Meer banen in landbouw

Women on Wings (Wow) is een Nederlandse organisatie die 1 miljoen banen voor vrouwen in de rurale gebieden van India wil creëren. Wow verbindt het brede netwerk dat zij in het Nederlandse bedrijfsleven hebben, met sociale ondernemingen in India. Gezamenlijk gaan zij aan de slag om de ondernemingen te laten groeien, meer banen voor vrouwen in India te creëren en tegelijkertijd de maatschappelijke impact van deze ondernemingen te vergroten.
Wow heeft de afgelopen jaren in de textielindustrie 196.000 banen gecreëerd. Zij willen dit model nu uitrollen naar de food & agri-markt in India. Food & agri is een belangrijke inkomensbron voor ruraal India . De ondernemingen die binnen dit programma worden begeleid hebben, net als in de textiel industrie, een maatschappelijk karakter. Veelal gaat het om NGO’s die zich bewegen naar sociaal ondernemerschap. Ook kan het gaan om ondernemingen die naast hun financiële doelstelling nadrukkelijk maatschappelijke impact willen creëren.