De Kamer

​Ontwikkelingen op bestuurlijk, economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. Wij ervaren zelf en bij onze klanten de gevolgen van deze veranderingen aan den lijve. Passend bij onze coöperatieve wortels, hebben wij in 2013 het initiatief genomen om de krachten van grootzakelijke bestuurders te verenigen in De Kamer. Met als doel om samen verder te kijken naar zakelijk Nederland.
​Ca. 10 keer per jaar vinden besloten Kamer bijeenkomsten plaats. Bij iedere bijeenkomst gaan 10 CEO’s en CFO’s met elkaar in gesprek over maatschappelijk en zakelijk relevante thema’s. En delen ze hun visies, worstelingen en perspectieven. Dit gebeurt onder leiding van een aansprekende gastspreker en gespreksleider. Een opgestelde code of conduct waarborgt een vertrouwelijke sfeer, om met een veilig gevoel met elkaar het gesprek aan te gaan. De ervaringen die we opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar én zakelijk Nederland.

Thema's

In 2015 en 2016 zijn in een prettige en vertrouwelijke sfeer veel constructieve gesprekken gevoerd over de toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven. Verschillende thema’s werden verkend en besproken.

De zekerheid van een onzekere toekomst (2016)

​Een kwestie van omarmen en accepteren.

Whitepaper Zekerheid

Invloed op de toekomst (2016)

​Waar kun en wil je als bedrijf en bestuurder invloed op hebben? En hoe wend je de invloed die je hebt aan?

Whitepaper Invloed

​Vertrouwen (2015)

Vertrouwen is prioriteit nr. 1 voor bedrijven, oordeelden bestuurders. Als consumenten of andere partijen weinig vertrouwen in je hebben, is het slecht zakendoen. Zeker nu ondernemingen kritischer dan ooit worden bekeken, is het zaak om vertrouwen op en uit te bouwen.

Whitepaper Vertrouwen

​Duurzaamheid (2015)

Duurzaamheid is één van de thema’s die de komende jaren de agenda gaat domineren. Al blijkt de praktijk voor bedrijven vaak weerbarstig: de juridische, ambtelijke en politieke infrastructuur belemmeren nog wel eens de ontwikkeling van revolutionaire innovaties.

Whitepaper Duurzaamheid

Thematieken CFO’s (2015)

​De verwachting van CFO’s is dat hun rol gaat veranderen. Ze zullen moeten kijken naar nieuwe manieren van geld verdienen en sturen op innovatie. Praktische ervaring, compliance-expertise en het vermogen om tussentijds bij te sturen zijn daarbij essentieel.

Whitepaper CFO

​Big is beautiful (2015)

‘Big is beautiful’ gaat nog steeds op, ook al kunnen grote bedrijven minder goed anticiperen op veranderingen. Zolang groot doet waar groot goed in is (het ontwikkelen en realiseren van kapitaalintensieve projecten), is er voldoende bestaansrecht.

Whitepaper Big is Beautiful

Publicaties

​Boek ‘2025’

De Kamer interviewde in 2015 belangrijke leiders en denkers over de toekomst van economisch Nederland. Hoe ziet Nederland er volgens hen in 2025 uit? Wat zijn de grootste zekerheden en onzekerheden waar we mee te maken krijgen? Op welke ontwikkelingen moeten we anticiperen?

Op basis van de interviews zijn we op zoek gegaan naar consensus, verschillen, verbanden en opvallende gedachten. Vanzelfsprekend zijn de visies niet eenduidig. Toch zijn er omstandigheden of veranderingen die door vrijwel alle geïnterviewden genoemd worden. Zo zijn vier prikkelende scenario’s voor Nederland opgesteld, die ons in staat stellen te verbeelden hoe de economische toekomst zich kan ontvouwen. De gesprekken en scenario’s zijn gebundeld in het boek ‘Hoe ziet de economie van Nederland er in 2025 uit?’

Boek 2025

Blogs en infographics

Een aantal gesprekken uit het boek '2025' zijn ook verwerkt in blogs op onze site. De 4 toekomstscenario's zijn uitgewerkt in infographics.

​Boek ‘Leiders’

In 2014 publiceerden we het boek Leiders. Een bundeling van 35 interviews met topbestuurders van ondernemingen, brancheorganisaties en semipublieke organisaties. Het levert een groot aantal inspirerende visies op over onder meer de flexibilisering van arbeid en pensioen, het belang van de export, de noodzaak tot verduurzaming, de vastgoedproblematiek, samenwerking met kennisinstituten en overheid, de rol van het mkb en het onderwijs. 
 

Boek Leiders