Klimaatverandering

We weten al jaren dat het aan het gebeuren is maar laten we eerlijk zijn. Het gaat pas echt leven als je er last van krijgt. Als het water ineens in je woonkamer staat, als je aardappelen wegrotten, als je je festival moet cancelen. ​Dat geldt ook voor Achmea. Wij zijn een verzekeraar en zien het aantal schadeclaims als gevolg van slecht weer stijgen. Daar willen we wat aan doen. Hoe kunnen we ons aanpassen aan een veranderende leefomgeving? Wat kunnen we doen om klimaatverandering tegen te gaan? Samen met Nederland zijn we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Naar manieren om de gevolgen van klimaatverandering beter te begrijpen.

Een uitdaging voor ons allemaal

​Dat het klimaat verandert, is niets nieuws. De snelheid wel. Die snelheid daagt ons uit met nieuwe vraagstukken: voor jou en ons. We zijn elke dag bezig met oplossingen waar onze klanten beter van worden.

Lees meer >

Jongeren weten zich geen raad met het klimaat

Jongeren maken zich zorgen om de gevolgen van klimaatverandering. Voor zichzelf zien zij weinig speelruimte om hier iets aan de doen. Zij leggen de bal vooral bij overheid en bedrijfsleven. Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Achmea.

Lees meer >​

Wateroverlast

Interview Robert Otto

 
​“Klimaatverandering kan enorme impact hebben op onze klanten”

Robert Otto, lid Raad van Bestuur Achmea, merkte eind jaren ‘90 op de Filipijnen wat extreem weer kan doen. Klimaatverandering wordt door Achmea gezien als een van de grootste risico’s van de toekomst.
 
 

Meer blogs en interviews

“We doen in Nederland van alles wat, maar veel te weinig"


Liesbeth van Tongeren heeft een no-nonsense mentaliteit. De oud-directeur van Greenpeace is sinds 2010 Tweede Kamerlid voor GroenLinks: “We hebben niks aan tienduizend klimaatheiligen, ik wil een systeemverandering.”

Lees meer >

“Het gaat om feiten, niet om meningen”

Boze mail aan de redactie. Het is Bart Verheggen. Hij reageert op het interview met documentairemaker Marijn Poels (‘klimaatverandering is een religie geworden’). De wetenschapper voelt zich in een kwaad daglicht gesteld.
 

 

“De overheid moet meer transparantie eisen in de handelsketen”


“In het bedrijfsleven wordt klimaatverandering nog te vaak gezien als de verantwoordelijkheid van een afdeling met een paar duurzame projecten, terwijl het een holistisch onderdeel zou moeten uitmaken van de onderneming,” vindt Arjen Boekhold, ketenregisseur van Tony’s Chocolonely.

Lees meer > 

​“We staan aan de vooravond van iets wat heel, heel massaal wordt.”

Wat ze doet, moet grote impact hebben. Daarom wilde Roebyem Anders (47) vroeger milieuminister worden. Een idee dat ze snel heeft laten varen.

 

Lees meer >

 

"Vooruitkijken om de gevolgen van de klimaatverandering draaglijk te maken”

 
Michiel Delfos (46) stond nog maar een jaar aan het roer van de schade- en inkomensdivisie van Achmea, toen de grootste catastrofe uit de tweehonderdjarige geschiedenis van het verzekeringsconcern letterlijk uit de lucht kwam vallen.
 

"Je verzekert je huis toch ook tegen brand?"

 
Waar bemoei je je mee? Is een reactie die Herman Philipse vaker zal oproepen als de hoogleraar filosofie zijn ideeën ontvouwt over de klimaatverandering.
 
 

“Klimaatverandering is een religie geworden, er is geen ruimte voor discussie”

 
Tijdens het draaien van zijn film 'The uncertainty has settled' ontdekte Marijn Poels dat de discussie over de klimaatverandering met religieuze felheid wordt gevoerd.

Lees meer >   

“Onze koning zou op Prinsjesdag een klimaatbegroting moeten voorlezen”

Leo Meyer is met pensioen, maar ook weer niet. Hij werkte jarenlang in de energiesector en was daarna beleidsambtenaar bij het Ministerie van VROM. Zo schreef hij mee aan een voorloper van het Parijs-akkoord. Tegenwoordig is Meyer klimaatconsultant.

Lees meer >


​“Nietsdoen is zelfs voor klimaatsceptici geen optie"

Gaston Remmers (52) stond aan de wieg van de stadslandbouw in Nederland. Dagblad Trouw ziet hem als een van onze meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid en prijst zijn daadkracht, impact, vernieuwing en brede visie.

Lees meer >

"Trump heeft veel in gang gezet" 

Ken jij Guus Velders? De Nederlander die in april van dit jaar door de redactie van TIME Magazine is uitgekozen tot een van de meest invloedrijke personen ter wereld? Hij is wetenschapper bij het RIVM en speelde in Rwanda een cruciale rol bij de totstandkoming van het klimaatakkoord van Kigali.

Lees meer >

“Ons huidige belastingsysteem vormt een obstakel in de aanpak van klimaatverandering”

In het ideaalbeeld van Femke Groothuis wordt de belasting op arbeid afgebouwd. Daarvoor in de plaats gaat de fiscus belasting heffen op natuurlijke hulpbronnen. 

Lees meer >

‘Meer verzekeren is niet de oplossing’

Het klinkt wellicht vreemd uit de mond van een verzekeraar, maar hij zegt het toch echt: “Meer verzekeren is niet de oplossing”. Willem Snoeker is Sectormanager Plantaardig bij Achmea.

Lees meer >

“Klimaat wordt nu echt van de straat”

Lisette Kreischer is de ongekroonde koningin van de plantaardige keuken en is sinds haar tiende jaar op een missie: ze wil de klimaatverandering tegengaan door mensen minder vlees te laten eten.

Lees meer >

“Duurzaamheid staat vooral op de agenda van mensen met een hoge opleiding”

Klimaatverandering is volgens Thiëmo Heilbron nog veel te veel het (ongewilde) speeltje van hoogopgeleide mensen met een dikke portemonnee die zich de luxe kunnen veroorloven om er mee bezig te zijn.

Lees meer >

 

“Ik vind het belangrijk dat Achmea deelneemt aan het maatschappelijk debat over klimaat en energie” 

Ed Nijpels nam deel aan een dialoogsessie met de Directieraad van Achmea over het thema Veiligheid. 

Lees meer >

 

“Het leven zullen we anders moeten meten”


Hans Huijbers (Brabantse melkveehouder en voorzitter van ZLTO, Zuidelijk Land & Tuinbouworganisatie) is een man van vierkante uitspraken. Hij vindt dat de overheid verzuimt een effectief beleid te voeren tegen de klimaatverandering.

Lees meer >

​“We zijn ons onvoldoende bewust van de risico’s van extreme weersituaties in Nederland”

Hoe verzeker je de economie tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoogleraar Wouter Botzen doet onderzoek naar deze vraag. “De risico’s en de impact van de klimaatverandering nemen toe.”

Lees meer >

“We kunnen geen paraplu boven de stad hangen”

“In stedelijke gebieden hebben we de grens bereikt om het overtollige water op te vangen,” zegt Arnoud van Vliet. Hij is de hoogste ambtenaar bij het waterschap de Hollandse Delta in Zuid-Holland.

Lees meer > 

 

“We staan aan het begin, van het begin, van het klimaatprobleem”​

Zure regen, Tsjernobyl en grootstedelijke smog bepaalden de beginnende loopbaan van Klaas van Egmond. De hoogleraar geowetenschappen was een van de eerste milieudeskundigen in Nederland.

Lees meer >

 

“Waarom is klimaatverandering geen vak op school?”

Karen Kammeraat startte 6 jaar geleden met EerlijkWinkelen. Een app waarmee ze mensen op weg helpt naar shops met fairtrade en biologische producten. 57 Nederlandse steden staan er inmiddels in.

Lees meer>

 

"We hebben tonnen boter op ons hoofd in Nederland"​

Marjan Minnesma van Urgenda won een proces tegen de Nederlandse Staat om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Daarmee dwong ze het toenmalige kabinet in te grijpen.

Lees meer >

"Veel bomen in Nederland hebben water- en droogtestress"


Roeland Lelieveld (31) is sociaal ondernemer. Met zijn innovatieve bosbouwbedrijf Africa Wood Grow wil hij door herbebossing klimaatverandering tegengaan en tot een hogere voedselproductie komen (agroforestry).
 

"Klimaatschade is verzekerbaar, mits controleerbaar"

Dat zeggen David de Jong van Achmea en Timo Brinkman van het Verbond van Verzekeraars in een klimaatspecial, uitgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Lees meer >


​“De komende 10 jaar forse overstromingen in meerdere steden in Nederland”

Pier Vellinga is hoogleraar klimaatverandering. In de jaren ’80 publiceerde hij al over de grote gevolgen die het broeikaseffect zou hebben op ons weer en de aarde.

Lees meer >

“Wat mij stoort aan de discussies van vandaag de dag is de heilige graal van twee graden”

Volgens natuurhersteller Willem Ferwerda is Nederland toe aan een superministerie van Economie & Ecologie. Hij wil af van de technische focus op klimaatverandering en pleit voor een dieper ecologisch bewustzijn.

Lees meer >

 

“In woestijngebieden moeten ze steden van zout bouwen”​

Eric Geboers (26) van The Salt Project wil het zoutafval in de wereld opruimen. Zijn visie? Zout heeft een nieuwe economische waarde nodig. Daarom verkoopt Goebers sinds kort stoelen van zout (Salt Pups).

Lees meer >

​ 

“We moeten samenwerken, dit kunnen we niet alleen”

 David de Jong (40) is bij Achmea verantwoordelijk voor innovaties in de schadeverzekeringen. Die innovaties wil hij onder meer inzetten tegen de overlast van storm, hagelbuien en hoosbuien.

Lees meer >


​"In 2025 is elektriciteit onbeperkt beschikbaar"

 

"Zonne-energie gaat het winnen van olie”, zegt Jos Keurentjes in een gesprek met Achmea. “En dat gaat een revolutie veroorzaken, ook in Nederland.”
 

Lees meer >


"De eerste keer denk je nog we hebben pech"

Als het in één week tijd twee keer zó hard regent dat het water via de achterdeur naar binnen stroomt, dan moet er echt wat veranderen. Maar we zijn nu twee jaar verder en de oplossing laat nog even op zich wachten.

Lees meer >


"Een echte Rotterdamse uitvinding is het waterplein"


Arnoud Molenaar is Chief Resilience Officer bij de gemeente Rotterdam met specifieke verantwoordelijkheid voor het Rotterdam Klimaat Proof programma. Hoe zorgt hij ervoor dat de 630.000 Rotterdammers droge voeten houden?
 
 

“Yes we Can”, maar haast is geboden

De eerste Nationale Klimaattop kan eigenlijk wel een succes genoemd worden. Zo’n 1700 mensen waren erbij in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek. Het motto: hoe kunnen we in Nederland werk maken van het klimaatakkoord? 

Lees meer > ​

Een overzicht van alle nieuwsartikelen, interviews en blogs over klimaatverandering vindt u hier.

Video's

​Interpolis onderzoekt of ze samen kunnen werken met de Groene Tornado om Nederlandse daken te vergroenen.

Een innovatieve manier om snel inzicht in de grootte van schade te krijgen: met een helikopter.

Wat als je in Bussum prachtig woont maar net niet op de goede plek om wateroverlast te voorkomen? Gerard en Paula vertellen.