Rural Service Centres

Wereldwijd wordt ongeveer 40% van de oliepalm gekweekt door kleine boeren. Grootschalige oliepalmplantages worden vaak geassocieerd met ontbossing en arbeidsovertredingen. Kleinschalige oliepalmteelt, mits uitgevoerd volgens de beste agronomische praktijken en op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier, hebben echter het potentieel om een duurzame en belangrijke motor van ontwikkeling voor plattelandsgemeenschappen te zijn.

Met de Best Management Practices (BMP) aanpak kunnen boeren hun productiviteit verbeteren tot ongeveer 18 ton FFB / ha / jaar. Een gemiddelde bedrijfsopbrengst van 18 ton FFB / ha / jaar op bestaande landbouwbedrijven, gekoppeld aan een oliewinningpercentage (OER) van 18%, kan Ghana zelfvoorzienend maken in de productie van ruwe palmolie (CPO), terwijl het een overschotproductie voor de export heeft. Dit zou betekenen dat er geen ruwe palmolie wordt geïmporteerd en dat het niet nodig is om nu en in de toekomst grond vrij te maken voor nieuwe aanplant. De verwachting is dat de introductie van Rural Service Centres (RSC's) om BMP-diensten te verstrekken aan kleine boeren die meer dan 70% van het land onder oliepalmteelt beheersen, aanzienlijk zal bijdragen aan het verbeteren van de opbrengst voor kleine boeren, waardoor hogere inkomens voor boeren worden gegenereerd en de Ghanese macro-economische situatie door het verminderen van de importafhankelijkheden.