Evenementen en kalender

Achmea wil haar investeerders en analisten zo goed mogelijk op de hoogte houden. Op deze pagina zijn de laatste presentaties te vinden van roadshows en de Capital Markets Day.
 

Financiële kalender

FY 2019
HY 2020
 

Capital Markets Day

In ons Achmea kantoor te Leiden vond op 24 mei 2018 ons jaarlijkse Capital Markets Day event plaats.Strategie update – Willem van Duin

Voorzitter Willem van Duin is de ochtend gestart met een update van onze strategie. In deze update is teruggeblikt op de voortgang tot nu toe en is stilgestaan bij de ambities voor de resterende periode van ‘Samen waarmaken’. Allereerst kwam de sterke verbetering van het resultaat aan bod. Willem lichtte toe hoe Achmea er voor zorgt een gediversifieerde organisatie te blijven met een robuuste financiële positie. Vervolgens is vooruitgeblikt naar 2020, waarbij Achmea goed op weg is om haar ambities te verwezenlijken. Voordeel wordt behaald met innovatie en het bieden van services, in aanvulling op verzekeringen.

Willem van Duin heeft verder toegelicht hoe we focus hebben op verdere consolidatie, uitbreiding van bestaande business modellen, het verder verbeteren van digitale service aan onze klanten en het uitbreiden van strategische innovatie. Dit moet er toe leiden dat de financiële ambities van 2020 worden gerealiseerd. De belangrijkste ambities zijn een structurele verlaging van kosten met €200 miljoen, een structureel operationeel resultaat van €450 miljoen exclusief Zorgactiviteiten, €400 miljoen aan Free Capital Generation en het behoud van onze huidige rating. Tot slot is toegelicht hoe we, conform onze lange termijn strategie, een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.

Download de presentatie >
 

Klantbetrokkenheid en innovatie – Robert Otto

De tweede presentatie werd gegeven door Robert Otto, lid van de Raad van Bestuur, met als onderwerp klantbetrokkenheid en innovatie. We staan aan de vooravond van innovatie en digitale interactie met klanten. We gebruiken dit voor een effectieve distributie door middel van onze drie distributiekanalen. Onze digitale mogelijkheden en onze skills op het gebied van klantbetrokkenheid vormen een perfecte basis voor de transitie naar multi-channel distributie. In het directe kanaal en de bankendistributie zijn we voorlopers in de markt. Dit is het resultaat van verbeteringsmaatregelen van onze IT-infrastructuur en efficiëntie van onze multi-brand strategie. De verschillende schaalbare platforms die we gebruiken voor onze distributie kunnen internationaal eenvoudig worden geëxporteerd.

Download de presentatie >
 

Finance en kapitaalmanagement – Michel Lamie

De laatste spreker van de middag is Michel Lamie, CFO (Chief Financial Officer). In zijn presentatie zijn de ontwikkelingen van de financiële groepsresultaten, kapitaalspositie en kapitaalmanagement toegelicht. De resultaten zijn sterk verbeterd en er wordt toegelicht hoe we een sterke kapitaalspositie weten te behouden. Michel Lamie staat stil bij de management acties met als doel een verbetering van het operationeel resultaat en een verhoging van de Free Capital Generation voor de planperiode tot 2020. In onze prognoses laten we zien dat in de zorgverzekeringmarkt sprake is van lagere verliesvoorzieningen. De markt beweegt zich hiermee met het premieniveau naar kostprijs. Verder is de FCCR sterk verbeterd en ook de komende periode verwachten we een verdere verbetering. Onze sterke resultaten hebben geleid tot een verbeterde solvency ratio en ook in de toekomst streven we naar het behoud van een gezonde solvency ratio. Ook is inzicht gegeven in kapitaalmanagement. Effectief kapitaalmanagement heeft er toe geleid dat volatiliteit van opbrengsten en solvency positie is gereduceerd.
Download de presentatie >