Klimaatverandering in Nederland: hoe kunnen we schade voorkomen?

Klimaatverandering in Nederland zorgt voor meer extreme weersomstandigheden die schades aanbrengen aan woningen. Hoewel een derde van de Nederlanders wel eens overlast in huis ervaart als gevolg hiervan, zien ze geen noodzaak om hun huis klimaatbestendig te maken. Dat blijkt uit de Klimaatadaptatiemonitor van Achmea over klimaatbestendig wonen. Michiel Delfos, directeur divisie schade- en inkomensverzekeringen bij Achmea, maakt zich zorgen en stelt dat samenwerken de sleutel tot verandering is.  


Uit het klimaatonderzoek blijkt dat mensen zich wel bewust zijn van klimaatverandering en de gevolgen die dat met zich meebrengt in en om hun woning, maar actie blijft uit. Michiel Delfos, directeur divisie schade- en inkomensverzekeringen bij Achmea, vindt dat vreemd, maar toch ook wel te verklaren. “Mensen vinden het lastig om zelf aan de slag te gaan. Deels komt dat door ervaring, maar ieder jaar zijn er steeds meer mensen mee bezig.”  

Liever luisteren? Zet dan de podcastaflevering van ‘Klimaatgasten’ aan. 

Klimaatadaptatie voorkomt klimaatschade      

Klimaatadaptatie is de mate waarin omgevingen worden aangepast aan klimaatverandering. Achmea helpt mensen bij het klimaatbestendig(er) maken van hun woningen, bijvoorbeeld door groene daken te maken. “Daardoor wordt een woning koeler en groene daken zorgen voor minder schades, omdat er minder kans op lekkages is”, zegt Delfos.  

 “Bovendien zorgen groene daken voor grotere biodiversiteit, en trekken insecten en vogels aan.”En de tuin kan zo bij zware regenval het water beter afvoeren. Tegels eruit, groen erin, is Delfos’ devies.  
 

Klimaatverandering in Nederland zorgt voor meer schades in en om woningen 

Delfos heeft in de afgelopen jaren meer klachten hierover zien binnenkomen. Vooral door regen. “Door korte heftige buiten komen er plotselinge overstromingen. Ook is er meer hagel, vooral in de zomer.” Dat is volgens de schade-expert te verklaren door het grotere verschil tussen warme en koude lucht. Aan de andere kant ziet hij op sommige plekken ook minder schades. Bijvoorbeeld op de weg. Dat komt doordat er minder mist is.  

Veel Nederlanders vinden klimaatbestendig wonen belangrijk en hebben de intentie om aan de slag te gaan, blijkt uit het klimaatonderzoek, maar maatregelen blijven uit. Volgens Delfos moeten er minder goed bedoelde adviezen komen en meer echte hulp geboden worden. Samenwerken speelt in klimaatadaptatie een belangrijke rol. “Achmea kan mensen bijvoorbeeld in contact brengen met bedrijven die zonnepanelen kunnen plaatsen of huizen kunnen isoleren.” 

 Toch maakt ruim de helft van de Nederlanders zich weinig tot geen zorgen over hun woning door klimaatverandering in Nederland. Soms is dat omdat ze al maatregelen hebben getroffen of denken dat ze nog genoeg tijd hebben om maatregelen te treffen. 
 

Belangrijke rol voor overheden, bedrijven en verhuurders 

Maar de behoefte aan meer kennis over klimaatbestendig wonen is, niet voor het eerst, groot. 80 procent kijkt hiervoor naar de overheid. “Vooral gemeenten en lokale overheden kunnen hier echt iets in betekenen. Zij staan dicht bij mensen en kunnen hen informeren via lokale kranten of websites”, zegt Delfos.  

 Achmea adviseert gemeenten in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering in Nederland. Zo is het volgens Delfos een trend om straten bol te leggen zonder stoepen, waardoor met hevige regenval het water de huizen in stroomt, met alle schade van dien. “Wij adviseren gemeenten op welke plekken straten hol moeten, met stoepen en met putten in het midden. Dan krijg je als het ware een soort waterberging.” 
 

Rol van bedrijven en verhuurders 

In het onderzoek over klimaatadaptatie staat dat 80 procent van de mensen ook kijkt naar het bedrijfsleven in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bedrijven moeten volgens de ondervraagden actief bijdragen aan het zoeken van oplossingen. Dat doen deze ook wel, ziet Delfos: “Parkeergarages onder de grond krijgen geregeld te maken met wateroverlast door overstromingen na heftige buien. Wij adviseren bedrijven dan bijvoorbeeld automatisch werkende pompen te gebruiken, zodat het regenwater direct weggepompt kan worden.”  

Ook verhuurders kunnen aan het werk in strijd tegen klimaatverandering in Nederland. “Wij zetten bij nieuwe woningen die we verhuren bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak en Achmea heeft deals met We Drive Solar, een bedrijf met elektrische deelauto’s. Zo kan een verhuurder een auto huren en die opladen met de zonnepanelen.”  
 

Elektrisch rijden en andere maatregelen tegen klimaatverandering 

Zelf kan Delfos niet achterblijven met al zijn adviezen en ideeën om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. In zijn tuin heeft hij bijvoorbeeld insectenkastjes, en insectvriendelijke bloemen. Verder doet hij zijn best om zo min mogelijk plastic in huis te halen dat niet afbreekbaar is.  

Met de app Beat the Microbead loopt hij door de supermarkt om producten te scannen en te bekijken of er microplastics in zitten. Ook heeft hij zelf een elektrische auto en zijn recent zonnepanelen geplaatst waarmee hij zijn elektrische auto kan opladen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zijn pogingen van klimaatadaptatie. “Als iedereen een klein beetje doet en sommigen heel veel, en het liefst heel veel mensen heel veel, dan gaan we het echt samen redden.”  

Limburg

Limburg is half juli getroffen door extreme weersomstandigheden en overstromingen. In verschillende gemeenten moesten mensen evacueren, wegen waren niet meer bereikbaar en huizen zijn verwoest. Delfos: “We doen daar met Achmea heel veel om de mensen te helpen.” Op Valkenburg TV vertelt Marcel Swanink, schade-expert bij Centraal Beheer, hoe de verzekeraar getroffenen helpt. Van het vervangen van spullen, zoals wasmachines en speelgoed van kinderen, tot het helpen met een verblijf elders.  

Meer informatie over klimaatactie bij Achmea? 

Ga naar deze pagina op achmea.nl