Herbebossing voor een betere wereld

“Toen het dossier van Land Life Company op mijn bureau belandde, dacht ik meteen: dit is heel cool. Herbebossing om CO2-uitstoot te compenseren. Het is precies vanwege dit soort initiatieven waarom ik vorig jaar fondsmanager werd van het Achmea Innovation Fund”, zegt Katharina Maass.   

Dat je écht kunt helpen om de wereld een stukje beter te maken. Dat maakt werken voor het Achmea Innovation Fund zo mooi. Natuurlijk, we zijn een investeringsfonds en dus is financieel rendement belangrijk. Je kunt je klanten pas echt waarde bieden als er sprake is van een gezond verdienmodel. Maar dat is echt niet het enige doel van het Achmea Innovation Fund. Wij vragen ons bij elke investering af: maakt deze innovatie onze samenleving gezonder, veiliger en duurzamer?

Een innovatie met impact

Dat geldt zonder meer voor Land Life Company. Deze herbebosser is marktleider én toegewijd aan hun mooie visie en missie. Ze willen wereldwijd 2 miljard hectare aangetast land helpen herstellen door op schaalbare wijze bomen te planten. Hiervoor zetten ze onder andere drones en big data in. Door bomen te planten op plekken waar dit het hardst nodig is, draagt het bedrijf bij aan het herstel van ecosystemen en de bomen absorberen CO2. Zo profiteren tegelijk het klimaat, de biodiversiteit en lokale gemeenschappen. 

Na het eerste contact met Land Life zag ik direct een kansrijke business case: CO2 compensatie is een belangrijk thema voor veel van onze klanten en ook voor Achmea, waarmee we bovendien écht impact kunnen creëren. In ecologisch én sociaal-economisch opzicht, want waar leven is, zijn banen. Gelukkig deelde de Raad van Bestuur mijn enthousiasme. Met als resultaat: een minderheidsbelang in Land Life Company. 

Urgentie als drive

Hoe ernstig en omvangrijk het probleem is, ontdekte ik een paar jaren geleden toen ik voor mijn toenmalige werkgever ING in de details van klimaatverandering dook. Er moet op korte termijn een diepgaande transitie plaats vinden naar een CO2 neutrale maatschappij, terwijl er op veel gebieden nog geen realistische technische oplossingen zijn. Liever gisteren dan vandaag. Om de klimaatdoelen te halen en de verdere opwarming van de aarde te beperken moeten de CO2 emissies naar “net zero”, dus wij moeten ook oplossingen vinden hoe wij CO2 uit de atmosfeer kunnen halen. Herbebossing is een van de beste manieren waarmee CO2 aan de atmosfeer kan worden onttrokken.

Ik heb persoonlijk ervaren: hoe sterker je ergens de urgentie van voelt, hoe harder je ervoor wilt werken. Dan wil je alles doen wat in je macht ligt om bij te dragen aan een oplossing. Binnen Achmea voel ik deze urgentie ook. En de actiegerichtheid. Er wordt bijvoorbeeld kritisch gekeken naar bestaande investeringsactiviteiten. Niet meer beleggen in bedrijven die nog actief zijn op het gebied van fossiele brandstoffen. Daarnaast past Achmea ook de eigen bedrijfsvoering aan: volledig klimaatneutraal in 2030. De CO2-uitstoot tot een minimum beperken, door inzet van elektrische auto’s, verduurzaming bedrijfsgebouwen en meer.

Het Achmeabos

Een uitstoot van nul is helaas onmogelijk. Daarom vind ik het extra waardevol dat we ook daarin samen optrekken met Land Life Company. En dat we een heus Achmeabos planten. De komende jaren planten we circa één miljoen bomen verspreid over 960 hectare in onder andere Australië en op IJsland. Met dit herbebossingsprogramma compenseren we de resterende CO2-uitstoot tot en met 2063. Ook de lokale gemeenschap profiteert hiervan. Zo weten we van eerder aangeplante bossen dat het ecosysteem zich herstelt, dat bedreigde diersoorten terugkeren en dat de lokale economie een impuls krijgt. 

Achmea wil actief bijdragen aan een oplossing voor de klimaatverandering. Vanzelfsprekend vormt de opwarming van de aarde voor onze klanten een groot risico. Denk alleen al aan de gevolgen voor het schaderisico als we vaker met overstromingen en extreem weer te maken krijgen. Maar dit probleem reikt verder, het is misschien wel de grootste uitdaging die we als samenleving kennen. We kunnen niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen. Ik wil daarom iedereen aanraden: verdiep je eens in het probleem en de mogelijke oplossingen. En zoek de samenwerking met innovatieve, gelijkgestemde partners zoals Land Life Company. Alleen zo kunnen we écht impact creëren, niet alleen voor onszelf maar ook voor toekomstige generaties.

 

Katharina Maass is sinds maart 2020 fondsmanager bij het Achmea Innovation Fund. Voordat ze bij Achmea aan de slag ging, vervulde ze verschillende functies bij ING. Ook werkte Katharina als investment manager bij NIBC Bank. Ze begon haar loopbaan als strategieconsultant bij McKinsey.