Samen vieren we de coöperatie

“De coöperatie is een bijzondere ondernemingsvorm”, zegt Arjen van Nuland, directeur Nationale Coöperatie Raad (NCR). “Met een coöperatie bereik je samen doelen die je alleen niet of slechts deels kunt bereiken.” Zaterdag 3 juli is de internationale dag van de coöperatie (#coopsday). Arjen van Nuland en Bianca Tetteroo (voorzitter van de Raad van Bestuur Achmea én bestuurslid bij de NCR) spreken zich uit over de kracht van de coöperatie.


Volgens Arjen zijn coöperaties van nature, duurzame organisaties. “Dat betekent dat ze investeren in de lange termijn, bijvoorbeeld door het reserveren van geldmiddelen en het investeren in innovatie. In principe bepalen de leden samen hoeveel ze reserveren en waarin ze investeren.”

Vanuit een coöperatieve identiteit er zijn voor klanten

Bianca: “Ons hart klopt voor onze 10 miljoen klanten. Als coöperatie zijn we opgericht door klanten. Hun levens elke dag een beetje beter maken, daar komen we vandaag de dag nog altijd voor in actie. Als organisatie met een coöperatieve identiteit, zorgen we ervoor dat het leven door kan gaan, als het tegenzit. En met vernieuwende diensten zijn we bovendien nog relevanter voor onze klanten. Om dit ook in de toekomst te blijven, innoveren we volop en vinden we antwoorden op steeds nieuwe maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Dat vraagt om een continu verandervermogen en dat kunnen we; het zit in ons DNA om ons telkens opnieuw uit te vinden.”

Arjen: “In Nederland zijn diverse coöperaties heel groot geworden, onder meer door fusies of schaalvergroting. Denk daarbij aan verzekeraars en land- en tuinbouworganisaties. Het zijn goedlopende en landelijk georganiseerde ondernemingen.” 

Aandacht houden voor zowel de bedrijfsmatige als de verenigingskant van de coöperatie is belangrijk. Volgens Arjen zou je daarom met, voor en door de leden moeten communiceren over beide aspecten van de coöperatie. “Deel je successen én laat zien wat de unieke samenwerking binnen de coöperatie betekent voor de leden, de klanten en de brede samenleving. Dan belicht je de kracht van de coöperatie als geheel.”

Uniek en onderscheidend op tal van terreinen

Bianca: “Op zondag 4 juli bestaat Achmea exact 210 jaar en we koesteren onze roots. En uiteraard hebben we ook anno 2021 onze ogen nog altijd gericht op de toekomst: het creëren van waarde vanuit de lange termijn. Er zit nog zoveel potentie in Achmea en ik ben ervan overtuigd dat we veel meer waarde kunnen bieden aan onze klanten en voor de samenleving. Met gedreven en gepassioneerde collega’s, vanuit een toonaangevende  positie in binnen- en buitenland en met merken zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis om trots op te zijn.”

Samen hoger springen 

Arjen geeft aan dat de uitdagingen van een coöperatie vaak groot zijn. Daarom adviseert hij: “Zorg dat je steeds investeert in de lange termijn en vooruitkijkt, samen met je leden. Realiseer je dat er verschillen bestaan tussen die leden. De lusten en de lasten moeten met elkaar in verhouding zijn en blijven. En: een coöperatieve werkwijze is niet te vergelijken met een marketingaanpak. Alles moet passen en aansluiten op het hoger liggend doel van de coöperatie en het gedeelde belang van de leden. Dan is de coöperatie de polsstok waarmee je samen hoger springt. Het is mooi én goed als coöperaties hun verhalen delen en de kracht van de coöperatie zichtbaar en concreet maken voor een breed publiek.”

Wat is een coöperatie?

Coöperatie betekent letterlijk ‘samenwerking’. Een coöperatie is een onderneming in verenigingsverband. Een belangrijk verschil met een ‘gewone’ onderneming: de coöperatie ziet winst niet als de primaire doelstelling. De vereniging heeft leden, die samen een bedrijfsmatige activiteit uitvoeren. Een coöperatie kan van alles doen met en voor de leden. Producten ontwikkelen en inkopen bijvoorbeeld. Installaties bouwen en exploiteren. Zorg regelen voor haar leden. De gewone bedrijfskundige wetten gelden ook voor het voeren van een bedrijf binnen een vereniging. 

Achmea en onze coöperatieve roots

Achmea is niet aan de aandelenbeurs genoteerd en de aandelen van de organisatie zijn voor circa twee derde in handen van grootaandeelhouder Vereniging Achmea. Zij treedt op als vertegenwoordiger van alle klanten van de Achmea-merken en geeft klantleden een collectieve stem in het bedrijf Achmea. Zo behartigt zij de collectieve belangen van 10 miljoen klantleden van Achmea en borgt het de continuïteit van Achmea.