Sparen voor later

90% Van de mensen in India werkt in de zogeheten informele sector. Dat wil zeggen dat de werknemers niet onder arbeidswetten of sociale zekerheid vallen. Mensen hebben weinig tot geen financiële zekerheid en hebben onvoldoende mogelijkheden om te sparen voor de toekomst.
Het probleem is dat er voor deze mensen weinig geschikte spaarproducten zijn. Bovendien is de bekendheid met de bestaande producten laag. Omdat mensen niet sparen, worden voor noodzakelijke grote uitgaves vaak dure leningen afgesloten.

Om voor deze groep mensen sparen mogelijk te maken, introduceert Enviu: Goal Savings India. Via Goal Savings India wordt sparen toegankelijk. Mensen kunnen sparen voor bijvoorbeeld onderwijs, investeringen in hun eigen bedrijf, voor zorg of hun pensioen. Hiermee werken we aan financiële zelfredzaamheid.

Partners

Logo Enviu

Impact

  • In 5 jaar kunnen 1 miljoen Indiaanse families sparen

  • Over dat spaarbedrag krijgen zij gemiddeld 6,4% rente

  • Door sparen, hoeven minder mensen te lenen voor educatie, familie aangelegenheden of investeringen voor hun bedrijf

Media