Take Care Africa 

In sub-Sahara Afrika woont een achtste deel van de wereldbevolking die gebukt gaat onder een kwart van de wereldwijde ziektelast. Daarvoor heeft men slechts 2% van alle artsen en 1% van het wereldwijde zorgbudget tot hun beschikking. Om iets aan deze tekorten te doen en in de behoefte aan zorginformatie te voorzien, introduceert PharmAccess Take Care Africa, een online platform voor betrouwbare informatie over gezondheid en zorg. 
Via de smartphone - in 2025 beschikt naar verwachting twee-derde deel van de bevolking over zo’n telefoon- krijgt men toegang tot lokaal relevante informatie over preventie, goede gezondheid, ziekten, medicijnen en de plaatselijke gezondheidszorg (vergelijkbaar met thuisarts.nl). Het doel is om de lokale bevolking in staat te stellen beter voor hun eigen gezondheid te zorgen en, wanneer ze onverhoopt ziek worden, beter geïnformeerd op doktersbezoek gaan

Partners


Logo Pharmaccess

Impact

  1. Een pan-Afrikaans platform worden dat binnen vijf jaar 100 miljoen Afrikanen bereikt met relevante en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg.
  2. Een lokale bevolking die beter geïnformeerde beslissingen neemt ten aanzien van hun gezondheid en zorg en, daardoor, gezondheidswinst weten te behalen.
  3. Een financieel duurzame sociale onderneming dat het platform ontwikkelt, onderhoudt en uitbreidt door middel van inkomsten uit gezondheidspromoties, advertenties en doorverwijzingen naar goede zorg.

Media