Kerncijfers

Hier vindt u de kerncijfers over H1 2016 en H1 2015.
(€ miljoen)
Resultaten​ H1 2016 H1 2015
Bruto premieomzet 16.940​ ​16.902
Netto verdiende premie​ 9.806 ​9.703
Opbrengsten uit beleggingen, inclusief geassocieerde deelnemingen​ 3.094 ​806
Provisie- en commissiebaten​ 181 197
Bancaire en overige​ inkomsten 699 860
Totaal inkomsten​ 13.​​​780​ ​11.566
Verzekeringstechnische lasten en uitkeringen 12.240 9.592
​Bedrijfskosten 1.310 ​1.367
Bancaire-, rente- en vergelijkbare lasten 207 235
Totaal lasten​ ​13.824 ​11.276
Operationeel resultaat​* ​-38 285
​Winst voor belasting -44 ​290
​Nettowinst -24​​​​ 272
Balans​ 30-6-2016 ​31-12-2015
​Totaal activa 101.851 ​92.917
​Eigen vermogen 10.194 10.280
​Solvabiliteit 31-6-2016 ​31-12-2015
Solvency II Ratio 204%​ ​199%
FTE's​ 31-12-2015​​ ​31-12-2014
​FTE's (intern) 15.335 ​15.412
​FTE's (extern) 2.493​93​ ​42​
 ​ ​ ​
​* Achmea’s operationeel resultaat is berekend door het gerapporteerde nettoresultaat te corrigeren voor bijzondere posten. Dit zijn inkomsten of lasten die significant zijn en voortkomen uit gebeurtennissen of transacties die duidelijk afwijkend van reguliere bedrijfsactiviteiten en daarmee niet verwacht worden regelmatig terug te keren. Dit omvat bijvoorbeeld kosten voor reorganisaties, afboeking van goodwill en transactieresultaten voor belasting gerelateerd aan de gedesinvesteerde activiteiten. Operationeel resultaat is een niet-GAAP financiële maatstaf en is geen maatstaf voor financiële prestaties onder IFRS-EU. Deze additionele maatstaf moet als aanvullend gezien worden en niet als vervanging voor onze cijfers volgens IFRS-EU.