Geschiedenis

‘Samen het risico dragen als iemand schade heeft.’ Zo begon het ooit in het Friese dorpje Achlum in 1811. Ulbe Piers Draisma wilde het bezit van 39 boeren en notabelen verzekeren tegen brand. Bij de waarborgmaatschappij Achlum konden de boeren zich verzekeren tegen dit risico. Hoe groeide Achlum daarna uit tot het Achmea van nu? In ruim 200 jaar is het bedrijf gefuseerd met andere verzekeraars die de coöperatieve achtergrond delen. Op de historische tijdlijn ziet u alles op een rij.​
 
En bekijk onze serie over 4.000 jaar verzekeren. Door de eeuwen heen is de mens op zoek naar (financiële) zekerheid. Omdat je niet alleen nú maar ook in de toekomst prettig wilt kunnen leven. Wij sprongen in de tijdmachine en gingen terug in de tijd, op zoek naar de eerste uitingen van indekken tegen risico’s en tegenslagen
1811
Oprichting waarborgmaatschappij Achlum

Oprichting waarborgmaatschappij Achlum

Ulbe Piers Draisma begon in Achlum de administratie van de Onderlinge Brand-Assurantie-Sociëteit. 39 Friese boeren en plattelandsnotabelen verzekerden daarmee onderling hun bezit tegen brand.
1813
Eerste schade

Eerste schade

De eerste schade volgde in 1813, toen de boerderij van Ids Jacobs Haima door de bliksem werd getroffen. De schade werd door de buren bepaald op 2.772 gulden en 10 stuivers. Volgens afspraak werd 75% hiervan uitgekeerd.
1815
Onderlinge Brandassurantie

Onderlinge Brandassurantie

De assurantie werd opgericht door twee mannen die zich niet bij Achlum konden aansluiten omdat ze buiten het werkgebied woonden. Bij de OBAS konden ook veldvruchten, hooi en levende have verzekerd worden. Zowel Achlum als OBAS groeiden snel.
1827
Ziekenfondsen

Ziekenfondsen

De ziekenfondsen Voorzorg en Hulp in Lijden worden opgericht. Twee belangrijke rechtsvoorgangers van Achmea Zorg. Leden betaalden een vast bedrag per maand. Daarmee hadden ze recht op zorg van artsen die het ziekenfonds gecontracteerd had.
1902
Centrale Werkgevers Risico Bank

Centrale Werkgevers Risico Bank

63 ondernemers met in totaal 35.000 werkenemers verzekeren onderling het risico op bedrijfsongevallen.
1909
Centraal Beheer

Centraal Beheer

Centraal Beheer wordt opgericht na enorme groei van de onderlinge risicoverenigingen en groeide tussen 1910 en 1920 flink door. Eind 1920 werkten er bijna 200 mensen.
1930

Centraal Beheer wordt de belangrijkste uitvoerder van de ziektewet.
1945
GAK

GAK

Na WO II wordt het GAK opgericht voor de uitvoering van de sociale verzekeringswetten, samen met Centraal Beheer.
1949
Zilveren Kruis

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis wordt opgericht door het ziekenfonds Woerden en Omstreken en fuseert in 1985 met Vereniging Gezondheidszorg Centrum Nederland.
1956
FBTO

FBTO

De Friesche Boeren en Tuinders Onderlinge wordt opgericht. Begin jaren 60 begon FBTO met de directe verkoop van verzekeringen aan klanten, zonder tussenpersoon. Vanaf 1965 werd het werkgebied uitgebreid buiten Friesland.
1969
Interpolis

Interpolis

Interpolis ontstaat uit een fusie van de Onderlinge Brandassurantie, drie onderlinge schadeverzekeraars en een levensverzekeraar.
1986
Avéro

Avéro

Avéro ontstaat uit een fusie van een groot aantal onderlinge maatschappijen. Daarna volgt de fusie met FBTO in 1987 en met OLM en OVVM in 1990.
1992
AVCB groep

AVCB groep

AVCB groep is een fusie van Avéro Verzekeringen en Centraal Beheer.
1995
Achmea

Achmea

Zilveren Kruis gaat samen met AVCB en wordt Achmea. Ook werd Eureko opgericht om Europees uit te breiden.
1998
PVF

PVF

Achmea fuseert met PVF pensioenen.
2000
GAK naar Achmea

GAK naar Achmea

De activiteiten van het GAK gaan over naar Achmea.
2005
Interpolis en Achmea

Interpolis en Achmea

Achmea fuseert met Interpolis, dochter van de Rabobank. Interpolis bestaat sinds 1898 en is in het verleden met veel boeren- en tuindersbonden samengegaan.
2007
Agis Zorgverzekeringen

Agis Zorgverzekeringen

Na de stelselwijziging in de zorg in 2006 gaat in 2007 Agis de fusie aan met Achmea.
2009
Inshared

Inshared

Inshared start als volledig digitale verzekeraar. Klanten kunnen alles online regelen. Het premiebedrag dat niet wordt uitgekeerd, gaat retour naar de verzekerden.
2011
Achmea 200 jaar

Achmea 200 jaar

Achmea bestaat 200 jaar en viert dit met de conventie van Achlum. Zo'n 2.000 mensen gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van Nederland.
2011
Eureko wordt Achmea

Eureko wordt Achmea

De Eureko/Achmea groep gaat verder onder de naam Achmea. Eureko B.V houdt op te bestaan.
2012
Volgens Nederland

Volgens Nederland

In navolging van de conventie van Achlum start Achmea met Volgens Nederland. Via het online platform en huiskamergesprekken wil Achmea met Nederland in gesprek over maatschappelijke thema's.
2013
Versnellen & Vernieuwen

Versnellen & Vernieuwen

Achmea kondigt grote veranderingen aan om in te kunnen spelen op veranderende wensen van klanten. Er wordt de komende tijd meer geïnvesteerd in de online dienstverlening. Helaas is niet te voorkomen dat 4.000 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.
2014
Achmea stopt met Health Centers

Achmea stopt met Health Centers

De Achmea fitnesscenters die Achmea sinds 2000 in eigen beheer heeft worden verkocht aan Fitland (19 filialen) of gesloten (12 filialen). De afgelopen jaren is de fitnessmarkt ingrijpend veranderd en de financiële resultaten bleven negatief.
2015
Agis gaat over in Zilveren Kruis

Agis gaat over in Zilveren Kruis

Per 1 januari 2015 is het merk Agis - inclusief TakeCareNow! - overgegaan in Zilveren Kruis. Zo is er meer ruimte voor daadkracht en efficiency. Zilveren Kruis zal de regionale initiatieven van Agis gewoon voortzetten.
2016
Achmea Investment Management

Achmea Investment Management

Syntrus Achmea Vermogensbeheer en Achmea Beleggingsfondsen Beheer vormen voortaan samen Achmea Investment Management. Met ruim 100 miljard aan activa onder beheer is Achmea Investment Management een topspeler in de institutionele vermogensbeheermarkt.
2016
Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF)

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF)

Het Centraal Beheer APF wordt opgericht om te voorzien in de behoefte van werkgevers en pensioenfondsen aan nieuwe, moderne en digitale pensioenoplossingen. Zij en hun deelnemers profiteren binnen een APF van schaal- en kostenvoordelen.