Safe water voor crisis zones

Ziektes die zich door water verspreiden behoren tot de belangrijkste bedreigingen waarmee mensen die leven in humanitaire crises over de wereld vandaag geconfronteerd worden. Ervoor zorgen dat het water dat mensen moeten drinken veilig en vrij van ziekteverwekkers is, is essentieel om de verspreiding van door water verspreide ziekten te voorkomen.

Maar er is een probleem. De richtlijnen voor waterbehandeling die gewoonlijk worden gebruik bij humanitaire hulpverlening zijn niet gebaseerd op veldgegevens uit noodsituaties. Dit betekent dat ze kunnen falen om te verzekeren dat het water veilig is voor mensen wanneer zij het daadwerkelijk drinken in vluchtelingen- en intern ontheemden kampen. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Gelukkig is er een oplossing voor dit probleem. Artsen zonder Grenzen (AzG) en het Dahdaleh Instituut voor Globaal Gezondheidsonderzoek aan de Universiteit van York (Toronto, Canada) bouwen, met de steun van de Achmea Foundation, aan een innovatief instrument voor de optimalisatie van veilig water, de zogenaamde Safe Water Optimization Tool, dit instrument gebruikt machinaal leren om geroutineerde waterkwaliteit-monitoringgegevens te verzamelen en gebruikt deze gegevens om op maat gemaakte, op gegevens gebaseerde richtlijnen voor het zuiveren van water met chloor te genereren voor elke veldsite in gematigde en tropische klimaten wereldwijd. Ons nieuwe webgebaseerde instrument zal humanitaire hulpverleners in staat stellen om op betrouwbare wijze te garanderen dat water veilig is om te drinken in noodsituaties en zal daarmee de resultaten voor de volksgezondheid van kwetsbare mensen over de hele wereld verbeteren.

Partners

Logo Artsen zonder Grenzen

Impact

  • Met behulp van onze Safe Water Optimization Tool, kunnen humanitaire hulpverleners op maat gemaakte, op gegevens gebaseerde richtlijnen voor de zuivering van water met chloor generen die aantoonbaar verzekeren dat het veilig is om het water te drinken in gematigde en tropische klimaten wereldwijd, met enkel het gebruik van geroutineerde monitoring data.

  • 182,710 vluchtelingen en intern ontheemden in crisis zones in sub-Sahara Afrika zullen profiteren van verbeterede waterveiligheid door op gegevens gebaseerde zuivering van water met chloor in onze drie veld-testlocaties.

  • De succesvolle pilot van onze Safe Water Optimization Tool in sub-Sahara Afrika zal worden gebruikt om veilig-water-praktijken te transformeren in de globale humanitaire sector.

Media