Resultaten

Willem van Duin, 14 maart 2019


"Achmea zet zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. We zijn naast schade- en inkomensverzekeringen, ook al sinds jaren bewust actief rond zorg en pensioenen. Vanuit onze coöperatieve identiteit dragen wij bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet, ook na tegenslag of een ongeluk. Uiteraard staat de klant centraal en speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol; een focus op lange termijn waardecreatie zit in de kern van onze identiteit. We verbinden daarom internationale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) aan onze strategie en zijn één van de initiatiefnemers achter de Principles for Sustainable Insurance (PSI). Solidariteit is het fundament van verzekeren: met elkaar delen we de risico’s die we alleen niet kunnen dragen.


We realiseren over 2018 een stijging van ons operationeel resultaat naar €391 miljoen. Inclusief de verkoopopbrengsten van Independer stijgt het bruto resultaat naar €566 miljoen. Een aanhoudend hoge resultaatbijdrage vanuit Pensioen & Leven, sterke resultaten bij Schade & Inkomen, lagere zorgkosten op oude jaren en verdere kostendalingen dragen bij aan de stijging van het resultaat. De beperkt benodigde inzet van kapitaal voor de zorgpremies voor 2019 en een hogere bijdrage uit onze Internationale activiteiten en Oudedagsvoorzieningen ondersteunen de resultaatsstijging. Onze totale premieomzet is met 3% gegroeid. Onze solvabiliteit is goed en verder gestegen naar 203%, waarmee wij voor de klanten een solide partner zijn.
 
Meer over de jaarresultaten 2018 >

Jaarverslagen

Bekijk ons archief om meer te lezen over resultaten in voorgaande jaren. 

Nederlands

 

Engels