Teledoctors

Meer Ghanezen toegang te geven tot bereikbare, betaalbare en goede zorg. Dat kan via de teledoctor.
De Zweedse organisatie BIMA heeft de zogeheten Bisa-doctors opgezet. Dit geeft Ghanezen en hun families de mogelijkheid om onbeperkt en direct contact te hebben met goed geschoolde artsen. Zij kunnen een abonnement nemen op deze service. Via een telefonisch consult geven artsen advies en verwijzen indien noodzakelijk door voor een bezoek aan arts of ziekenhuis in de buurt.

Voordeel van de teledoctor is dat klanten beter toegang tot kwalitatief goede zorg krijgen. Mensen die normaliter niet snel de gang naar een arts of ziekenhuis maken – als gevolg van afstand of kosten – kunnen nu makkelijk een telefonisch consult krijgen. Anderzijds kan het de eerste hulpvraag afvangen waardoor minder vaak mensen onnodig afreizen naar het ziekenhuis en daarmee onnodige kosten maken of lange wachtrijen bij de ziekenhuizen ontstaan. Bisa doctors is daarmee een versterking van en een toevoeging op het Ghanese zorgstelsel.

Een uitbreiding van de service van de teledokter, is een live-screening, waarbij bijeenkomsten worden georganiseerd waar mensen wordt aangeboden hun gezondheid te laten controleren. Deze gezondheidscheck bestaat nu uit een bloeddrukmetingen en hepatitis B-screening. BIMA wil dit uitbreiden met diabetes-testen en verbeterde oog-screeningen. De Achmea Foundation maakt deze uitbreiding mede mogelijk.

Partners


Logo Bima

Impact

  • 28.000 mensen ontvangen een screening nadat ze klant worden van BIMA teledoctor service.

  • Deze 28.000 mensen kunnen een jaar lang onbeperkt bellen voor medisch advies.

  • De financiële duurzaamheid van BIMA teledoctor service wordt vergroot.

Media