Geschiedenis

‘Samen het risico dragen als iemand schade heeft.’ Zo begon het ooit in het Friese dorpje Achlum in 1811. Ulbe Piers Draisma wilde het bezit van 39 boeren en notabelen verzekeren tegen brand. Bij de waarborgmaatschappij Achlum konden de boeren zich verzekeren tegen dit risico. Hoe groeide Achlum daarna uit tot het Achmea van nu? In ruim 200 jaar is het bedrijf gefuseerd met andere verzekeraars die de coöperatieve achtergrond delen. Op de historische tijdlijn ziet u alles op een rij.​
 
En bekijk onze serie over 4.000 jaar verzekeren. Door de eeuwen heen is de mens op zoek naar (financiële) zekerheid. Omdat je niet alleen nú maar ook in de toekomst prettig wilt kunnen leven. Wij sprongen in de tijdmachine en gingen terug in de tijd, op zoek naar de eerste uitingen van indekken tegen risico’s en tegenslagen
1811
1811

Oprichting waarborgmaatschappij Achlum

​Ulbe Piers Draisma begon in Achlum de administratie van de Onderlinge Brand-Assurantie-Sociëteit. 39 Friese boeren en plattelandsnotabelen verzekerden daarmee onderling hun bezit tegen brand.
1813
1813

Eerste schade

​De eerste schade volgde in 1813, toen de boerderij van Ids Jacobs Haima door de bliksem werd getroffen. De schade werd door de buren bepaald op 2.772 gulden en 10 stuivers. Volgens afspraak werd 75% hiervan uitgekeerd.
1815

Onderlinge Brandassurantie

​De assurantie werd opgericht door twee mannen die zich niet bij Achlum konden aansluiten omdat ze buiten het werkgebied woonden. Bij de OBAS konden ook veldvruchten, hooi en levende have verzekerd worden. Zowel Achlum als OBAS groeiden snel.
1827

Ziekenfondsen

​De ziekenfondsen Voorzorg en Hulp in Lijden worden opgericht. Twee belangrijke rechtsvoorgangers van Achmea Zorg. Leden betaalden een vast bedrag per maand. Daarmee hadden ze recht op zorg van artsen die het ziekenfonds gecontracteerd had.
1902

Centrale Werkgevers Risico Bank

​63 ondernemers met in totaal 35.000 werkenemers verzekeren onderling het risico op bedrijfsongevallen.
1909

Centraal Beheer

​Centraal Beheer wordt opgericht na enorme groei van de onderlinge risicoverenigingen en groeide tussen 1910 en 1920 flink door. Eind 1920 werkten er bijna 200 mensen.

Centraal Beheer begon met een klein kantoor voor verzekeringen van werkgevers. In de jaren 70 verhuisden ze van Amsterdam naar Apeldoorn. Iedereen weet nu dat het kantoor van Centraal Beheer nu in Apeldoorn gevestigd is. Dat komt door de reclame ‘Even Apeldoorn bellen'. Hierboven één van de winnaars van de Gouden Loeki van 2001.

1930
1930

Ziektewet

​Centraal Beheer wordt de belangrijkste uitvoerder van de ziektewet.
1945
1945

GAK

​Na WO II wordt het GAK opgericht voor de uitvoering van de sociale verzekeringswetten, samen met Centraal Beheer.
1949

Zilveren Kruis

​Zilveren Kruis wordt opgericht door het ziekenfonds Woerden en Omstreken en fuseert in 1985 met Vereniging Gezondheidszorg Centrum Nederland.
1956
1956

FBTO

​De Friesche Boeren en Tuinders Onderlinge wordt opgericht. Begin jaren 60 begon FBTO met de directe verkoop van verzekeringen aan klanten, zonder tussenpersoon. Vanaf 1965 werd het werkgebied uitgebreid buiten Friesland.
1969
1969

Interpolis

​Interpolis ontstaat uit een fusie van de Onderlinge Brandassurantie, drie onderlinge schadeverzekeraars en een levensverzekeraar.
1986
1986

Avéro

​Avéro ontstaat uit een fusie van een groot aantal onderlinge maatschappijen. Daarna volgt de fusie met FBTO in 1987 en met OLM en OVVM in 1990.
1992
1992

​AVCB groep

​AVCB groep is een fusie van Avéro Verzekeringen en Centraal Beheer.
1995

Achmea

​Zilveren Kruis gaat samen met AVCB en wordt Achmea. Ook werd Eureko opgericht om Europees uit te breiden. Hierboven zie je een campagnefilm van Achmea uit 2008.
1998
1998

PVF

​Achmea fuseert met PVF pensioenen.
2000
2000

GAK

​De activiteiten van het GAK gaan over naar Achmea.
2005

Interpolis en Achmea

​Achmea fuseert met Interpolis, dochter van de Rabobank. Interpolis bestaat sinds 1898 en is in het verleden met veel boeren- en tuindersbonden samengegaan. Hierboven een commercial van Interpolis uit 2010.
2007
2007

Agis

​Na de stelselwijziging in de zorg in 2006 gaat in 2007 Agis de fusie aan met Achmea.
2009
2009

Inshared

​Inshared start als volledig digitale verzekeraar. Klanten kunnen alles online regelen. Het premiebedrag dat niet wordt uitgekeerd, gaat retour naar de verzekerden.
2011
2011

Eureko wordt Achmea

​De Eureko/Achmea groep gaat verder onder de naam Achmea. Eureko B.V houdt op te bestaan.
2011
2011

200 jaar

​Achmea bestaat 200 jaar en viert dit met de conventie van Achlum. Zo'n 2.000 mensen gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van Nederland.
2012
2012 Volgens Nederland

Volgens Nederland

​In navolging van de conventie van Achlum start Achmea met Volgens Nederland. Via het online platform en huiskamergesprekken wil Achmea met Nederland in gesprek over maatschappelijke thema's.
2013
2013

Versnellen en Vernieuwen

​Achmea kondigt grote veranderingen aan om in te kunnen spelen op veranderende wensen van klanten. Er wordt de komende tijd meer geïnvesteerd in de online dienstverlening. Helaas is niet te voorkomen dat 4.000 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.
2015
Agis

Agis gaat over in Zilveren Kruis

​Per 1 januari 2015 is het merk Agis - inclusief TakeCareNow! - overgegaan in Zilveren Kruis. Zo is er meer ruimte voor daadkracht en efficiency. Zilveren Kruis zal de regionale initiatieven van Agis gewoon voortzetten.
2016
2016 kassen

Noodweer veroorzaakt enorme schade

​Heftig noodweer in juni van dit jaar veroorzaakt meer dan €300 miljoen euro aan schade bij meer dan 30.000 van onze klanten. Onze medewerkers en partners hebben alles in het werk gesteld - en doen dat nog - om onze verzekerden weer snel op weg te helpen.
2016
AIM

Achmea Investment Management

​Syntrus Achmea Vermogensbeheer en Achmea Beleggingsfondsen Beheer vormen voortaan samen Achmea Investment Management. Met ruim 100 miljard aan activa onder beheer is Achmea Investment Management een topspeler in de institutionele vermogensbeheermarkt.

2016
APF

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF)

​Het Centraal Beheer APF wordt opgericht om te voorzien in de behoefte van werkgevers en pensioenfondsen aan nieuwe, moderne en digitale pensioenoplossingen. Zij en hun deelnemers profiteren binnen een APF van schaal- en kostenvoordelen.

2017
Blockchain

Achmea sluit zich aan bij Blockchain initiatief B3i

​Om het gebruik van een nieuwe, open en veilige digitale manier van boekhouden voor de verzekeringssector verder te onderzoeken, is Achmea toegetreden tot het Blockchain Insurance Industry Initiative, genaamd B3i.
2017
Congers Achmea Foundation

Achmea Foundation bestaat 10 jaar

​Dit vieren ze met een congres waar alle corporate foundations uit Nederland bijeen komen om ervaringen uit te wisselen. De Achmea Foundation krijgt als zelfstandig onderdeel jaarlijks 0,5 procent van Achmea's resultaat (in totaal 30 miljoen in 10 jaar).