Geluksprofessor: ‘Gelukkige mensen dragen vaker iets bij aan het klimaat’

Driekwart van de Nederlanders vindt dat zij zelf, de overheid en het bedrijfsleven zich moeten inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Dat blijkt uit de Klimaatadaptatiemonitor van Achmea. Volgens geluksprofessor Patrick van Hees zijn gelukkige mensen vaak klimaatbewuster.


“Gelukkige mensen dragen vaker iets bij aan het klimaat.” Dat stelt Patrick van Hees, schrijver, spreker en coach op het gebied van geluk. In zijn lezingen, workshops en masterclasses vertaalt hij wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Het is volgens Van Hees zo dat in gelukkige landen, mensen doorgaans ook klimaatbewuster leven.  

Geluksvoorspellers 

“In landen waar mensen over het algemeen gelukkiger zijn, tonen die inwoners meer duurzaam gedrag”, zegt Van Hees. “Vaak wordt gedacht dat mensen in Zuid-Europa gelukkiger zijn omdat het daar warmer is dan in Noord-Europa. Maar juist hier en in Scandinavische landen zijn mensen gelukkiger.” Kortom: geluk is volgens Van Hees niet afhankelijk van het weer, maar het hangt wel samen met de mate waarop mensen omgaan met het klimaat.  

Liever luisteren? Zet dan de podcastaflevering van ‘Klimaatgasten’ aan.


Van Hees stelt dat bijvoorbeeld dankbaarheid en zingeving twee belangrijke pijlers zijn voor geluk.“Hoe dankbaarder je bent, hoe minder egoïstisch je handelt”, zegt hij. Een van de grote oorzaken van de klimaatcrisis is volgens Van Hees dat mensen egoïstisch handelen. “Mensen denken vooral aan zichzelf, hun eigen land en zijn bijvoorbeeld materialistisch. In het algemeen geldt dat hoe gelukkiger iemand wordt, hoe socialer die wordt. En ook omgekeerd overigens.”  

Ook zingeving is een van de geluksvoorspellers, zegt Van Hees. “Als je weet dat je bijdraagt aan iets dat verder gaat dan puur jouw eigen belang, dan draagt dat ook bij aan je gevoel van betekenis. En dat voedt ook weer je geluk.” De wens-nummer-één van veel mensen is om gelukkig te zijn, zegt Van Hees. En om daar te komen, kunnen dankbaarheid en zingeving een belangrijke bijdrage geven.  

Geluk en klimaatverandering 

Hoe gelukkiger, hoe vaker iemand bijdraagt aan het klimaat. Maar klimaatverandering is niet iets om gelukkig van te worden. Toch ziet Van Hees dat anders. “Het goede nieuws is dat de grote meerderheid klimaatverandering inmiddels onderkent.” Het is volgens hem van belang dat er op verschillende niveaus wordt samengewerkt om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan.  

Het is daarbij echter wel van belang dat iedereen iets doet wat bij hem of haar past, stelt Van Hees. Dat vergroot de motivatie en verlaagt de drempel. Als geld en gedoe worden weggenomen, is er geen reden meer om niks te doen. “Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden als vrijwilliger om je wijk duurzamer te maken. Of een cursus volgen over duurzaamheid.”  

Ook bedrijven en bijvoorbeeld verzekeraars kunnen hier veel in betekenen zegt de geluksexpert. Denk bijvoorbeeld aan cursussen aanbieden, duurzaamheidstools bedenken en energieadviseurs opleiden. Volgens Van Hees kan niemand het alleen. Overheden, bedrijven en burgers moeten de handen ineen slaan. “Iedereen is verantwoordelijk, niemand kan alleen naar anderen wijzen. En dat gezamenlijk de schouders eronder zetten, kan verbindend werken, hetgeen weer kan bijdragen aan ons geluk.”