Innovatieplatform

One Acre Fund heeft een programma opgezet om boeren te ondersteunen. Cruciaal in de productieketen is de opslagcapaciteit. Het One Acre Fund wil drie nieuwe voorraadschuren bouwen en drie bestaande schuren uitbouwen. Op deze manier vergroot zij de opslagcapaciteit en kunnen meer boeren deelnemen aan het programma.

De klanten van One Acre Fund kopen op krediet zaden voor onder andere de aanschaf van mais en kunstmest. Ze maken aanspraak op een gewassenverzekering en een bijpassende training. Daarnaast kunnen ze op krediet solar lampen kopen.
Op deze manier werkt het One Acre Fund aan structurele verbetering in de landbouw. En dat is hard nodig in een land als Rwanda, waar 87% van de landbouw leeft, van wie een groot deel in grote armoede.
De Foundation heeft in september 2017 ook besloten een donatie te verstrekken aan het innovatieteam van OAF in Rwanda. Zo kunnen nieuwe producten uitgetest worden: bijvoorbeeld het introduceren van rijst of  ander type tomaten. Met pilots wordt gekeken of er belangstelling is voor deze producten en wat de effecten zijn op het inkomen van de boeren. Zo probeert One Acre Fund de impact te verhogen bij de Rwandese boeren.