Blog

‘‘Het idee komt bij de innovator vandaan, wij helpen het verder.”

Jan Willem Kuenen hoefde niet lang na te denken over zijn antwoord toen hij werd gevraagd als bestuurslid voor de Achmea Foundation. “Het is een unieke kans om mijn passie en interesses in te zetten om duurzame impact te maken op de maatschappij.” Na jarenlange ervaring als strategisch consultant in de zorgsector wereldwijd bij Boston Consulting Group, zet Jan Willem zich de laatste 3 jaar actief in om zorginnovaties in Nederland verder te helpen. En sinds september 2020 mag hij zichzelf bestuurslid van de Achmea Foundation noemen. 

“Mijn voorganger, vertrekkend bestuurslid Anshu Gupta, zei het vorig jaar op deze plek: ‘Op de lange termijn positieve impact maken is echt complex.’ Die zorgen deel ik. Maar ik ben er- net als Anshu – ook van overtuigd dat het kan. Ik zie legio ideeën voorbijkomen die mens en maatschappij kunnen helpen. Als bestuurslid bij de foundation zit ik in de positie dat ik mag meekijken, adviseren, samen met de andere bestuursleden besluiten welk initiatief we het meest kansrijk vinden en deze initiatieven verder helpen. Dat vind ik een voorrecht.”

De 'wie'

De Achmea Foundation ondersteunt initiatieven op het gebied van landbouw, gezondheidzorg en financiële dienstverlening met een innovatief karakter. “Het idee komt bij de innovator vandaan, wij helpen het verder. Vanuit de foundation bekijken we het hele ecosysteem. We bekijken ‘waarom’ een aanvraag gedaan is, ‘wat’ er idealiter gerealiseerd wordt, voor ‘wie’ en ‘hoe’. Achmea Foundation heeft de kennis en middelen hiervoor tot haar beschikking. Wat ik probeer toe te voegen is het breed definiëren van de ‘wie’. Zijn mensen echt bereid ervoor te betalen, als ervoor betaald moet worden? Zijn partijen die moeten toeleveren, bereid om toe te leveren? Zijn afnemers bereid om af te nemen? Klopt het businessmodel voor iedereen in die waardeketen? Zijn er stakeholders aan wie het initiatief schade kan toebrengen? Wil een initiatief duurzaam succesvol zijn, dan moet het aan alle voorwaarden voldoen.”

Toegevoegde waarde

In de visie van Jan Willem kan een bedrijf via haar corporate foundation bijdragen aan de maatschappij op een manier die verder gaat dan de directe bijdrage via producten en diensten die de corporate levert. “Dat Achmea haar rol richting de foundation groter ziet dan alleen financieel, vind ik heel mooi. Het is ontzettend waardevol dat Achmeamedewerkers de gelegenheid krijgen om hun kennis en expertise te delen als ze dat willen.” Naast zijn rol als bestuurslid, is Jan Willem ook voorzitter van de selectiecommissie van Achmea Foundation. “We vinden allemaal dat de selectieprocedure rondom initiatieven verder moet gaan dan enkel akkoord op financiering en dat de moeite die in de aanvragen wordt gestoken acceptabel is. Alle extra tijd besteed aan aanvragen wordt immers niet besteed aan de invulling van de missie van de aanvragers” De selectieprocedure van de Achmea Foundation is dit jaar dan ook aangepast. Voorheen werden voorstellen breed uitgevraagd en kon iedereen een aanvraag indienen. Dit zorgde voor veel werk voor alle betrokkenen en maar een beperkt percentage kon gehonoreerd worden. “Sinds dit jaar maken we een voorselectie van partijen waarmee we goede ervaringen hebben dan wel waar we interessante ontwikkelingen zien. Met deze potentiële aanvragers gaan we in gesprek. Hierdoor kunnen we direct meedenken over wat de foundation concreet kan toevoegen in plaats van geconfronteerd worden met een aanvraag die ‘af’ is en daar enkel ja of nee tegen kunnen zeggen. Dit levert minder aanvragen op, maar wel van hogere kwaliteit waarvan we een hoger percentage kunnen honoreren.”


"Dat Achmea haar rol richting de foundation groter ziet dan alleen financieel, vind ik heel mooi"

Jan Willem Keunen

Samen kom je verder

In de 15 jaar dat Achmea Foundation bestaat, is er ontzettend veel goeds gerealiseerd. “Met name de ontwikkelingen van de afgelopen jaren waarin er naast financiële middelen, kennis en kunde beschikbaar gesteld wordt vanuit de foundation en moederbedrijf Achmea, is erg waardevol.” Jan Willem hoopt dat deze vorm van samenwerken verder geïntensiveerd wordt. “De toegevoegde waarde van de foundation én Achmea aan initiatieven is groot. Niet alleen op zakelijk vlak, maar ook op het gebied van coöperatiedenken. Neem de geschiedenis van Achmea: zelfstandige boeren die gezamenlijk hun verzekering verzorgden. Ook in Afrika zijn er veel kleine ondernemers, individuen met onzekerheden die baat kunnen hebben bij krachten bundelen.”

Innovaties verder helpen is een passie van Jan Willem. Volgens hem is hier nog winst te behalen. “Ik geloof in de kracht van technologie. Het kan een enorme versneller zijn. Dingen die vroeger niet denkbaar waren, zijn vandaag de dag ‘gewoon’. En ook de komende jaren kan er meer gerealiseerd worden dankzij innovaties. Dat de Achmea Foundation innovaties verder wil helpen in Afrika, vind ik dan ook geweldig. Het potentieel is enorm! In Afrika misschien nog wel meer dan in Nederland. Als je iets technologisch slimmer gaat doen, dan raakt dat bijna altijd de traditionele manier van doen op een negatieve manier wat de kans van slagen verkleint. Soms als er minder is, is er meer potentieel.”