diversiteit stimuleert innovatie en wendbaarheid

 
Jurrien Koops en Raymond Puts, CEO USG People en Directeur ABU

Iedere werkende z’n eigen impresario

 
René ten Bos, denker des vaderlands

We moeten leren dat niet-werken erbij hoort

Uitgelichte artikelen

 
Barbara Baarsma

“Betaald werk helpt om van betekenis te zijn”

 
Jurriën Koops en Raymond Puts

"Iedere werkende z’n eigen impresario"

 
Paul de Beer

Tijd voor herbezinning over de waarde van niet-betaald werk

 
Martin van Rijn

Kille technologie maakt warme zorg mogelijk

 
Pier Eringa

Resultaat leidt tot motivatie

 
Leo Witvliet

Komen tot een herverdeling van werk en inkomen

 
Bas Haring

De voorraad aan werk is oneindig

 
John Kauffeld

Zo maken we werk op een nieuwe manier bijzonder

 
Rob van Wingerden

Resultaat leidt tot motivatie

 
René ten Bos

“We moeten leren dat niet-werken erbij hoort”