Verhoogde inkomens en gezondheid voor boeren

EUCORD helpt boerencoöperaties in Mali door hen te ondersteunen bij de productie van gewassen die een gegarandeerde marktvraag hebben en door de graanopslag en graanverkopen te verbeteren.

Het project heeft de volgende doelstellingen: het verhogen van het inkomen van boeren en hun families en het verminderen en tegengaan van ondervoeding van de lokale bevolking in de regio Sikasso door middel van moestuinen en voedingscentra.

EUCORD vergroot de toegang tot financiële diensten via het warrantage systeem. Warrantage maakt het mogelijk om op een later tijdstip gewassen te verkopen tegen een hogere prijs, waardoor boeren hun inkomen kunnen verhogen. Dit gebeurt door krediet te verlenen op basis van het graan dat zich in opslag bevindt en als onderpand fungeert. Het is ook gericht op het verbeteren van de toegang tot agrarische inputs (verbeterde zaden, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen) en graanmarkten.

Tenslotte worden boeren aangemoedigd om moestuinen aan te leggen voor hun eigen consumptie, en om ondervoeding bij kinderen te voorkomen. EUCORD richt ook voedingscentra op om vrijwilligers uit de gemeenschap te trainen in verbeterde voedingspraktijken.

Partners

EUcord

Impact

  • 2.615 boeren getraind in landbouwtechnieken en financieel management.

  • 336 boeren getraind in groente productie;
    11 boeren hebben hun eigen moestuinen aangelegd.

  • Leden van drie boerencoöperaties profiteren van het krediet, zodat zij hun oogsten kunnen verkopen wanneer de prijzen hoger zijn.

Media