Resultaten

Willem van Duin, 16 augustus 2018


"Achmea is goed op weg met de realisatie van haar ambities tot 2020. Om onze klanten steeds beter van dienst te zijn investeren we volop in innovatie en ontwikkelen we ons verder tot een toonaangevende financiële dienstverlener, die ook in de toekomst relevant is voor haar klanten en de samenleving. De resultaten over de eerste helft van dit jaar zijn sterk beïnvloed door de schadelast als gevolg van de twee zware stormen die in januari over ons land trokken. Deze veroorzaakten veel leed en schade bij onze klanten, die wij in deze situatie goed hebben kunnen bijstaan. De totale schadelast als gevolg van deze stormen is uitgekomen op 116 miljoen euro. Ondanks deze forse schadelast realiseren we over de eerste zes maanden van 2018 een resultaat voor belasting van 200 miljoen euro. Gecorrigeerd voor deze schadelast neemt ons operationele resultaat over het eerste halfjaar toe. Ons resultaat verbeterde door een hogere premieomzet, verdere kostenbesparingen en hogere beleggingsopbrengsten. Onze solvabiliteit is stevig en verder toegenomen tot 191%.


Ondanks de goede voortgang over het eerste halfjaar, blijft scherpe focus op de realisatie van onze ambities en verdere verhoging van ons resultaat van belang. Verzekeren is immers inherent verbonden aan het omgaan met onzekerheden. Een recent voorbeeld hiervan is de omvangrijke last vanuit de januari stormen. Wij zijn daar goed op voorbereid en gaan door met de uitvoering van onze strategie richting 2020 waardoor we ook in de toekomst voldoende ruimte zullen creëren om te investeren in een steeds betere dienstverlening aan onze klanten. Een continue focus op reductie van kosten is daarbij van groot belang. Wij verwachten dat onze plannen zo leiden tot een verdere verhoging van ons resultaat."
 
Meer over de halfjaarresultaten 2018 >

Jaarverslagen

Bekijk ons archief om meer te lezen over resultaten in voorgaande jaren. 

Nederlands

 

Engels