Ons verhaal

Het verhaal van Achmea is het verhaal van onze medewerkers. Met elkaar bouwen we komende jaren aan het Achmea van de toekomst. Onze maatschappelijke rol om mensen te helpen omgaan met risico’s verandert niet, maar wel de manier waarop we die uitvoeren. We worden een toonaangevende dienstverlener die dagelijks relevant is voor klanten. Die inzicht geeft en passende oplossingen biedt om beter om te kunnen gaan met onzekerheden. Daarbij blijven we doen wat we al meer dan 200 jaar waarmaken. Als er schade optreedt, vergoeden wij die en helpen we klanten bij het herstel ervan.
 

Dat doen we in een tijd die door wetenschappers en filosofen revolutionair wordt genoemd

En die veel mensen ook zo ervaren in hun dagelijks bestaan. We bouwen slimme steden, toveren organen uit een 3d-printer, verbeteren de voedselproductie met behulp van drones en er draaien fabrieken waar bijna geen mens meer werkt. Het kan allemaal doordat er grote stappen worden gezet op gebieden als robotisering, kunstmatige intelligentie, telematica, big data, machine learning, nanotechnologie en internet of things.

Dat heeft ook grote invloed op de terreinen waar Achmea zich met haar merken en diensten beweegt. Ga maar na. We monitoren onze gezondheid steeds meer met wearables. Auto’s nemen handelingen over van bestuurders, of rijden zelf. Intelligente woningen geven op afstand controle over alle functies in huis (licht, energie, temperatuur, entertainment), en waarschuwen bij inbraak, brand en wateroverlast.

En er is in de wereld meer aan de hand dat ons raakt. Het politieke klimaat binnen en buiten ons land maakt turbulente tijden door. De economie heeft zich hersteld maar groeit komende jaren hooguit matig. De aanhoudende lage rente drukt onze beleggingsresultaten. Toezichthouders, politiek en maatschappij volgen (terecht) op de voet wat wij doen en welk prijskaartje wij daaraan hangen. De concurrentie in onze markten neemt toe. En organisaties worden meer en meer beoordeeld op hun maatschappelijke toegevoegde waarde.

Onzekerheid blijft een fact of life. Traditionele risico’s (schade aan je auto of je huis) worden misschien minder door technologie. Er komen nieuwe voor in de plaats: cybercriminaliteit, identiteitsfraude, dataverlies. En andere risico’s zijn misschien wel groter dan verwacht, denk aan klimaatverandering.

De behoefte aan hulp bij het omgaan met risico’s blijft dus bestaan. Hoe we daar invulling aan geven, verandert. Naast onze bestaande rol (schade vergoeden en voorkomen), helpen we onze klanten steeds meer om iets te behouden of te bereiken. Een gezond lichaam, een fitte geest, een veilig gevoel, een prettige leefomgeving, een financiële planning die rekening houdt met nieuwe onzekerheden, nieuwe kansen en een ondernemend leven.

Afbeeldimg drone
 
Afbeelding schermen

Dat is de nieuwe wereld die wij ons eigen maken

We willen toonaangevend en klantrelevant zijn in het dagelijks leven van klanten. Van klanten die zelf kiezen met wie ze zaken doen. Die onze diensten gemakkelijk vergelijken met die van anderen. Die te maken hebben met toegenomen verantwoordelijkheid om voor zichzelf en voor hun naasten te zorgen. Die gewend zijn om online en toch persoonlijk bediend te worden. Die op hun vrienden, familie of internetreferenties afgaan voordat ze een keuze maken.

Nieuwe verwachtingen, nieuwe mogelijkheden. We blijven onze organisatie er voortdurend op aanpassen. Voorop blijven lopen in oplossingen die  voldoen aan de wensen van onze klanten. Het leverde de afgelopen jaren al veel mooie diensten op waarmee we dagelijks relevant zijn voor onze klanten op het gebied van gezondheid, woonomgeving, mobiliteit en toekomstvoorziening.

Op de particuliere markt helpt Zilveren Kruis mensen met stoppen met roken, met afvallen, met gezonder  leven (Actify). Interpolis lanceerde ThuisMeester waarmee mensen worden gewaarschuwd als er brand in hun huis uitbreekt of als er waterlekkage is. Centraal Beheer ontpopte zich met RoadGuard als start up op de mobiliteitshulpmarkt. 

Ook In de zakelijke markt gebeuren mooie dingen. Met nieuwe diensten als Gezond Ondernemen (Zilveren Kruis) en OPEN (Centraal Beheer) helpen we werkgevers met de vragen waar zij dagelijks mee te maken hebben. Hoe haal ik het beste uit mijn mensen? Hoe geef ik ze meer grip op hun gezondheid? Hoe ga ik om met medewerkers die in financiële nood zitten? Wat kan ik doen om burnout bij jonge medewerkers te voorkomen? Hoe creëer ik ruimte voor mantelzorg? Wat is de sleutel om mensen zo te raken dat ze over hun pensioen na gaan denken?

 

​​We gaan verder dan we ooit geweest zijn

Dat is spannend en uitdagend. En het vraagt wat van ons. Vernieuwen gaat niet automatisch omdat de mogelijkheden zich aandienen. Vernieuwen is een houding, een mentaliteit. Altijd nieuwsgierig blijven en lef tonen. Een wil om voorop te lopen en altijd naar betere oplossingen te zoeken. Over grenzen kijken, soms letterlijk. In Griekenland, Turkije, Australië en sinds vorig jaar ook in Canada.

Toonaangevend en klantrelevant zijn……het is de fantasie, het uithoudingsvermogen en het plezier om nieuwe werelden te ontdekken.
Het is dag in dag uit sleutelen aan een innovatief idee. Het monnikenwerk om de usability van websites te verbeteren. Het is klanten te woord staan met een lach, ook als het lastig is. Het is je hersenen pijnigen over hoe je mensen kunt laten nadenken over hun oude dag. de juiste toon vinden in onze communicatie. Nieuwsgierig zijn. Het is boos worden, gefrustreerd zijn, spanning, tromgeroffel, opluchting, uitzinnige blijdschap als het is gelukt. Het is proberen, proberen en nog eens proberen. Het is wat we zijn als we dag in dag uit het beste uit onszelf halen voor onze klanten.

Afbeelding Schiphol