GOAL 3 Kumbatia project

GOAL 3 is een sociale onderneming met een visie op eerlijke en toegankelijke zorg voor iedereen. Onze missie is om gezondheidswerkers in hun kracht te zetten op plaatsen waar dit het meest nodig is. Dat willen we bereiken door slimme, datagestuurde en gebruiksvriendelijke technologieën die gezondheidswerkers helpen meer te bereiken met minder. Ons eerste product is het IMPALA-monitoringsysteem voor gehospitaliseerde kinderen en pasgeborenen dat we ontwikkelen met vooraanstaande opinieleiders en onderzoeksinstituten uit Malawi, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Dit systeem helpt gezondheidswerkers om betere risico-inschattingen te maken en patiënten te prioriteren. Hierdoor kunnen de gezondheidswerkers patiënten in een vroeg stadium beter behandelen en schaarse middelen effectiever inzetten.

Binnen het project 'Kumbatia' (Swahili voor Embrace) richt GOAL 3 zich op de eerste stappen naar commercialisering van het IMPALA-monitoringsysteem. Dit is een essentiële vereiste voor een duurzame en schaalbare impact. Het uiteindelijke doel van dit project is om onze "beachhead"-markt te vinden en op te bouwen. Deze markt zal ons in staat stellen de volgende stappen te zetten naar commercialisering op grote schaal. 

We zullen een trechterbenadering gebruiken waarin we de volgende stappen in marktverkenning zullen maken. De eerste stap is een diepgaande marktverkenning in Kenia, Malawi, Ghana en Rwanda. Deze markten zijn geselecteerd op basis van onze deskresearch en interviews. Dit zal leiden tot een beter begrip van de markt, marktsegmentatie, begrip van het ecosysteem en uiteindelijk selectie van de beachhead markt met de bijbehorende businessmodellen. De tweede stap is het realiseren van een lokale vestiging die nodig is voor het creëren van een lokale ondersteunende organisatie, het afhandelen van logistiek en import, het genereren van leads en uiteindelijk de verkoop en implementatie. In deze stap omarmt GOAL 3 de cultuur, het lokale personeel, de talenten en kansen van de markt. In de laatste stap willen we onze monitoringsystemen verkopen en implementeren aan onze eerste klanten.

Aan het einde van dit project streven we ernaar om 100 monitoringsystemen succesvol te laten draaien in 3-7 ziekenhuizen voor een periode van 6 maanden. Daarnaast zullen we een diepgaande analyse en plan hebben voor het opschalen van ons bedrijf dat nodig is voor toekomstige financieringsrondes en duurzame groei.

PartnersImpact

  • Een bewezen businessmodel en validatie van de productmarkt passen door een commerciële pilot in 3-7 ziekenhuizen met 50-100 systemen met de volgende subdoelen.
  • Dit resulteert in de monitoring van naar schatting 3500 kinderen en pasgeborenen en de preventie van naar schatting 84 pediatrische sterfgevallen en verminderde invaliditeit door ernstige aandoeningen bij ongeveer 140 kinderen
  • Bovendien zal een duurzame en bloeiende Afrikaanse GOAL 3-afdeling binnen een levensvatbaar ecosysteem van lokale en internationale partners en een plan voor het opschalen van ons bedrijf op basis van de lessen en evaluatie van dit project worden gecreëerd.

Media