Zorg en landbouw

Het bijzondere aan het initiatief in Burundi, is dat we twee thema’s aan elkaar koppelen: landbouw en gezondheidszorg. Boeren krijgen betere landbouwzaden in combinatie met landbouwtrainingen aangeboden. Daarnaast worden trainingen aan artsen en klinieken in de buurt aangeboden, waardoor de gezondheidszorg voor diezelfde boeren verbetert. Zo gaan boeren meer produceren, omdat ze betere materialen gebruiken, maar ook omdat ze gezonder zijn.

Burundi is jaren verscheurd geweest door etnische conflicten. De economie van Burundi is voor 96% gebaseerd op landbouw en veeteelt. De inkomsten daaruit zijn onzeker door de afhankelijkheid van weersomstandigheden, lage productie-opbrengsten, slechte kwaliteit en lage toegankelijkheid van zaden en landbouwgrondstoffen en een zwak georganiseerde lokale markt.

Door te investeren in landbouw en in gezondheidszorg werkt de Achmea Foundation op twee fronten aan het verbeteren van de levensstandaard in Burundi.

Partners

Logo Louvain

Impact

  • 6.000 Boeren verhogen hun landbouwproductiviteit na training en door te werken met betere zaden

  • Voor 29.000 mensen komt betere gezondheidszorg beschikbaar

Media